Main Menu
User Menu

31. smíšená letecká divize [1940-1942]

31st Mixed Aviation Division

31. zmiešaná letecká divízia

31-я смешанная авиационная дивизия (31 сад)

     
Název:
Name:
31. smíšená letecká divize
Originální název:
Original Name:
31-я смешанная авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.02.1942
Nástupce:
Successor:
Vzdušné sily 39. armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1940-28.06.1941 Vzdušné sily 2. armády Červenej zástavy
29.07.1941-24.08.1941 Vzdušné sily Záložného frontu
DD.08.1941-24.12.1941 Vzdušné sily Západného frontu
24.12.1941-10.01.1942 Vzdušné sily Kalininského frontu
10.01.1942-28.02.1942 Vzdušné sily 39. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.08.1940-10.01.1941 Vinogradov, Vasilij Alexandrovič (Polkovnik / Полковник)
10.01.1941-29.10.1941 Rudenko, Sergej Ignatievič (Polkovnik / Полковник)
29.10.1941-07.12.1941 Rudenko, Sergej Ignatievič (Geněral-major / Генерал-майор)
13.12.1941-09.02.1942 Gromov, Michail Michajlovič (Komandir brigady / Командир бригады)
09.02.1942-DD.03.1942 Bajdukov, Georgij Filippovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.01.1942 Baranov, Michail Andrejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.02.1942-20.02.1942 Kolčanov, Alexandr Stepanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1940-14.11.1941 29. stíhací letecký pluk
16.11.1941-04.02.1942 705. bombardovací letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 14.07.1941 do 28.02.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 6 jazdeckých, tankových, vzdušných výsadkových divízií a správ delostreleckých, protilietadlových, mínometných, leteckých a stíhacích divízií, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 (Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизии и управлении артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
https://proza.ru/2014/10/01/733
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/31-smisena-letecka-divize-1940-1942-t34557#623679Verze : 0
MOD
Operatívnu zvodku štábu divízie ešte 05.01.1942 podpisuje ako náčelník štábu podpolkovnik Baranov, ďalšiu zo 17.02.1942 už major Kolčanov.


pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/31-smisena-letecka-divize-1940-1942-t34557#623686Verze : 0
MOD
Vo všetkých verejne dostupných zdrojoch sa uvádza, že veliteľom divízie od konca roka 1941 bol polkovnik Gromov. Nie je to však úplne presná informácia, pretože M.M. Gromov v tomto období stále používal hodnosť brigádneho veliteľa (kombrig), hoci táto bola oficiálne zrušená už v roku 1940. Nie všetci držitelia tejto hodnosti totiž boli oficiálne preradení do hodnosti polkovnik, resp. general-major a tak niektorí používali túto hodnosť dokonca až do roku 1942.

Uvedené je zrejmé aj z podpisu Gromova na Bojovom rozkaze štábu divízie č. 143 zo 04.02.1942, kde je podpísaný ako kombrig. Do hodnosti generálmajora letectva bol oficiálne povýšený až 03.05.1942.

pamyat-naroda.ru
ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/31-smisena-letecka-divize-1940-1942-t34557#623688Verze : 4
MOD
Archívne dokumenty vyvracajú aj doposiaľ vo všetkých verejne dostupných zdrojoch (s výnimkou referenčného https://www.generals.dk/generals.php) uvádzanú informáciu, že od 13.02.1942 do 28.02.1942 velil divízii polkovnik J. J. Savickij.

Z pripojených rozkazov je zrejmé, že posledné (archivované) rozkazy vo funkcii veliteľa podpisoval kombrig Gromov 04.02.1942 a tie z 13.02.1942 a z nasledujúcich dní podpísal už ako veliteľ polkovnik Bajdukov. On podpísal aj rozkaz z 28.02.1942 o realizácii rozkazu č. 062, ktorým bola divízia rozformovaná. Aj v jeho životopise na wikipedii je uvedené, že veliteľom divízie bol od februára do marca 1942.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
ru.wikipedia.org
www.generals.dk

31. smíšená letecká divize [1940-1942] - rozkaz o realizácii rozformovania divízie

rozkaz o realizácii rozformovania divízie
URL : https://www.valka.cz/31-smisena-letecka-divize-1940-1942-t34557#623689Verze : 7
MOD