Klapálek, Karel


     
Příjmení:
Surname:
Klapálek Klapálek
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klapálek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál Army General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.05.1893 Nové Město nad Metují /
26.05.1893 Nové Město nad Metují /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.11.1984 Praha /
18.11.1984 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 1. československého armádního sboru
- velitel 1. československé armády
- velitel Vojenské oblasti 1
1. Czechoslovak Army Corps, Commander
1st Czechoslovak Army, Commander
1st Military Area, Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#344282 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Klapálek Klapálek
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klapálek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1906-DD.MM.1911 Státní gymnasium, Praha
DD.MM.1906-DD.MM.1911 Státní gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1927-DD.MM.1928 Kurs pro velitele oddílů, Praha
DD.MM.1935-DD.MM.1935 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Kurs pro generály a vyšší důstojníky, Praha
DD.MM.1927-DD.MM.1928 Kurs pro velitele oddílů, Praha
DD.MM.1935-DD.MM.1935 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Kurs pro generály a vyšší důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
11.01.1920 kapitán
DD.MM.1923 štábní kapitán
29.12.1928 major
30.06.1933 podplukovník
07.03.1942 plukovník
03.09.1944 brigádní generál
11.06.1945 divisní generál
19.02.1947 armádní generál
11.01.1920 kapitán
DD.MM.1923 štábní kapitán
29.12.1928 major
30.06.1933 podplukovník
07.03.1942 plukovník
03.09.1944 brigádní generál
11.06.1945 divisní generál
19.02.1947 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, Naše vojsko
http://www.vyznamenani.net/?p=451
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#545636 Verze : 0
Armádní generál Karel Klapálek - velitel 1. čs. armádního sboru v SSSR
(1893 - 1984)
- narodil se 26. května 1893 v Novém Městě nad Metují jako syn železničáře
- 1906 – 1911 – absolvoval české reálné gymnázium v Praze
- 1911 – 1915 – pracoval jako účetní firmy Jaroš v Kralupech nad Vltavou
- 1915 – povolán jako jednoroční dobrovolník do zeměbraneckého pluku, odeslán na východní frontu, kde padl do ruského zajetí
- 1916 – vstoupil do České družiny jako střelec záložní roty v Kyjevě
- 1917 – absolvoval důstojnickou školu 3. čs. střeleckého pluku, jako velitel čety se zúčastnil bitvy u Zborova v hodnosti poddůstojníka, povýšen do důstojnické hodnosti
- 1918 – 1920 – velitelem plukovní poddůstojnické školy, velel rotě i praporu během tzv. sibiřské anabáze čs. legií
- 1920 – 1923 – v hodnosti kapitána sloužil na různých velitelských postech Čekoslovenské armády
- 1923 – 1928 – v hodnosti štb. kapitána absolvoval různé vojenské kurzy a kurz pro velitele oddílů
- 1928 -1937 – v hodnosti majora a později podplukovníka na různých velitelských funkcích v armádě a na vojenských školách
- 1938 – za mobilizace velitelem pěšího 51. pluku v Českých Budějovicích
- 1939 – propuštěn z armády, ředitelem Živnostenského úřadu v Českých Budějovicích, zapojil se do armádní odbojové organizace Obrana národa
- 1940
- květen – přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii odešel do exilu
- červen – vstoupil do čs. zahraničního vojska a byl přidělen k Čs. pěšímu pluku 4 – Východnímu v Palestině jako zástupce velitele
- srpen – březen 1942 - velitelem I. praporu 4. čs. pěšího pluku a posléze velitel 11. čs. pěšího praporu - Východního – zúčastnil se bojů v Libanonu, Sýrii a severní Africe
- 1942 – duben – v hodnosti plukovníka velitelem Čs. lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního, který se proslavil při obraně Tobrúku
- 1943 – září – jmenován zástupcem velitele Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii
- 1944
- březen – v hodnosti brig. generála se stal přednostou I. odboru MNO v Londýně
- srpen – vyslán k čs. vojenským jednotkám v SSSR jako posila velitelského sboru
- září – březen 1945 - jmenován velitelem 3. čs. samostatné brigády v SSSR – prodělal karpatsko-dukelskou operaci a zúčastnil se osvobozování Slovenska, byl dvakrát raněn, obdržel řadu vysokých čs. a sov. vyznamenání
- 1945
– březen – převzal velení 1. čs. armádního sboru v SSSR po gen. L. Svobodovi
- květen – zástupcem velitele vojenské oblasti 1 v Praze
- říjen – velitelem vojenské oblasti 1 v Praze v hodnosti divizního generála (od 1. 6.)
- 1946 – 1. dubna – povýšen na armádního generála
- 1948
- únor – zúčastnil se spolu s gen. L. Svobodou ustavení tzv. Ústředního akčního výboru NF, čímž podpořil komunistický puč
- červen – vstoupil do KSČ – zastával se spolubojovníků ze západního odboje, kterým hrozilo vyloučení z armády
- 1951 –1. února - penzionován, údajně ze zdravotních důvodů, sledován vojenskou kontrarozvědkou
- 1952 – 20. listopadu – zatčen a uvězněn ve Valdicích
- 1953 – vyloučen z KSČ
- 1954
- únor – zbaven hodnosti a důchodu
- listopad – odsouzen pro údajné sabotování Košického vládního programu v armádě k 6 letům vězení, propadnutí majetku a ztrátě občanských práv na 5 let
- 1956 - na přímou intervenci N. S. Chruščova, G. K. Žukova a I. S. Koněva propuštěn z vězení, byl mu navrácen majetek, vojenská hodnost i penze
- 1968 – obdržel Zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, vydal knihu pamětí pod názvem Ozvěny bojů
- zemřel 18. listopadu 1984 v Praze
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#123160 Verze : 2
Do čs. legii vstoupil v r. 1916 na podnět emisara Wachsmanna provádějícího nábor - otce populárního herce Jiřího Voskovce


