Main Menu
User Menu

Liška, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Liška
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Liška
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.11.1895 Záboří /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.02.1977 Londýn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, Československá samostatná obrněná brigáda
velitel, Vysoká vojenská škola
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Liska-Alois-t33748#427764Verze : 5
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Liška
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Liška
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1926-DD.MM.1929 Válečná škola Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.12.1927 major
18.12.1929 podplukovník
01.08.1935 plukovník
25.07.1943 brigádní generál
11.06.1945 divisní generál
19.02.1947 armádní generál
01.04.1920 poručík legií
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1934-01.08.1935 Velitel : Dělostřelecký pluk 51
01.08.1935-DD.01.1938 Velitel : Dělostřelecký pluk 51
25.09.1938-14.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva 1. rychlé divise
15.01.1940-14.08.1940 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
DD.03.1943-DD.07.1943 Velitel : Československá samostatná brigáda
DD.07.1943-01.09.1943 Velitel : Československá samostatná brigáda
01.09.1943-01.06.1945 Velitel : Československá samostatná obrněná brigáda
DD.07.1945-19.02.1947 Velitel : Vysoká vojenská škola
19.02.1947-DD.03.1948 Velitel : Vysoká vojenská škola

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

25.07.1919

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

29.10.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Řád Milana Rastislava Štefánika, 1. třída
The Order of Milan Rastislau Stefanik, 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.RRRR

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
-

DD.MM.RRRR

Medaile za odvahu /1943-1991/
Medal for Bravery /1943-1991/
Медаль За отвагу
-

DD.MM.RRRR

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Liska-Alois-t33748#545658Verze : 0
MOD
Armádní generál Alois Liška – velitel Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii


(1895 – 1977)Narodil se 20. listopadu 1895 v početné rodině chudého chalupníka Aloise Lišky v Záborčí u Turnova. Od roku 1908 studoval na českém reálném gymnáziu v Turnově a po maturitě v červenci 1915 začal pracovat jako úředník železničních drah v Třemešné u Dvora Králové nad Labem. Na podzim téhož roku se přihlásil jako jednoroční dobrovolník k zeměbraneckému pluku v Innsbrucku a absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze ve Wattens. Po jejím úspěšném ukončení v červnu 1916 odjel se svým plukem na východní frontu, kde využil první příležitosti, aby přeběhl do ruského zajetí. Po ročním pobytu v různých zajateckých táborech vstoupil 21. července 1917 do československých legií v Rusku. Prošel dělostřeleckým výcvikem a koncem srpna nastoupil k 1. čs. dělostřeleckému divizionu jako poddůstojník. V následujícím roce se v řadách čs. legií zúčastnil občanské války proti bolševikům již jako mladší důstojník baterie. Prodělal celou tzv. sibiřskou anabázi československých legionářů, se kterými se v listopadu 1920 v hodnosti kapitána vrátil do vlasti.


V nové republice byl A. Liška přijat 1. prosince 1920 do služebního poměru v československé armádě a nastoupil službu u pěšího 51. pluku v Jičíně. Zde pak strávil většinu své vojenské kariéry v meziválečných letech. Absolvoval přitom několik velitelských kurzů a pražskou Válečnou školu, kterou ukončil v roce 1929 jako podplukovník. Poté v letech 1930–34 sám učil na velitelské škole v Praze dělostřeleckou taktiku a od 1. října 1934 velel dělostřeleckému 51. pluku v Brandýse nad Labem. Počátkem roku 1938 nastoupil v hodnosti plukovníka do Kurzu pro vyšší velitele v Praze a poté byl přidělen k II. odboru MNO. Za mobilizace velel dělostřelectvu 1. rychlé divize v Praze.


Po okupaci zbytku Československa v březnu 1939 byl převeden pod ministerstvo školství a osvěty ve funkci ředitele Vyššího automobilního učiliště v Jaroměři. V té době vstoupil do armádní odbojové organizace Obrana národa a stal se jejím krajským velitelem v Mladé Boleslavi. V únoru 1940 se mu podařilo uniknout zatčení gestapem a uprchnout přes protektorátní hranice na Slovensko. Odtud pokračoval do Maďarska, kde byl nějaký čas vězněn pro ilegální přechod hranic. Po svém propuštění putoval přes Jugoslávii do Francie, kde v dubnu téhož roku vstoupil do čs. zahraničního vojska. Stal se velitelem 1. dělostřeleckého pluku v La Nouvelle a po kapitulaci Francie přeplul na lodi Viceroy of India do Velké Británie, kde se v srpnu 1940 ujal velení dělostřeleckého oddílu 1. čs. smíšené brigády. V březnu 1943 se stal velitelem celé 1. čs. samostatné brigády a po jejím doplnění a reorganizaci na Čs. samostatnou obrněnou brigádu 1. září téhož roku stanul v hodnosti brigádního generála v jejím čele.


V srpnu 1944 byla Čs. samostatná obrněná brigáda pod jeho velením přepravena do Normandie, kde se z rozkazu polního maršála B. Montgomeryho vystřídala britské jednotky při obléhaní opevněného přístavu Dunkerque. Německá posádka ve městě kapitulovala teprve 8. května 1945. Brig. generál A. Liška se vrátil do osvobozené vlasti se svými muži až v druhé polovině května. Zde se dozvěděl o smrti svého bratra a syna při pochodu smrti na samém konci války.


Po svém návratu byl 1. června 1945 povýšen na divizního generála a jmenován velitelem Kurzů pro vyšší velitele v Praze. 1. dubna 1946 dosáhl hodnosti armádního generála. Po únorovém puči v roce 1948 byl z politických důvodů penzionován a poté sledován komunistickou vojenskou kontrarozvědkou. Přesto se mu s pomocí přátel podařilo v červnu přejít hranice do americké okupační zóny v Německu a odtud do Velké Británie. V Československu zanechal manželku s dcerou. Až do konce života pak pracoval v čs. exilovém hnutí a byl pro své zásluhy zvolen čestným předsedou Československé obce legionářské v zahraničí. Zemřel 7. února 1977 v Londýně.


Počátkem 90. let byl A. Liška plně rehabilitován a současně mu byla navrácena hodnost armádního generála, odňatá režimem po jeho útěku do zahraničí. Rovněž jako jeden z prvních obdržel v květnu 1991 Řád M. R. Štefánika in memoriam.


Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
URL : https://www.valka.cz/Liska-Alois-t33748#123149Verze : 0
Seznam vyznamenání :


Čs. válečný kříž 1918
Čs. revoluční medaile
Čs. medaile Vítězství
3x Čs. válečný kříž 1939
Čs. válečná medaile Za chrabrost před nepřítelem
Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. st.
Čs. vojenská pamětní medaile 1939 – 1945 se štítky F – VB
L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Officier
Croix de Guerre avec palme
Commander of the most exellent Order of the British Empire
Distinghuished Service Order
The 1939 – 1945 Star
Defense Medal
Legion of Merit – Commander
kříž Svatého Jiří IV. st.
medal Za pobedu nad Germanijej
medal Za otvagu
Řád M. R. ŠtefánikaFotografie v polní uniformě


Zdroj: udalostiww2.webpark.cz
URL : https://www.valka.cz/Liska-Alois-t33748#306925Verze : 0