Main Menu
User Menu

Jokosuka R2Y

Yokosuka R2Y - přehled verzí

Yokosuka R2Y - přehled verzí

Japonské jméno: 景雲 / KEIUN Nádherný oblak (jap.)

Průzkumné letadlo s dlouhým doletem ( později bombardér)

Yokosuka R2Y1
dokončený prototyp dálkového průzkumného letadla

Yokosuka R2Y1-G
projekt bombaréru pro pozemní základny

Yokosuka R2Y2-G
projekt a nedokončený prototyp bombardéru s proudovými motory

Yokosuka R2Y2-KAI
pouze projekt proudového bombardéru s motory v trupu

Dokončen pouze 1 prototyp R2Y1 v dubnu 1945

Výrobce: Dai-Ichi Kaigun Koku Gijitsusho
Jokosuka R2Y - Jokosuka R2Y1 Keiun

Jokosuka R2Y1 Keiun
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-R2Y-t34101#124277Verze : 1
MOD
Yokosuka R2Y Keiun


V roce 1942 mělo japonské námořní letectvo velký zájem o strategický dálkový průzkumný letoun, který by operoval z pozemních základen. Hlavní obranou tohoto letounu před nepřátelským letectvem měly byt jeho vysoké výkony. Námořnictvo vydalo v rámci svého rozvojového programu specifikace 17-Shi, které předalo konstruktérům Prvního námořního leteckého arzenálu v Jokosuce (Dai-Ichi Kaigun Koku Gijutsuscho Yokosuka). Požadavky byly na svou dobu náročné, např. ve výšce 6 000 m měla maximální rychlost dosahovat hodnoty 660 km/h a maximální dolet měl být až 7 400 km.
První projekt byl v továrně označen jako Y-30, námořnictvo jej znalo pod označením 17-Shi „Námořní experimentální průzkumný letoun“ nebo zkráceně R1Y1 Seiun (Modrý oblak), tento projekt počítal s právě vyvíjeným motorem Mitsubishi Ha-80-01 o výkonu 2 500 koní, tento motor byl dvacetičtyřválec s válci do H, bohužel, jeho vývoj nebyl ani zdaleka dokončen a továrna Mitsubishi jeho vývoj ukončila. Projekt byl tedy upraven na dvoumotorový s motory Mitsubishi MK10A, tento projekt prý dosti připomínal další letoun, který byl arzenálem v Jokosuce navržen – útočný bombardér P1Y1.


Námořnictvo však tento projekt nepřijalo a v roce 1943 sestavilo ve specifikacích 18-Shi také nové požadavky na průzkumný letoun.
Konstruktéři v jokosuckém arzenálu tentokrát zvolili jinou cestu, za vzor si vzali německý letoun Heinkel He 119, jehož jeden prototyp byl Japonci zkoušen a testován. Japonci přejali uspořádání motorů, letoun navenek vypadal jako jednomotorový letoun, ale ve skutečnosti měl v trupu motory dva, byly to dva řadové dvanáctiválce Aichi Atsuta 30 spojené do pohonné jednotky YE2H nebo častěji označované Aichi Ha-70-10 o vzletovém výkonu 3 400 koní. Prototyp byl označen Y-40 byl to aerodynamicky propracovaný celokovový dolnoplošník s příďovým podvozkem, nový mohutný motor poháněl velkou šestilistou vrtuli. Japonský letoun měl nad trup vystupující dvoumístnou kabinu a dále za kabinou vystupoval nad obrys trupu ještě lapač vzduchu, přivádějící chladící vzduch k motorům, německý letoun byl pojat ještě jemněji z hlediska aerodynamiky Heinkel neměl kabinu, která by vystupovala nad obrys letounu, Heinkel měl prosklenou příď. Letoun byl námořnictvem označen jako „ námořní experimentální průzkumný letoun 19-Shi“ nebo zkráceně R2Y1 Keiun (Nádherný oblak).
Prototyp byl dokončen na podzim roku 1944 a to byla již doba, kdy japonské námořnictvo již strategický průzkum již vyřešilo velmi dobrými letouny Nakajima C6N1 Saiun a navíc právě kategorie strategického průzkumného letounu byla pro defenzivní boj, který Japonsko již vedlo, postradatelná, dokončení proběhlo bez priorit a tak bylo provedeny zřejmě jen dva lety, při kterých docházelo k přehřátí motorů a při druhém letu došlo dokonce k požáru jednoho z motorů. Letoun sloužil jen pro ověření letových vlastností pro připravovanou útočnou verzi R2Y2, letoun měl nově plnit úlohu taktického bombardéru schopného nést pumu o hmotnosti 800 kg.
Další vývoj byl zaměřen na zástavbu proudových motorů, jejichž prototypy japonské továrny tehdy dokončovaly, jednalo se např. o Ichikawa Ne-130, Hitachi Ne-230 a Mitsubishi Ne-330, jednalo se o motory, které Japonci vyvíjeli na základě velmi neúplných podkladů německých motorů BMW-003. Uvedené typy motorů měly být zavěšeny pod křídla letounu a v trupu místo velkého motoru byla instalována palivová nádrž a v přídi bylo počítano s uložením čtveřice kanónů Type 5, takový letoun měl být označen R2Y2 Kai a nesl bojové označení Keiun KAI.


Celkem bylo vyrobeno jeden prototyp, který poprvé vzlétl 8.5.1945 a po požáru motorů byl během oprav zničen bombardováním, druhý prototyp byl těsně před dokončením a údajně z 90% byl dokončen prototyp třetí s proudovými motory.
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-R2Y-t34101#238778Verze : 1
MOD
Použité prameny:
Rene J. Francillion Ph.D.:”Japanese Aircraft of the Pacific War”; Naval Institute Press; rok 1987; ISBN-10: 087021313X.
Tadeusz Januszewski a Kryzysztof Zalewski: "Japońskie samoloty marynarski 1912-1945" díl 1.; Lampart; rok 2000; ISBN: 83-86776-50-1
Václav Němeček: "Vojenská letadla 3."; Naše vojsko; Praha rok 1992, 3. doplněné vydání; ISBN 80-206-0117-1
L+K 7/1977, Letadla 1939-45, str. 267, Yokosuka R2Y1 Keiun, Václav Němeček
koapp.narod.ru
www.combatsim.com
https://www.samoloty.ow.pl/str056.htm
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-R2Y-t34101#238779Verze : 0
MOD