zdroj: autobiografická kniha Ozvěny bojů, NV, 1968
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#249993 Verze : 0
Ja jeste dodam, ze na pamatku generala Klapalka byla po revoluci prejmenovana v Kralupech n. Vlt. ulice Klouckova na ulici generala Klapalka. Vzhledem k tomu, ze jeho knihu Ozveny boju jsem musel po kratkem cteni zavrit, protoze mi prisla velmi poplatna tehdejsimu rezimu, je tento krok docela s podivem.
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#250549 Verze : 0
V R.U. armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pluku. Do zajetí padl dne 23.9.1915 u Lucku. Do čs. legií se přihlásil v Taškentu 11.3.1916 a nastoupil dne 6.8.1916. Z legií vyřazen dne 11.1.1920 v hodnosti kapitána. Zdroj: vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#290546 Verze : 0
V posledních letech svého života (1978-84) žil generál Klapálek na pražském Jižním Městě v Metodějově ulici.
22. července 2010 mu zde byla odhalena busta z dílny akademického sochaře Miroslava Pangráce.


(zdroj: www.praha11.cz)


Busta je umístěna na severní fasádě domu č.p. 1465, to je pětivchodový panelový dům severně od zastávky MHD Metodějova
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#363242 Verze : 0

Diskuse

Knihu o gen. Klapálkovi napsal důstojník pplk. Pejřil (je to již drahně let a tak nemusím být přesný), tento pan soudruh byl z trestu přeložen k našemu regimentu, ale stejně byl z armády vyhozen. Vyprávěl mi, jaké problémy s knihou byli. Co vše musel upravit, aby kniha vůbec mohla vyjít. Gen. Klapálek si byl vědom toho, že kniha bude tendenční a celkově z toho záměru nadšený nebyl. Ale i když ta kniha je asi tendenční, je to stále člověk, který si zaslouží naši úctu. Opět další voják z našeho regimentu byl svém léčení v ÚVN o pana generála pečoval. V nemocnici měl velkou úctu a vážnost. Já si dovolím jen vložit obrázek pana generála. Važme si těchto lidí, jinak si jiná ideologie najde cestu do srdcí našich mladých lidí. Viz případ těch dvou hlupců ze 4. brn.


Tato kniha vyšla v roce 1966 , náklad 15 000 výtisků , mám ji s podpisem pana generála a moc si toho považuji .
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#332654 Verze : 0
Vážení,
před léty jsem četl Ozvěny bojů (asi z 1968) a z povídání KK jsem měl pocit, že cosi zazlívá Ludvíku Svobodovi i když předtím dlouhá léta byli jak siamská dvojčata.


Výpis autorských počinů KK byl převzat ze souborného katalogu NKP.


Ota Ritz-Radlinský, Karel Klapálek, Jindřich Křeček: Besedy z Afriky - Vinckove plke a škrke ze Středniho véchodo s Jitušovéma čmáraninama, Národní správa nakladatelství Ars, Doležal & Steinbrener, Jaroměř 1946, ISBN nemá
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, Naše vojsko, přepracované a rozšířené 2. vydání, Praha 1966, ISBN nemá
Vítězslav Tremčinský, Jan Juránek, Karel Klapálek: Rok 1918 na Náchodsku - k padesátiletému výročí vzniku Československa, sborník, Muzeum náchodského okresu, Náchod 1968, ISBN nemá
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, Naše vojsko, 3. vydání (viz 2. vyd.), Praha 1968, ISBN nemá
Karel Klapálek: Ozvěny bojů, předmluva František Šádek, doslov Eduard Čejka, Naše vojsko, 4. vydání (viz 2. vyd.), Praha 1984, ISBN nemá


Poznámka
Údaje o prvním neupraveném a nerozšířeném vydání knihy s názvem: Ozvěny bojů, nezjištěny. Elektronické katalogy NKP nejsou úplné a doplňují se příležitostně. Proto se musím podívat do lístkových katalogů NKP. Když něco zjistím dám vědět.
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#332675 Verze : 0
Vážení kolegové,
pan Klapálek se v rámci R-U armády velmi osvědčil jako velitel nejprve družstva, své schopnosti nadchnout a pomoci kolektivu byli kvitovány a stal se kadetem zástupcem velitele čety, vojenské umění a taktika nadchli jeho i nadřízené a stal se velmi oblíbeným velitelem. Své zajetí a následný osud již ovlivňoavli další okolnosti a jeho osud je popsán více než podrobně.
URL : https://www.valka.cz/Klapalek-Karel-t33753#363244 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více