Main Menu
User Menu
CIMBUŘÍ - zakončení horní části starověkých a středověkých hradeb, BAŠT a věží opatřené zděnými ozuby (střílnami), sloužícími jako úkryt obránců. Ozuby byly pravidelně střídány prolukami (výhledy), sloužícími pro pozorování, palbu z luků, kuší a později i z palných zbraní. Výjimečně mohly být proluky zakryty sklápěcími dřevěnými deskami. V pozdní gotice byly pro zvýšení ochrany střelců proluky zazděny, ponechány v nich byly pouze štěrbinové střílny.
URL : https://www.valka.cz/Cimburi-t33732#123119Verze : 0
ojediněle dochované cimbuří hradu Helfenburk (Hrádek) u Úštěku
URL : https://www.valka.cz/Cimburi-t33732#141010Verze : 0