Ocelka, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Ocelka Ocelka
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Ocelka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (in memoriam) Major General (posthumously)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.03.1909 Lipník nad Bečvou /
12.03.1909 Lipník nad Bečvou /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.07.1942 Brize Norton
21.07.1942 Brize Norton
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel československé 311. perutě RAF Commander of the No. 311 (Czech) Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
http://www.cs-letci.com/ww2/raf/311.htm
URL : https://www.valka.cz/Ocelka-Josef-t34116#486332 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Ocelka Ocelka
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Ocelka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1921-14.06.1928 maturita na státní reálce
DD.MM.1921-14.06.1928
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1929 Škola pro důstojníky pěchoty v záloze
DD.MM.1929-26.07.1931 Vojenská akademie
06.11.1934-30.09.1935 kurs leteckého pozorovatele
DD.MM.1938-31.01.1939 pilotní výcvik
DD.MM.1928-DD.MM.1929
DD.MM.1929-26.07.1931 Military Academy
06.11.1934-30.09.1935
DD.MM.1938-31.01.1939
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.07.1931 poručík
01.10.1935 nadporučík
01.05.1940 kapitán
DD.MM.194? štábní kapitán
DD.MM.194? major (in memoriam)
01.02.1947 podplukovník (in memoriam)
07.03.1992 generálmajor (in memoriam)
26.07.1931 Lieutenant
01.10.1935 1st Lieutenant
01.05.1940 Captain
DD.MM.194? Staff Captain
DD.MM.194? Major (posthumously)
01.02.1947 Lieutenant Colonel (posthumously)
07.03.1992 Major General (posthumously)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.07.1931-15.09.1933 Horský prapor 5
15.09.1933-DD.MM.1937 Horský pěší pluk 2
DD.MM.1937-30.09.1937 Letecký pluk 1
30.09.1937-DD.MM.1939 Letecký pluk 5
29.07.1940-20.04.1942 311. peruť RAF
17.01.1941-03.07.1941 311. peruť RAF - velitel letky B
03.07.1941-20.04.1942 311. peruť RAF - velitel
DD.MM.1942-DD.MM.1942 6. servisní jednotka
26.07.1931-15.09.1933 5th Mountain Battalion
15.09.1933-DD.MM.1937 2nd Mountain Infantry Regiment
DD.MM.1937-30.09.1937 1st Air Regiment
30.09.1937-DD.MM.1939 5th Air Regiment
29.07.1940-20.04.1942 No. 311 Squadron RAF (Czechoslovak)
17.01.1941-03.07.1941 No. 311 Squadron RAF (Czechoslovak) - Commander of the "B" Flight
03.07.1941-20.04.1942 No. 311 Squadron RAF (Czechoslovak) - Commander
DD.MM.1942-DD.MM.1942 No. 6 Maintenance Unit MU
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
01.07.1939 - odchod do exilu


RAF No. 825666
hodnost RAF - Wing Commander
-
Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
http://www.praha14.cz/MC/letci/ocelka.html
http://www.cs-letci.com/ww2/raf/311.htm
http://www.army.cz/acr/raf/seznam/o.htm
URL : https://www.valka.cz/Ocelka-Josef-t34116#486333 Verze : 0
Generálmajor in memoriam Josef "Vocelovej" Ocelka

Citace - A report 13/2004 :Štábní kapitán Josef OCELKA (generálmajor in memoriam)
velitel čs. bombardovací perutě ve Velké Británii
* 12. 3. 1909 † 21. 7. 1942

Josef Ocelka pocházel z Hané, narodil se v Lipníku nad Bečvou-Nových Dvorech. Po maturitě na reálce studoval v letech 1929 až 1931 Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Všechno nasvědčovalo tomu, že bude velice úspěšně pokračovat v kariéře důstojníka pěchoty. Ne náhodou mu ale později v Británii jeho spolubojovníci přezdívali Vocelovej. Jeho svalnatá, téměř dva metry vysoká postava vzbuzovala respekt. Navíc byl vynikajícím sportovcem. A tak profesionální vojenskou kariéru zahájil jako velitel čety horského praporu v Ružomberoku. Teprve po pěti letech služby u horských jednotek objevil letectvo. Z letounového pozorovatele zbraní prošel letovými funkcemi u pozorovacího a později bombardovacího letectva.

