Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 5 "Na trati"

Pěchotní srub MO-S 5 "Na trati"


Poněkud atypický dvoupodlažní srub, který se skladá vlastně z dvou objektů a to 5a a 5b, které jsou spojeny chodbou. Hlavní vstup je na 5a - střílna pro obranu vstupu, ale není jak je obvyklé naproti vstupu, ale až na konci dlouhé chodby. Objekt 5b má nouzový východ ústicí do diamantového příkopu - zde se nenacházají žádné stupačky nebo žebřík (nouzové východy jsou typické jen pro tvrze - tento nouzový východ byl vybudován proto, kdyby došlo k zničení spojovací chodby). Obě části jsou samostatné (filtrovna (počet filtrů na pravé i levé straně 4 - po 2 pro každou), strojovna, studna - ta nebyla vrtaná, ale kopaná - každá má 4,3 m). Zvláštností je že je srub dvoupodlažní - mimo něj byl dvoupodlažní už jen MO-S-6.
A proč tedy byl objekt vybudován takto (tedy vlastně pravý a levý a spojeny chodbou) komplikovaně? Bohumín, je z hlediska železniční dopravy významným dopravním uzlem a v místě kde objekt stojí se nachází železniční trať do Polska - tehdy toto území, ale patřilo do Německa). A tato trať se nachází přesně nad výše zmíňovanou spojovací chodbou. Z tohoto důvodu byl tak vybudován v blízkosti objektu podchod pod tratí pro účely hlídky. Nicméně v současnosti kvůli budování dálnice D-47 dochází k několika stavebně-dopravním úpravám:
na místě tratě se bude nacházet cesta pro automobilovou dopravu - z tohoto důvodu dojde k rekonstrukci podchodu a vybudování betonových zdí u bunkru. Současná trať se přesunula z tohoto důvodu o několik desítek metrů bokem - směrem k MO-S-6.


Betonáž objektu ve stavebním podúseku Bohumín proběhla ve dnech 19.-24. a 25.-29. července 1936. Je postaven v III. třídě odolnosti a objem betonu je 4 314 m3.


Výzbroj byla následující:
Levá část:
1 x protitankový kanón vz. 36 - v samostatné místnosti
2 x těžký kulomet vz. 36 - v samostatné místnosti
1 x lehký kulomet vz. 26 - samostatně - pro obranu vchodu
Zvon:
1 x lehký kulomet vz. 26
Pravá část:
Výzbroj shodná
Zvon:
1 x těžký kulomet vz. 36


Posádku tvořilo 43 mužů z toho 4 dělostřelečtí pozorovatelé.


Během okupace byly vyrvány oba zvony i střílny pro kanony, objekt byl používán PVO. Došlo k poškození jedné ze studen.


V současné době se o objekt stará KVH Bohumín. Objekt je v pokročilém stádiu rekonstrukce - opravena valná část filtrace, elektroinstalace, zabudovány agregáty (nikoliv však původní) vybetonována atrapa jedné ze střílen pro kanon vz. 36 a je v plánu provést betonáž jedné atrapy zvonu a poškozené části bunkru. Objekt je přístupný veřejnosti.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#123188Verze : 0

Citace - Standa :

Pěchotní srub MO-S-5 "Na trati"


Zvláštností je že je srub dvoupodlažní - mimo něj byl dvoupodlažní už jen MO-S-6.

Omlouvám se, vážení kolegové, opět mi to nedá a budu asi muset rýpat, přestože mne opět jistě mnozí uživatelé nebudou mít rádi.


K výsše zmíněné citaci: Co prosím? Dovolte, abych se zasmál. Ta věta zřejmě neměla být myšlena vážně, že?


Pokud to zde na válce chcete mít přesné, tak obvyklejším značením než 5a a 5b (toto jsem doposud opravdu nikde neviděl) je MO-S 5 a MO-S 5a či MO-S 5P a MO-S 5L. Označení a/b bývá používáno v případě rozdělení oboustranného objektu na dva jednostranné, v tomto případě jde o naprosto atypický objekt, který mnozí autoři dokonce vůbec neoznačují jako dva objekty, ale jen jako jeden, a pokud mne paměť neklame, tak je snad i v archivních dokumentech veden jako regulérní objekt tedy pouze MO-S 5.


