Main Menu
User Menu

2. rychlý bombardovací letecký pluk [1939-1943]

2nd High-Speed Bomber Aviation Regiment

2. rýchly bombardovací letecký pluk

2-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (2 сбап)

     
Název:
Name:
2. rychlý bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
2-й скоростной Новгородский бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. těžký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
03.09.1943
Nástupce:
Successor:
119. gardový bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 15. rýchla letecká bombardovacia brigáda
22.06.1941-10.09.1941 2. zmiešaná letecká divízia
24.05.1942-03.09.1943 204. bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
01.10.1939-DD.11.1939 Solcy

Velitel:
Commander:
23.09.1939-29.11.1939 Pisarskij, Boris Romanovič (Polkovnik / Полковник)
DD.MM.1940-05.08.1941 Gribakin, Gurij Vasilievič (Polkovnik / Полковник)
DD.06.1942-22.08.1942 Vološin, Andrej Kirillovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rodin, ? (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-03.09.1943 Markov, Grigorij Maximovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR Novgorodský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- jedna letka zrejme poslúžila v novembri 1941 ako základ formovania 324. samostatnej prieskumnej letky

- v bojujúcej armáde:
30.11.1939 - 13.03.1939
22.06.1941 - 10.09.1941
24.05.1942 - 03.09.1943
Zdroje:
Sources:
parnasse.ru
litsait.ru
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap2.php
https://www.pobeda1945.su/frontovik/68575
URL : https://www.valka.cz/2-rychly-bombardovaci-letecky-pluk-1939-1943-t34627#574285Verze : 2
MOD
Z návrhu na udelenie najvyššieho štátneho vyznamenania Titulu Hrdina Sovietskeho zväzu vyplýva fakt, že začiatkom roku 1940 pluku velil major Gribakin. Zároveň je z druhej strany návrhu zrejmé, že pluk v tom čase spadal pod 15. rýchlu bombardovaciu leteckú brigádu.

https://podvignaroda.ru/?#id=150005945

URL : https://www.valka.cz/2-rychly-bombardovaci-letecky-pluk-1939-1943-t34627#618008Verze : 0
MOD
Z návrhu na udelenie vyznamenania budúcemu veliteľovi pluku G.M. Markovovi je zrejmé, že tento podpisoval ako veliteľ pluku 10.09.1942 major Rodin. Bližšie údaje o ňom sa mi zatiaľ nájsť nepodarilo.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/2-rychly-bombardovaci-letecky-pluk-1939-1943-t34627#618007Verze : 0
MOD