Main Menu
User Menu

11. smíšená letecká divize [1940-1942]

11th Mixed Aviation Division

11. zmiešaná letecká divízia

11-я смешанная авиационная дивизия (11 сад)

     
Název:
Name:
11. smíšená letecká divize
Originální název:
Original Name:
11-я смешанная авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
13.02.1942
Nástupce:
Successor:
Vzdušné sily 3. armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1940-22.06.1941 Vzdušné sily Západného zvláštneho vojenského okruhu
22.06.1941-26.07.1941 Vzdušné sily západného frontu
26.07.1941-25.08.1941 Vzdušné sily Stredného frontu - 1. formovanie
25.08.1941-10.11.1941 Vzdušné sily Brjanského frontu - 1. formovanie
10.11.1941-24.12.1941 Vzdušné sily Juhozápadného frontu - 1. formovanie
24.12.1941-13.02.1942 Vzdušné sily Brjanského frontu - 2. formovanie
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1941 / -DD.MM.RRRR ?, Lida

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-22.06.1941 Ganičev, Pjotr Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
22.06.1941-22.06.1941 Juzejev, Leonid Nikolajevič (Podpolkovnik / Подполковник)
22.06.1941-22.06.1941 Gordienko, Andrej Vasilievič (Podpolkovnik / Подполковник)
22.06.1941-12.11.1941 Kravčenko, Grigorij Pantělejevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
13.11.1941-13.02.1942 Ložečnikov, Andrej Alexandrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.08.1941 Vorobjev, ? (Polkovnik / Полковник)
20.08.1941-DD.MM.RRRR Gudkov, Fjodor Semjonovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.08.1940-25.06.1941 122. stíhací letecký pluk
DD.10.1940-28.06.1941 127. stíhací letecký pluk
11.07.1941-20.08.1941 4. bitevní letecký pluk
DD.MM.1941-DD.MM.1942 646. noční frontový bombardovací letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.06.1941 do 13.02.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 6 jazdeckých, tankových, vzdušných výsadkových divízií a správ delostreleckých, protilietadlových, mínometných, leteckých a stíhacích divízií, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 (Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизии и управлении артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
Skripko, N.S.: Po celjam bližnym i dalnym, Moskva, 1981 (Н.С.Скрипко. По целям ближним и дальним. М., 1981)
https://zhistory.org.ua/11sad.htm
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/d/sad11.php
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/11-smisena-letecka-divize-1940-1942-t33907#623340Verze : 0
MOD
11. zmiešaná letecká divízia od prvého momentu po prepadnutí ZSSR vojskami hitlerovskej koalície čelila opakovaným náletom na všetkých šesť letísk, na ktorých boli rozmiestnené jej podriadené jednotky. O úpornosti bojov svedčí aj fakt, že jej veliteľ polkovnik P.I. Ganičev zahynul hneď prvý deň bojov, keď ho zasiahol projektil útočiacich Messerschmittov Bf-110. V ten istý deň, teda 22.06.1941 prevzal velenie divízie podpolkovnik L.N. Juzejev, ktorý však bol pri nálete zasiahnutý do nohy a tak velenie musel prevziať vtedajší veliteľ 127. stíhacieho leteckého pluku podpolkovnik A.V. Gordienko. Ide o značne raritnú situáciu, kedy divízia v jeden a ten istý deň mala postupne troch rôznych veliteľov.

V hlavnom internetovom zdroji (wikipedia) sa uvádza, že podpolkovnik Gordienko bol v deň prevzatia velenia zostrelený a padol. Túto informáciu však nepodporujú archívne materiály ani bibliografia.

Z archívnych materiálov Ústredného archívu Ministerstva obrany Ruskej federácie nevyplýva, žeby 22.06.1941, resp. v k tomuto dátumu blízke dni padol vojak menom Gordienko. Naopak, z dostupných materiálov vyplýva, že polkovnik Gordienko prežil vojnu a bol mu v roku 1985 udelený Rad Vlasteneckej vojny 1. stupňa. Vojnu ukončil v bojoch proti Japoncom vo funkcii zástupcu veliteľa 316. bitevnej leteckej divízie.

Nakoniec aj podľa referenčnej publikácie M.J. Bykova - Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija bol podpolkovnik Gordienko veliteľom 127. stíhacieho leteckého pluku až do augusta 1941. A nemohol teda padnúť v júli roku 1941.

Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
militera.lib.ru
URL : https://www.valka.cz/11-smisena-letecka-divize-1940-1942-t33907#623422Verze : 12
MOD