Main Menu
User Menu

Klapálek, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Klapálek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klapálek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.05.1893 Nové Město nad Metují /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.11.1984 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. československý armádní sbor, velitel
1. československá armáda, velitel
Vojenská oblast 1, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#344282Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Klapálek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klapálek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1906-DD.MM.1911 Státní gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1927-DD.MM.1928 Kurs pro velitele oddílů, Praha
DD.MM.1935-DD.MM.1935 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Kurs pro generály a vyšší důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
11.01.1920 kapitán
DD.MM.1923 štábní kapitán
29.12.1928 major
30.06.1933 podplukovník
07.03.1942 plukovník
03.09.1944 brigádní generál
11.06.1945 divisní generál
19.02.1947 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.06.1940-01.11.1940 Velitel : I. prapor 4. čs. pěší pluku
01.11.1940-07.03.1942 Velitel : 11. čs. pěší prapor - východní
07.03.1942-21.05.1942 Velitel : 11. čs. pěší prapor - východní
21.05.1942-26.08.1943 Velitel : 200. čs. lehký protiletadlový pluk - východní
DD.09.1944-DD.02.1945 Velitel : 3. československá samostatná brigáda
06.04.1945-15.05.1945 Velitel : 1. československý armádní sbor
15.05.1945-25.05.1945 Velitel : 1. československá armáda
25.05.1945-11.06.1945 Velitel : Vojenská oblast 1
11.06.1945-19.02.1947 Velitel : Vojenská oblast 1
19.02.1947-DD.04.1950 Velitel : Vojenská oblast 1

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

24.05.1968

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
Golden Star of Hero of Czechoslovak Socialist Republic
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 2. třída s meči
Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 1. třídy
Order of Partisan Star 1st Class
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého
Commemorative Medal of 4th Rifle Regiment of Prokop the Great

-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Commemorative Medal of 5th Rifle Regiment of T. G. Masaryk
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 9. střeleckého pluku Karla Havlíčka Borovského
Commemorative Medal of 9th Rifle Regiment of Karel Havlíček Borovský

-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Commemorative Medal of 21th Shooting Regiment "Terronsky"
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 39. pěšího pluku "Výzvědného"
-
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.RRRR

Řád Kutuzova, 2. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Кутузова II степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Svobody s bronzovou ratolestí
Medal of Freedom with bronze palm
-

DD.MM.RRRR

Řád grunwaldského kříže II. třídy
Order of the Grunwald Cross 2nd Class
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, Naše vojsko
http://www.vyznamenani.net/?p=451
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#545636Verze : 0
MOD
Armádní generál Karel Klapálek - velitel 1. čs. armádního sboru v SSSR
(1893 - 1984)
- narodil se 26. května 1893 v Novém Městě nad Metují jako syn železničáře
- 1906 – 1911 – absolvoval české reálné gymnázium v Praze
- 1911 – 1915 – pracoval jako účetní firmy Jaroš v Kralupech nad Vltavou
- 1915 – povolán jako jednoroční dobrovolník do zeměbraneckého pluku, odeslán na východní frontu, kde padl do ruského zajetí
- 1916 – vstoupil do České družiny jako střelec záložní roty v Kyjevě
- 1917 – absolvoval důstojnickou školu 3. čs. střeleckého pluku, jako velitel čety se zúčastnil bitvy u Zborova v hodnosti poddůstojníka, povýšen do důstojnické hodnosti
- 1918 – 1920 – velitelem plukovní poddůstojnické školy, velel rotě i praporu během tzv. sibiřské anabáze čs. legií
- 1920 – 1923 – v hodnosti kapitána sloužil na různých velitelských postech Čekoslovenské armády
- 1923 – 1928 – v hodnosti štb. kapitána absolvoval různé vojenské kurzy a kurz pro velitele oddílů
- 1928 -1937 – v hodnosti majora a později podplukovníka na různých velitelských funkcích v armádě a na vojenských školách
- 1938 – za mobilizace velitelem pěšího 51. pluku v Českých Budějovicích
- 1939 – propuštěn z armády, ředitelem Živnostenského úřadu v Českých Budějovicích, zapojil se do armádní odbojové organizace Obrana národa
- 1940
- květen – přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii odešel do exilu
- červen – vstoupil do čs. zahraničního vojska a byl přidělen k Čs. pěšímu pluku 4 – Východnímu v Palestině jako zástupce velitele
- srpen – březen 1942 - velitelem I. praporu 4. čs. pěšího pluku a posléze velitel 11. čs. pěšího praporu - Východního – zúčastnil se bojů v Libanonu, Sýrii a severní Africe
- 1942 – duben – v hodnosti plukovníka velitelem Čs. lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního, který se proslavil při obraně Tobrúku
- 1943 – září – jmenován zástupcem velitele Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii
- 1944
- březen – v hodnosti brig. generála se stal přednostou I. odboru MNO v Londýně
- srpen – vyslán k čs. vojenským jednotkám v SSSR jako posila velitelského sboru
- září – březen 1945 - jmenován velitelem 3. čs. samostatné brigády v SSSR – prodělal karpatsko-dukelskou operaci a zúčastnil se osvobozování Slovenska, byl dvakrát raněn, obdržel řadu vysokých čs. a sov. vyznamenání
- 1945
– březen – převzal velení 1. čs. armádního sboru v SSSR po gen. L. Svobodovi
- květen – zástupcem velitele vojenské oblasti 1 v Praze
- říjen – velitelem vojenské oblasti 1 v Praze v hodnosti divizního generála (od 1. 6.)
- 1946 – 1. dubna – povýšen na armádního generála
- 1948
- únor – zúčastnil se spolu s gen. L. Svobodou ustavení tzv. Ústředního akčního výboru NF, čímž podpořil komunistický puč
- červen – vstoupil do KSČ – zastával se spolubojovníků ze západního odboje, kterým hrozilo vyloučení z armády
- 1951 –1. února - penzionován, údajně ze zdravotních důvodů, sledován vojenskou kontrarozvědkou
- 1952 – 20. listopadu – zatčen a uvězněn ve Valdicích
- 1953 – vyloučen z KSČ
- 1954
- únor – zbaven hodnosti a důchodu
- listopad – odsouzen pro údajné sabotování Košického vládního programu v armádě k 6 letům vězení, propadnutí majetku a ztrátě občanských práv na 5 let
- 1956 - na přímou intervenci N. S. Chruščova, G. K. Žukova a I. S. Koněva propuštěn z vězení, byl mu navrácen majetek, vojenská hodnost i penze
- 1968 – obdržel Zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, vydal knihu pamětí pod názvem Ozvěny bojů
- zemřel 18. listopadu 1984 v Praze
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#123160Verze : 2
Do čs. legii vstoupil v r. 1916 na podnět emisara Wachsmanna provádějícího nábor - otce populárního herce Jiřího Voskovce