Co se týče výzbroje, tak z Vašeho příspěvku vyplívá, že objekt má pouze dvě krycí střílny s lehkým kulometem neboť v levé části je podle Vás " 1 x lehký kulomet vz. 26 - samostatně - pro obranu vchodu" a "Pravá část:
Výzbroj shodná". Úplně pominu to, že by mne zajímalo jaký že to vchod měla krycí střílna v levé části objektu chránit, ale na pravé straně se nenacházela krycí střílna pouze jena, nýbrž dvě. A to pro obranu vchodu a druhou pro potřeby ochrany střílen hlavních zbraní a eventuelní střelbu do týlu.


Tolik si mé drobné poznámky k tomuto objektu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#123808Verze : 0
No spíše by tam třeba mělo být v té větě:
Zvláštností je, že je srub v daném podúseku kromě MO-S-6 dvoupodlažní ostatní objekty jsou jednopodlažní.
Přípouštím, že to může být do určité míry matoucí.
A co se týče výzbroje - čerpal jsem z oficiálních stránek KVH Bohumín, který se o objekt stará a tudíž je logické myslet si, že mají o výzbroji přehled - jak vidno asi někde udělali chybu, ktrerou jsem nevzal potaz jelikož mě to nenapadlo.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#123897Verze : 0
Ověřil jsem si to a skutečně máte pravdu, kolegové z KVH Bohumín mají na svých stránkách chybu.
Z tohoto je ovšem vidět, že je při sepisování podobných údajů třeba vycházet z více zdrojů. V tomto případě ale stačí vycházet z osobní návštěvy.


S pozdravem
J.F.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#123939Verze : 0
No byl jsem tam několikrát - jenže člověk si prostě třeba po dvou měsících vše nevybaví ... navíc srub už je sice v dost dobrém stavu (oproti tomu, kdy jsem tam byl poprvé), ale ještě mu chybí, hlavně z hlediska výzbroje mnoho. Nicméně mají už nějakou dobu v plánu přivést z Francie min. jeden kanon a předevčírem jsem se tam byl podívat a jsou na jedné části vidět přípravné práci na betonáž atrapy zvonu a té části poškozeného objektu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#123944Verze : 0
Přikládám pár fotek nevalné kvality a data, jsou z roku 2003 Confused (ty úseky MO a OP jsou hrozně daleko)
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#123961Verze : 0
Zhruba před měsícem jsem byl opět na MO-S 5 "na trati" - atrapa zvonu byla již témě hotová - chybělo jen mírně doladit povr kopule a okolí + dodělat střlny. Takže hrubá rekonstrukce byla v tu dobu skoro hotová - vnitřek však - s pochopitelných důvodů ne.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#135963Verze : 0
Celkovýápohled na objekt S-5 od cesty - podchod je již v provozu - i když ještě ne v ideálním stavu, na trati probíhá ještě normální provoz ovšem vedle již pokračují velkým tempem práce na nové trati (na místě stávající bude cesta - to vše z důvodu stavby dálnice D-47).
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140270Verze : 0
Pohled na střílny vchodové části - je vidět opravená omítka a nová (betonová) střílna pro zbraň "Q" (47mm protitankový pevnostní kanon vz. 36).
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140271Verze : 0
Detail střilny.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140272Verze : 0
Pohled na "diamanťák" a vchod.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140273Verze : 0
informační tabla
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140275Verze : 0
Další pohled na vstupní část objektu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140571Verze : 0
Ta samá část - místo kde kdysi býval zvon dokud nebyl "demontován".
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140572Verze : 0
Druhá část srubu, je patrná opravovaná část - zvon i chybějící betonová čést je celek - z přebytečného betonu na stavbě dálnice a přilehlých komunikacích.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140573Verze : 0
detailnější pohled na atrapu zvonu - jak vidno ještě není zcela hotov.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140574Verze : 0
Rekonstuovaná část.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140576Verze : 0
ten samý objekt - pohled na střílny.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140583Verze : 0
Detailnější pohled na střilny - dole jde vydět nouzový výlez do "diamaňtáku".
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140586Verze : 0
Jiný pohled - střílna je vyrvaná a provizorně zazděná.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140588Verze : 0
A ještě jeden pohled.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#140592Verze : 0
Evidenční číslo ŘOP MO-S 5
Výzbroj vlevo-beton Q, D, D
Krycí název Na trati
Výzbroj vlevo-pancíř ZN 3-4
Stavební podúsek 1./II. Bohumín
Výzbroj vpravo-beton Q, D, D
Odolnost III
Výzbroj vpravo-pancíř ZD 3-4
Tvrz -
Čelní výzbroj-beton -
Osádka 43
Čelní výzbroj-pancíř -
Objem betonu 4 314
Pomocné střílny N 3
Průměrná pevnost zkušeb. kostek455 kg/cm2
Granátově skluzy 4
Datum výkresu 1935
Vytržené střílny hl. zbraní 2
Datum betonáže 19.-24./25.-29.7.1936
Zvony osazené/vytržené 2/2
Cena objektu bez vybavení
Levá intervalová překážka PÚV + A
Studna (hloubka) K 4,23
Pravá intervalová překážka PÚV + A
Lomení objektu
Obvodová překážka typ A
Poloha objektu (GPS)
Nadmořská výška (m.n.m.) 214,02

URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#147045Verze : 0
Přikládám fotku, ze které je zřejmá celková dispozice objektu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#156148Verze : 0
Tak 3.2. 2008 jsem navštívil tento objekt - byť jen zvenčí, došlo k mnoha změnám jak na bunkru samotném tak i v jeho okolí zde jen pár fotek pro ilustraci v jaké celkové situaci je nyní tento pěchotní srub.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#243003Verze : 0
Pravá stran objektu je nyní již skoto opravená (jako první betonová náhražka střílny pro kanon nyní dobetonovaní zbývajícího tělesa bunkru a betonová náhražka zvonu - na levé straně je již v hotovém stavu a je nabarven).
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#243004Verze : 0
Stando kde na tech predchozich dvou fotkach ten bunkr vlastne je ?? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#243166Verze : 0
MOD

Citace - Admin :

Stando kde na tech predchozich dvou fotkach ten bunkr vlastne je ?? Very Happy

Tož on tam je ale je sotva patrný Laughing bohužel jsem měl slabý baterky takže mi vydržely tak akorát na ty 4 fotky - jinak by jich bylo více a snad i jejich vypovídající hodnota by byla lepší - ale víš jak co se ti zdá dobře viditelné na vlastní oči tak to vyfotíš a pak většinou až doma zjištíš že na fotce je to slabota. Nicméně v Bohumíně mám rodinu tak snad brzy budou nové lepší fotky Very Happy .


Tak snad to dlouho netrvalo přidávám další čerstvé fotky - dneska jsem byl opět na MO-S 5 a dokonce i uvnitř - a mile mě překvapili origoš lafetou na L1/Q Smile
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#243186Verze : 0
Lafeta dovozena jestli dobře chápu odněkud z Francie (prý se tam toho "válí" ještě dost), jedná se však vlastně o dvě lafety spolu skombinované pocházejí z různých objektů v rámci TO (to kde byly původně instalované se dá zjistit podle ev. č. na nich). V plánu měli dovést i dělo, ovšem to jim dříve zabrali kolegové s OP-S 25 (údajně došlo k nějakému vážnějšímu úrazu, ale to sem nepatří)).
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245012Verze : 0
Byť se nejedná o součást srubu, mají zde nový zajímavý exponát, střílnu z jednoho zničeného "řopíku" nedaleko Opavy.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245014Verze : 0
Filtrovna v pravé části objektu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245015Verze : 0
Levá strana objektu s rekonstruovaným zvonem.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245016Verze : 0
Strojovna v právé části s diesel agregátem Slavia (není původní) rozvodem el. proudu a je zde rovněž studna pro pravou stranu objektu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245017Verze : 0
Filtrovna v levé části je na tom hůře.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245018Verze : 0
Strojovna v levé části - dieselagregát Slavia je o poznání modernější (není původní).
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245019Verze : 0
Zrekonstruovaný levý zvon z betonu (a jak vypadá zatím jeho vnitřek).
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-5-Na-trati-t33770#245021Verze : 0