Main Menu
User Menu

5. tanková divize [1940-1941]

5-ja tankovaja divizija

5. tanková divize


22.6.1941 podléhala 3. mechanizovaný sbor


Organizace 22.6.1941:
9. tankový pluk (čtyři tankové prapory každý s 30-33 T 26)
10. tankový pluk (čtyři tankové prapory každý s 30-33 T 26)
5. motostřelecký pluk (tři prapory)
5. motorizovaný pluk houfnic (1 lehký a 1 střední prapor)
5. průzkumný prapor
5. protiletadlový prapor
5. motorizovaný pontonový prapor
URL : https://www.valka.cz/5-tankova-divize-1940-1941-t33851#123304Verze : 0
MOD
5-я танковая дивизия / 5. tanková divize [1940-1941]
URL : https://www.valka.cz/5-tankova-divize-1940-1941-t33851#223498Verze : 0
MOD
5. tanková divízia bola sformovaná v júli 1940 v rámci Pobaltského vojenského okruhu na báze 2. ľahkej tankovej
brigády a bola včlenená do zostavy 3. mechanizovaného zboru. Pred vojnou bola dislokovaná v meste Alitus.


22. júna 1941, po vyvedení z miesta stálej posádky, divízia zaujala 30-kilometrový úsek obrany s cieľom brániť
prepravy cez rieku Neman v okolí Alitusu a kryť ústup 128. streleckej divízie. Jednotky divízie sa zapojili do bojov
samostatne podľa ich rozmiestnenia. V ťažkých podmienkach nebola 5. td schopná splniť zadanú úlohu - tankové
jednotky utrpeli ťažké straty a nedokázali zabrániť Nemcom v obsadení troch mostov. Samotná 3. td sa ocitla
v obkľúčení na východom brehu rieky Neman a bola prakticky zničená.
Podľa hlásenia štábu nemeckého III. tankového zboru:
"...22.06.1941 7. tanková divízia absolvovala najťažšiu tankovú bitku počas trvania vojny proti 5. td. Zničených
70 tankov a 20 lietadiel (na letiskách) protivníka. My sme stratili 11 tankov, z toho 4 ťažké..."


Zbytky 3. tankovej divízie boli zaradené do zostavy 13. armády Západného frontu a 16.07. 1941 bola divízia rozpustená.


Veliteľ:
plukovník Fjodorov, F. F. (Ф.Ф.Федоров)


Zdroj:
bdsa.ru
URL : https://www.valka.cz/5-tankova-divize-1940-1941-t33851#245383Verze : 0