zdroj: autobiografická kniha Ozvěny bojů, NV, 1968
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#249993Verze : 0
Ja jeste dodam, ze na pamatku generala Klapalka byla po revoluci prejmenovana v Kralupech n. Vlt. ulice Klouckova na ulici generala Klapalka. Vzhledem k tomu, ze jeho knihu Ozveny boju jsem musel po kratkem cteni zavrit, protoze mi prisla velmi poplatna tehdejsimu rezimu, je tento krok docela s podivem.
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#250549Verze : 0
MOD
V R.U. armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pluku. Do zajetí padl dne 23.9.1915 u Lucku. Do čs. legií se přihlásil v Taškentu 11.3.1916 a nastoupil dne 6.8.1916. Z legií vyřazen dne 11.1.1920 v hodnosti kapitána. Zdroj: vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#290546Verze : 0
V posledních letech svého života (1978-84) žil generál Klapálek na pražském Jižním Městě v Metodějově ulici.
22. července 2010 mu zde byla odhalena busta z dílny akademického sochaře Miroslava Pangráce.


(zdroj: www.praha11.cz)


Busta je umístěna na severní fasádě domu č.p. 1465, to je pětivchodový panelový dům severně od zastávky MHD Metodějova
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#363242Verze : 0
Diskuse
Knihu o gen. Klapálkovi napsal důstojník pplk. Pejřil (je to již drahně let a tak nemusím být přesný), tento pan soudruh byl z trestu přeložen k našemu regimentu, ale stejně byl z armády vyhozen. Vyprávěl mi, jaké problémy s knihou byli. Co vše musel upravit, aby kniha vůbec mohla vyjít. Gen. Klapálek si byl vědom toho, že kniha bude tendenční a celkově z toho záměru nadšený nebyl. Ale i když ta kniha je asi tendenční, je to stále člověk, který si zaslouží naši úctu. Opět další voják z našeho regimentu byl svém léčení v ÚVN o pana generála pečoval. V nemocnici měl velkou úctu a vážnost. Já si dovolím jen vložit obrázek pana generála. Važme si těchto lidí, jinak si jiná ideologie najde cestu do srdcí našich mladých lidí. Viz případ těch dvou hlupců ze 4. brn.


Tato kniha vyšla v roce 1966 , náklad 15 000 výtisků , mám ji s podpisem pana generála a moc si toho považuji .
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#332654Verze : 0
Vážení,
před léty jsem četl Ozvěny bojů (asi z 1968) a z povídání KK jsem měl pocit, že cosi zazlívá Ludvíku Svobodovi i když předtím dlouhá léta byli jak siamská dvojčata.


Výpis autorských počinů KK byl převzat ze souborného katalogu NKP.


Ota Ritz-Radlinský, Karel Klapálek, Jindřich Křeček: Besedy z Afriky - Vinckove plke a škrke ze Středniho véchodo s Jitušovéma čmáraninama, Národní správa nakladatelství Ars, Doležal & Steinbrener, Jaroměř 1946, ISBN nemá
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, Naše vojsko, přepracované a rozšířené 2. vydání, Praha 1966, ISBN nemá
Vítězslav Tremčinský, Jan Juránek, Karel Klapálek: Rok 1918 na Náchodsku - k padesátiletému výročí vzniku Československa, sborník, Muzeum náchodského okresu, Náchod 1968, ISBN nemá
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, Naše vojsko, 3. vydání (viz 2. vyd.), Praha 1968, ISBN nemá
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, předmluva František Šádek, doslov Eduard Čejka, Naše vojsko, 4. vydání (viz 2. vyd.), Praha 1984, ISBN nemá


Poznámka
Údaje o prvním neupraveném a nerozšířeném vydání knihy s názvem: Ozvěny bojů, nezjištěny. Elektronické katalogy NKP nejsou úplné a doplňují se příležitostně. Proto se musím podívat do lístkových katalogů NKP. Když něco zjistím dám vědět.
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#332675Verze : 0
MOD
Vážení kolegové,
pan Klapálek se v rámci R-U armády velmi osvědčil jako velitel nejprve družstva, své schopnosti nadchnout a pomoci kolektivu byli kvitovány a stal se kadetem zástupcem velitele čety, vojenské umění a taktika nadchli jeho i nadřízené a stal se velmi oblíbeným velitelem. Své zajetí a následný osud již ovlivňoavli další okolnosti a jeho osud je popsán více než podrobně.
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#363244Verze : 0