Main Menu
User Menu
hrad - původní raně středověké označení opevněného místa, nazývaného dnes hradiště. Název je používán také pro pozdně halštatské období (starší doba železná). Později označení feudálního opevněného sídla s funkcí obrannou, obytnou i správní, budovaného v českých zemích od 12. do 16. století. Podle terénního umístění a konstrukčního uspořádání se hrady rozlišují na :
výšinné,
vodní,
blatné,
francouzského typu s flankovacími baštami,
s obvodovou zástavbou,
s plášťovou zdí a mnohé další.


Od starších hradišť, často v dobových pramenech označovaných rovněž jako hrady, se odlišují především pernamentním stavebním provedením za použití cihel a kamene spojovaných maltou, i když zejména z raného stádu svého budování jsou známy rovněž hrady vystavěné provizorním způsobem za použití dřeva a zeminy.
URL : https://www.valka.cz/Hrad-t33870#123323Verze : 0