Main Menu
User Menu
ההגנה
Haganah
Hagana


OOB Hagany - 1948GHQ HAGANY


   - letectvo


   - dělostřelectvo


   - ženisté   - Mišmar (teritoriální obrana)


   - Hiš (pravidelné polní vojsko)
      - 1. brigáda "Golani"
      - 2. brigáda "Carmeli"
      - 3. brigáda "Alexandroni"
      - 4. brigáda "Kirjati"
      - 5. brigáda "Givati"
      - 6. brigáda "Ecioni"


   - 7. mechanizovaná brigáda
   - 8. obrněná brigáda
   - 9. brigáda "Oded"


   - Palmach (úderné oddíly)
      - 11. brigáda "Jiftach"
      - 10. brigáda "Harel"
      - 12. brigáda "Negev"(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Hagana-t34356#125150Verze : 0
MOD