Main Menu
User Menu

24. armáda [1941-1941]

24th Army / 24-я армия

     
Název:
Name:
24. armáda
Originální název:
Original Name:
24-я армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Sibiřský vojenský okruh
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1941
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.06.1941-10.07.1941 Hlavní stan hlavního velení
10.07.1941-14.07.1941 Hlavní stan vrchního velení
14.07.1941-30.07.1941 Front záložních armád
30.07.1941-10.10.1941 Záložní front
Dislokace:
Deployed:
27.06.1941-DD.07.1941 Novosibirsk, ? /
DD.07.1941-10.10.1941 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
27.06.1941-15.07.1941 Kalinin, Stěpan Andrianovič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
15.07.1941-07.10.1941 Rakutin, Konstantin Ivanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
07.10.1941-10.10.1941 Kondraťjev, Alexandr Kondraťjevič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.06.1941-06.08.1941 Glinskij, Konstantin Jevstignějevič (Geněral-major / Генерал-майор)
06.08.1941-10.10.1941 Kondraťjev, Alexandr Kondraťjevič (Geněral-major / Генерал-майор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
02.08.1941-DD.MM.RRRR 10. stíhací letecký pluk
DD.MM.1941-DD.MM.1941 89. střelecká divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/24-armada-1941-1941-t34437#523363Verze : 1
MOD