Main Menu
User Menu

Jelínek, Jiří

Jelinek, Jiri

     
Příjmení:
Surname:
Jelínek
Jméno:
Given Name:
Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Jelínek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.12.1887 Lochovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.06.1919 Nové Zámky /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Jelinek-Jiri-t34105#579446Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jelínek
Jméno:
Given Name:
Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Jelínek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.06.1919 podplukovník in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1919-20.06.1919 Velitel : 39. československý střelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla 5. třída s meči
Order of White Eagle 5th Class with Swords
Орден белог орла 5. cтепен са мачевима
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

MM.DD.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Jelinek-Jiri-t34105#579447Verze : 0
MOD
Podplukovník in memoriam Jiří Jelínek


A report 3/2004:


Major Jiří JELÍNEK (podplukovník in memoriam)


Velitel střeleckého pluku - vyznamenal se při obraně Nových Zámků.
* 12. 12. 1887 † 20. 6. 1919Major Jiří Jelínek nastoupil do rakousko-uherské armády jako záložní důstojník hned při mobilizaci na začátku první světové války. Bojoval na srbské frontě a v prosinci 1914 padl do zajetí. V říjnu 1915 vstoupil do srbské armády. Ve funkci velitele roty byl několikrát vyznamenán za statečnost při bojích na soluňské frontě. Jako jeden z mála získal čestné označení „Junak“. Od jara 1918 působil u čs. legií ve Francii a na sklonku války byl velitelem roty 35. střeleckého pluku v Itálii.


Po návratu do vlasti sloužil na Slovensku ve štábu 7. čs. divize. Bezprostředně po zahájení maďarské ofenzivy počátkem léta 1919 se major Jiří Jelínek stal velitelem 39. čs. střeleckého pluku. Společně se svými vojáky odrážel neustále dotírajícího protivníka na přístupových cestách od Šuran k Novým Zámkům. Toto město mělo doslova strategický význam pro stabilitu fronty. Pokud by padlo, měli by maďarští vojáci volnou cestu na Bratislavu. Maďaři mají na tomto úseku fronty trojnásobnou přesilu vojáků. Co se týče kulometů a těžkých zbraní, dokonce až desetinásobnou. Jejich útoky navíc podporuje obrněný vlak.


Onoho osudného dne přijíždí na frontu do Nových Zámků nejen nový francouzský velitel generál Mittelhauser slibující brzký příchod posil v podobě italských legií, ale posílá do této oblasti i obrněný vlak. Jeho výzbroj a pancéřování je viditelně slabší než v případě maďarského, pro odhodlání obránců však představuje především obrovskou psychickou podporu. Vlak projíždí nádražím a okamžitě se zapojuje do boje. Míří na most přes řeku Nitru, z jejíhož břehu maďarští vojáci neustále útočí. Obsluhy jeho děl a kulometů zasypávají prudkou střelbou nepřátelské rojnice. Maďaři zakolísají a začínají se dávat na útěk. Zdá se, že toto střetnutí rozhodne náš obrněný vlak. V tom však zazní mohutná detonace. Dolů do řeky padají nejen pokroucené zbytky mostní konstrukce, ale i jednotlivé vagony obrněného vlaku. Nepříteli se podařilo odpálit podminovaný most. Výbuch na kousky rozmetal jeden z bojových vagonů i s posádkou. Maďarští vojáci se zastavují, z hrdel jim vyráží oslavný ryk. Už nemyslí na útěk, ale naopak jdou do protiútoku.


Právě v tomto okamžiku přijíždí ze Šuran do Nových Zámků major Jelínek. Také na jeho úseku fronty je situace kritická. Žádá o posily a munici. Když vidí, co se stalo, ani na okamžik nezaváhá. Zbytky obrněného vlaku je třeba zachránit. Sebere kolem sebe pár lidí a s pistolí v ruce se společně s velitelem zdejší obrany majorem Dřímalem žene do protiútoku. V silné palbě protáhne narychlo sestavený oddíl vojáků a námořníků podél břehu řeky k zapomenuté dřevěné lávce v ohybu. Protivníkovi ji až doposud zakrývaly budovy opuštěného dvora. To už se k nim připojují i sokolští dobrovolníci z jednotky Stráž svobody. Maďaři jsou plně soustředěni na postup směrem k mostu. O to více je překvapí hlouček československých vojáků, který se z ničeho nic objeví v jejich týlu. A tak propadají zmatku a dávají se na bezhlavý útěk. Jen o několik set metrů dál je však jejich velitelé nutí s pistolí v ruce znovu se zformovat. Musí zalehnout a začít opět střílet. Oddíl několika desítek našich vojáků povážlivě řídne. Navíc byl úkol splněn, postup Maďarů je zastaven. Alespoň pro tuto chvíli. Major Dřímal dává tedy rozkaz k ústupu. Mrtvé a raněné je třeba vzít s sebou. V tomto okamžiku ještě netuší, že mezi nimi je i jeho kamarád ze srbské fronty major Jelínek. Během útoku běžel v té nejprudší nepřátelské střelbě úplně vpředu. Jedna z kulek si ho našla.