Po okupaci Československa odešel v červenci 1939 do zahraničí. Z Polska se dostal do Francie. Zde podepsal pětiletou službu v cizinecké legii. Po zahájení druhé světové války se přeškoloval na stíhače v Chartres. Později absolvoval výcvik pilota bitevního letounu v Châteauroux. V důsledku příliš rychlého vývoje situace na frontě však do války již nezasáhl.

Po porážce Francie evakuoval Josef Ocelka do Velké Británie. Byl jedním ze zakládajících příslušníků 311. čs. bombardovací perutě. V noci 10. září 1940 se zúčastnil první bombardovací operace této jednotky. Během náletu na bruselské nádraží pilotoval jeden ze tří Welingtonů. O necelý rok později,v červenci 1941, se stal velitelem této perutě. Bojovými úspěchy i osobním příkladem si získával respekt i popularitu. Jeho věhlas se šířil i mimo československou jednotku. Proslul tím, že se snažil splnit úkol za každou cenu. Dokonce i s letouny, které nebyly technicky zcela v pořádku a v průběhu letu se na nich projevily určité závady. I v nejprudší palbě protivníka vedl opakovaně letoun vždy několikrát na cíl, dokud se nepodařilo bombometčíkovi přesně zamířit. Ze všech příslušníků jednotky měl nejvíce nočních náletů – celkem 45. Z celé perutě také nalétal nejvíce operačních hodin. Celkem jich bylo 224, což znamená, že výrazně překročil předepsanou normu. Svůj poslední operační let uskutečnil již v lednu 1942. V dubnu pak předal peruť svému nástupci Josefu Šnajdrovi.

Osudným se štábnímu kapitánovi Josefu Ocelkovi stalo ráno 21. července 1942. V té době se na letišti Brize Norton seznamoval s různými typy vícemotorových letounů. Při zkušebním letu na Beaufortu MkII krátce po startu zachytil o střechu hangáru a zřítil se. Byl na místě mrtev. O čtyři dny později ho jeho spolubojovníci pohřbili na hřbitově v Brookwoodu. Jeden z našich nejstatečnějších příslušníků bombardovacího letectva byl vyznamenán britským Záslužným leteckým křížem (DFC) a řadou dalších československých i spojeneckých vyznamenání. V jednotkách našeho letectva ve Velké Británii sloužil i o čtyři roky mladší Josefův bratr Antonín.

Vladimír MAREK
Foto: archiv VHÚ

Převzato se souhlasem redakce časopisu A report
URL : https://www.valka.cz/Ocelka-Josef-t34116#124401 Verze : 1
Jen bych se krátce zmínil o bratru Antonínovi, který byl oproti Josefovi,stíhačem. V roce 1944 byl sestřelen a do konce války byl v německém zajetí. Po válce se vrátil k letectvu a to se mu také stalo osudným, když v roce 1949 havaroval a přišel o život.
URL : https://www.valka.cz/Ocelka-Josef-t34116#219384 Verze : 1

Diskuse

Jen pro upřesnění (protože rodáci by asi nebyli nadšeni): správný název rodiště je Nové Dvory, takže správně je to, že pochází z Nových Dvorů a ne Nového Dvora... ale je to jen nepodstatné upřesnění.


Podstatnější ovšem je, že se ke mně doneslo, že nový majitel rodného domu Josefa a Antonína, údajně odstranil pamětní desku, která byla umístěna u vstupních dveří. Snad je to jen fáma a nezakládá se na pravdě, protože by to byla velká škoda a ostuda... Zajedu se podívat a případně dám zprávu.
URL : https://www.valka.cz/Ocelka-Josef-t34116#630346 Verze : 0
Dobrý den, Antonín Ocelka zemřel v roce 1949. Ocelka
URL : https://www.valka.cz/Ocelka-Josef-t34116#631214 Verze : 0
V texte sa písalo že Antonín Ocelka zomrel pri havárii v roku 1948. Máte na mysli že tá havária pri ktorej zomrel bola v roku 1949, alebo to bolo inak? Zatiaľ som opravil rok tak ako ste uviedol.
URL : https://www.valka.cz/Ocelka-Josef-t34116#631227 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více