Main Menu
User Menu

1. armáda [1940-1945]

1 Hadsereg

1. magyar hadsereg (maďarská armáda)


Vznikla 1. 3. 1940 po reorganizaci Maďarských královských ozbrojených sil (Magyar Királyi Honvédség)


Původní sídlo velitelství: Szolnok
Složení: V. sbor, VI. sbor, VIII. sbor a Rychlý (Mobilní) sbor


Nasazení:
Během obsazování Sedmihradska od 1. 7. 1940
Bojový úkol: v případe odporu Rumunska vést útok přes Károlyiho linii.
Složení: I. sbor, II. sbor, IV. sbor, VI. sbor
Po obsazení Sedmihradska část jednotek zůstala v Sedmihradsku.


Obrana Karpatských průsmyků od 6. 1. 1944
Složení: VI. sbor, 16. pěší divize a 24. pěší divize.


Pod německým velením na jižním úseku Armádní skupiny „Severní Ukrajina“ od 1. 4. 1944
Složení: VI. sbor, 16. pěší divize, 24. pěší divize, 20. pěší divize, 25. pěší divize, 2. pancéřová divize a VII. sbor Maďarských okupačních sil (18., 21., 201., lehká divize).
V květnu k ní převelená 18. lehká divize Maďarských okupačních sil a mobilizovaná 7. pěší divize.
Složení v červenci:
VII. sbor – 16., 7., 24. pěší divize, 18. záložní divize (reorganizována z 18. lehké divize)
VI. sbor – 25. pěší divize, 1. a 2. horská brigáda, 27. lehká divize, 66. skupina pohraniční stráže a 19. záložní divize (reorganizována z 18. lehké divize)
2. pancéřová divize tvořila zálohu a 20. pěší divize byla podřízená XI. německému sboru.
Po sovětském útoku z 23. 7. 1944 byla 1. maďarská armáda doplněná o III. a V. sbor a o 6., 10., a 13. pěší divizi. 18. a 19. záložní divize spolu se 7. pěší divizí byly rozpuštěny. Po přechodu Rumunska na stranu Spojenců byly na posílení Sedmihradského frontu odeslány 20., 25., pěší divize a 27. lehká divize a 2. pancéřová divize.


Od začátku září 1944 byla 1. maďarská armáda pověřena obranou Karpatských průsmyků.
Složení:
III. sbor – 2. horská brigáda a 6. pěší divize
V. sbor – 1. horská brigáda a 13. pěší divize
VI. sbor – 16. pěší divize, 10. pěší divize (12.10. vyňata a odvelena k Budapešti) a 24. pěší divize
záloha – 66. skupina pohraniční stráže


V listopadu a prosinci 1944 1. maďarská armáda ustoupila na Slovensko.
Složení:
V. sbor – 6. pěší divize, 16. pěší divize, 24. pěší divize a 2. náhradní polní divize (místo rozpuštěné 13. pěší divize)
1. horská brigáda a 5. náhradní polní divize.


18. 1.1945 byla 1. maďarská armáda vyňata jako velící složka.
V březnu byla nově organizována, ale na určené bojové postavení dorazili jen její štáb, velitelství V. sboru a 1. horská brigáda (ostatní části - 16. a 24. pěší divize ostali na Slovensku a Moravě pod německým velením). Tyto jednotky ustoupily v dubnu do Rakouska, kde se spolu s velitelstvím II. a V. sboru, zbytky 20. a 25. pěší divize, 7. a 8. náhradní polní divize a divize „Szent László“ vzdaly Britům.
URL : https://www.valka.cz/1-armada-1940-1945-t34029#130492Verze : 0

MAĎARSKÉ KRÁLOVSTVÍ 1 HADSEREG
1. ARMÁDA
Datum vzniku 01.03.1940
Předchůdce ---
Datum zániku 18.01.1945
Následovník ---
Nadřízené velitelství
Dislokace 03.1940-07.1940 Szolnok
07.1940-??.1940 středoevropské válčiště
Velitel 03.1940-02.1941 Nagy, Vilmos
02.1941-08.1942 Schweitzer, István
08.1942-04.1944 Náday, István
04.1944-05.1944 Lakatos, Géza
05.1944-05.1944 Beregfy, Károly
05.1944-08.1944 Farkas, Ferenc
08.1944-10.1944 Miklós, Béla
10.1944-01.1945 László, Dezsö
Podřízená velitelství 03.1940-01.1945 V. armádní sbor
03.1940- VI. armádní sbor
03.1940-06.1941 VIII. armádní sbor
03.1940-06.1940 Rychlý sbor
Podřízená tělesa
Podřízené oddíly
Literatura
URL : https://www.valka.cz/1-armada-1940-1945-t34029#253964Verze : 0
MOD