Vojáci přinesli zraněného Jelínka na nádraží kolem čtvrté odpoledne. Projektil ho zasáhl příliš blízko srdce. Generál Mittelhauser k němu přistoupil, sňal válečný kříž ze své blůzy a připjal ho raněnému na hruď. Jen o pár hodin později umírá major Jelínek v nemocnici.


Ještě druhý den se město otřásá pod náporem nepřátelských dělostřeleckých granátů. O to kontrastnější je ticho, které následuje. Z Bratislavy přichází zpráva o vyhlášeném příměří. Nové Zámky a s nimi i celé jižní Slovensko se podařilo ubránit.
Připravil: Vladimír MAREK Foto: archivPřevzato se souhlasem redakce časopisu A report
URL : https://www.valka.cz/Jelinek-Jiri-t34105#124347Verze : 1
MOD
Doplním životopis:


Narodil se na Smíchově v zámožné rodině. Po studiích se stal úředníkem Živnostenské banky v Praze a ve Vídni. Krom toho byl vášnivým sportovcem - hrál levého obránce v kopané, hrál i hokej, pěstoval atletiku a byl fyzicky zdatný, doslova atletické postavy.


Byl nadšen pro slovanskou myšlenku. V srbském zajetí byl velmi aktivní v různých klubech a spolcích a 22. října 1915 se rozhodl vstoupit do srbské armády. Zde je třeba podotknout, že se tak stalo v hodině nejhlubší krize Srbska, kdy byla po rakouském útoku (Mackensenova ofenziva) armáda v zoufalé situaci na pokraji katastrofy. Jeho rozhodnutí je tak nejlepším vyjádřením jeho čistého idealismu, neboť vyhlídky byly v tomto případě prakticky beznadějné (zároveň s ním do srbské armády vstoupilo ještě 8 jeho druhů - z nich šest Čechů a dva Chorvati, z nichž jeden, Hrozenjak, byl později zajat a jako rakouský zběh oběšen v Bělehradě).


Jelínek proto se srbskou armádou prodělal její svízelný ústup albánskými horami, během něhož téměř umrzl, a dostal se na Korfu. Odtud byl, stejně jako většina srbské armády, přepraven na soluňskou frontu, kde strávil na frontě dva roky.


Roku 1917 odjel do Francie, kde se podílel na organizaci čs. legií, a po dohodě mezi francouzskou a italskou vládou, podle níž Čechoslováci bojující u Soluně byli předáni Itálii, odešel do Itálie, kde se opět stává jedním z vůdců legionářského hnutí a účastní se mnoha bojů na frontě. Byl povýšen na rotmistra.


Po návratu do vlasti byl povýšen na práporníka, což je dobový výraz pro majora. Odmítl nabídku stát se vojenským atašé v Římě či Bělehradě a zůstal u svého 39. stř. pluku.


Zemřel ráno následujícího dne po výpadu, nedlouho poté, co byla do Nových Zámků doručena zpráva o vyhlášení příměří (příměří však nebylo bolševiky dodržováno a boje ve skutečnosti skončily až 24. června).


V den své smrti byl povýšen na podplukovníka. Během své neuvěřitelné anabáze po bojištích 1. světové války a následujícího československo-maďarského konfliktu získal řadu srbských, rumunských, francouzských, italských i československých vyznamenání. Během těchto pěti let, kdy byl v činné službě, pobyl na dovolené přesně 14 dní.
URL : https://www.valka.cz/Jelinek-Jiri-t34105#149665Verze : 0
Podplukovník Jiří Jelínek.
( Zapomenutý hrdina)


Pplk. Jelínek je mezi mladými lidmi téměř neznámým vojákem, snad s výjimkou faleristů, kteří se zaměřili na kompletování tak zvaných čs.plukovních medailí.


Kdo byl ten statečný mladý muž, který svůj život položil za vlast?


Narodil se v v bohaté a zámožné rodině českých sedláků a statkářů jejichž rod je starobylý a továrníka Jelínka, který byl výtečným ekonomem a hospodářem. Tato rodina byla ještě dalšími svazky spojená a propojená s bohatou rodinou či přesnějí měšťanskou patricijskou dynastii WISCHINOVOU, ale také s rodinou Jaroslava Steinbacha ( 1867-1924), generála justiční služby a zároveň víceprezidenta Nejvyššího vojenského soudu.


