Main Menu
User Menu

1. gardová tanková armáda [1944-1946]

1st Guards Tank Army

1-я гвардейская танковая армия (1 гв. ТА) - I. формирование

     
Název:
Name:
1. gardová tanková armáda
Originální název:
Original Name:
1-я гвардейская танковая армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
1. tanková armáda
Datum zániku:
Disbanded:
27.05.1946
Nástupce:
Successor:
1. gardová mechanizovaná armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.04.1944-07.09.1944 1. ukrajinský front
07.09.1944-22.11.1944 Hlavní stan nejvyššího velení
22.11.1944-08.03.1945 1. běloruský front
08.03.1945-27.03.1945 2. běloruský front
28.03.1945-10.06.1945 1. běloruský front
10.06.1945-27.05.1946 Skupina sovětských okupačních vojsk v Německu
Dislokace:
Deployed:
25.04.1944-10.06.1945 východoevropské válčiště, ?
10.06.1945-27.05.1946 Drážďany, ? /

Velitel:
Commander:
25.04.1944-27.05.1946 Katukov, Michail Jefimovič (Geněral-polkovnik / Генерал-полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.04.1944-27.05.1946 Šalin, Michail Alexejevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.04.1944-15.06.1945 11. gardový tankový sbor
25.04.1944-10.06.1945 8. gardový mechanizovaný sbor
DD.05.1944-DD.05.1945 64. gardová tanková brigáda
10.06.1945-DD.MM.RRRR 11. tanková divize
10.06.1945-DD.07.1945 9. tankový sbor
15.06.1945-04.07.1946 11. gardová tanková divize
DD.MM.RRRR-10.06.1945 11. tankový sbor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. gardová mechanizovaná divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

25.04.1944

Odznak Garda SSSR
Badge Guard USSR
Знак Гвардия СССР
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Drogovoz, I G: Tankovyj meč strany sovětov. Minsk 2001
Feskov, V. I. - Golikov, V. I. - Kalašnikov, K. A.: Krasnaja Armija v pobědach i poraženijach 1941-1945 gg. Tomsk 2003
Feskov, V. I. - Golikov, V. I. - Kalašnikov, K. A.: Sovětskaja Armija v gody "Cholodnoj vojny" (1946–1991 gg.). Tomsk 2004
Feskov, V. I. - Golikov, V. I. - Kalašnikov, K. A. - Slugin, S. A.: Vooružennyje Sily SSSR posle Velikoj Otěčestvennoj vojny. Č. 1. Tomsk 2013
Fronty, floty, armii, flotilii pěrioda Vělikoj Otěčestvěnnoj vojny 1941-1945 gg. Spravočnik. Red. A. A. Kolťukov. Moskva 2003
Katukov, M. J.: Na ostrije glavnogo udara. Moskva 1974
Ivlev, I.I.: Vsje tankovyje i mechanizirovannyje armii SSSR i Rossiji 1924-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все танковые и механизированные армии СССР и России в 1942-2021 гг., ЛитРес, Самиздат, 2021)
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/1-gardova-tankova-armada-1944-1946-t34003#577770Verze : 1
MOD

1. gardová tanková armáda

(1-я гвардейская танковая армия)


1. gardová tanková armáda vznikla rozkazom Ľudového komisára obrany zo dňa 25. apríla 1944, č. 0016, premenovaním 1. tankovej armády, ktorá si čestné označenie "gardová" vyslúžila, citujúc dobový rozkaz: za obratné plnenie bojových úloh s cieľom poraziť nemeckých útočníkov, za prejavené hrdinstvo a odvahu, za vytrvalosť, odvahu, disciplínu a organizáciu.


V zostave 1. ukrajinského frontu sa zúčastnila ľvovsko-sandomierskej útočnej operácie. Začiatkom septembra bola armáda stiahnutá do zálohy Hlavného stanu najvyššieho velenia, v druhej polovici novembra bola zaradená do 1. bieloruského frontu, v rámci ktorého sa zúčastnila na Varšavsko-Poznaňskej, Východo-pomoranskej (od 8. do 27. marca 1945 v rámci 2. bieloruského frontu) a Berlínskej útočnej operácie. Armáde sa darilo najmä vo Varšavsko-Poznaňskej operácii, počas ktorej sa jej jednotky za 18 dní prebojovali o vzdialenosť 500 km, pričom oslobodili stovky poľských miest a obcí. Všetky jednotky armády boli vyznamenané rádmi, väčšina z nich bola ocenená aj čestnými názvami. Viac ako 80.000 vojakov bolo vyznamenaných medailami a rádmi, 117 z nich získalo najvyššie vyznamenanie: titul Hrdina Sovietskeho zväzu.


Po skončení druhej svetovej vojny zostala 1. gardová tanková armáda na území Nemecka v meste Drážďany kde bol dňa 27.05.1946 premenovaná na 1. gardovú mechanizovanú armádu.


Ivlev, I.I.: Vsje tankovyje i mechanizirovannyje armii SSSR i Rossiji 1924-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все танковые и механизированные армии СССР и России в 1942-2021 гг., ЛитРес, Самиздат, 2021)
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/1-gardova-tankova-armada-1944-1946-t34003#709056Verze : 5
MOD