Do Velké války odchází Jiří Jelínek již v hodnosti záložního poručíka. Některé prameny uvádějí, že Jelínek přeběhl dobrovolně k Srbům, ale přece jen je pravděpodobnější, že byl zajat a jako válečný zajatec absolvoval tak zvaný „ Ledový pochod srbské armády v roce 1915“. Jelínek do srbské armády vstupuje dobrovolně v roce 1916, tedy v době, kdy srbská armáda vede těžké obranné boje především proti bulharským jednotkám, které od roku 1915 bojovali proti Srbsku.


Na bojišti se jako nižší důstojník, velitel čety mimořádně osvědčil a byl vyznamenán medaili Miloše Obeliče ( zlatou?). Další jeho vyznamenání byl srbský řád Bílého orla IV. stupně s meči, tedy řád mimořádně ceněný nejen v srbské armádě. Čestný titul „JUNÁK“ byl používán pro statečné vojáky, kteří byli dekorování Zlatou medaili Obeliče a řádem Bílého orla, tedy pro pochopení asi našim „ RYTÍŘ „. Zároveň byl dekorován francouzským válečným křížem doplněným palmou. Po svém zranění a vyléčení byl jako talentovaný důstojník a výtečný organizátor převelen do Francie s cílem pracovat v nově se tvořící jednotce čs. armády ve Francii. V roce 1918 byl převelen opět na jiné bojiště s úkolem pomoci při organizaci čs. jednotek v Itálii. Je zajímavé, že důstojník, který se osvědčil se vrací domů v hodnosti nižšího důstojníka ( kapitán) a do hodnosti majora je povýšen až po návratu do již nově vytvořeného státu Československo.


Válka za Slovenskou svobodu stála život 860 převážně českých vojáků, jistě se nebudou přátelé ze Slovenka zlobit, když vyzvedneme i tento fakt, podíl českých vojáků a dobrovolníků při obraně Slovenska proti snaze maďarských bolševiků ovládnou Horní Uhry ( Slovensko).


Oficielní tisk o pohřbu podplukovníka in memoriam
Jiřího Jelínka informuje podrobně. Pohřeb se konal v Praze dne 24. června 1919 s okázalým vojenským doprovodem, za účasti prezidenta Tomáše G. Masaryka a čs. generality. Vlastní průvod za doprovodu čestné jednotky začíná v kapli posádkové nemocnice na Karlově náměstí a končí na Olšanských hřbitovech. Slavnostní projevy slibovali : „ NEZAPOMENEME“.


Jaká je realita?


Olšanské hřbitovy. 10. oddělení, hrobka č. 86 rodiny WISCHINOVY. Zde je pochován hrdina, český důstojník pplk. Jiří Jelínek. Na desce je téměř nečitelný nápis: „ Podplukovník Jiří Jelínek“ ( Stav hrobu jaro roku 2003). Kde jsi vděčný národe?????


Ve všech studiích nacházíme neurčité povídaní o řádech a vyznamenáních pplk. Jelínka. Literatura neurčitě uvádí :
„ Získal řadu srbských, rumunských, francouzských, italských i československých vyznamenání“. Jaká však je skutečnost. Na jediném nám známem obrázku je důstojník Jelínek dekorován 5-6 malými stužkami. S pravděpodobnosti hraničící s jistotou můžeme poznat:
- Válečný kříž 1918
- Revoluční medaili
- V druhé řadě červená stužka řádu Bílého orla s meči
- Válečný kříž 1918( Francie)


Je pravděpodobné, že in memoriam obdržel další vyznamenání, která se však nezachovala. V úvahu přicházejí tyto řády a dekorace:
- Pamětní medaile na pochod Albánii 1915
- Pamětní medaile na válku za osvobození a sjednocení 1914-18


Čs. medaile Vítězství
Francie: Rytíř řádu Čestné legie
Itálie: Válečný kříž 1918
Itálie: Rytířský kříž řádu Sv. Maurice a Sv. Lazara


Další dekorace by jistě získal v meziválečném období. Bohužel do dnešních dnů se nezachovala žádná doložitelná faleristická památka.


Poznámka:
Data o vstupu do srbské armády se nepatrně liší od kolegů,ale nikdo není schopen doložit historicky přesně právě tuto oblast působení v srbské armádě ani jeho vyznamenání, která v boji získal.


Bylo by chválihodné, pokud některý z pražských kolegů vloží obrázek hrobu tohoto mimořádně čestného a statečného člověka.


forum.valka.cz


forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Jelinek-Jiri-t34105#391564Verze : 0