T-34/85

     
Název:
Name:
T-34/85 T-34/85
Originální název:
Original Name:
T-34/85
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.02.1952-DD.12.1953 ČKD Sokolovo n.p., Praha /
DD.05.1952-DD.12.1956 Závody J. V. Stalina n.p., Martin /
Období výroby:
Production Period:
DD.02.1952-DD.12.1956
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2736
- 951 v ČKD / in ČKD
- 1785 v ZJVS / in ZJVS
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
01.09.1951
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
32000 kg 70548 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8100 mm 26 ft 6 ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
6100 mm 20 ft
Celková šířka:
Overall Width:
3000 mm 9 ft 10 in
Celková výška:
Overall Height:
2700 mm 8 ft 10 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm 1 ft 4 in
Šířka pásu:
Track Width:
500 mm 1 ft 8 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,0824 MPa 11.95 psi
Pancéřování:
Armour:
? ?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-2-34 nebo V-2-34M
- vidlicový, čtyřtaktní, vznětový s přímým vstřikováním a kapalinovým chlazením
- počet válců: 12
- maximální kroutící moment: 2 200 Nm při 1 200 ot/min
- chladící kapalina:
- v letním období: voda
- v zimním období: nízkotuhnoucí směs
- spouštění motoru: elektrické (pomocné spouštění vzduchem)
- objem chladící soustavy: 107 l
- objem mazací soustavy: 85 l / 60 l
V-2-34 or V-2-34M
- V-type, four-stroke, diesel with direct injection, water cooled
- number of cylinders: 12
- maximum torque: 1622.6 lb.ft at 1 200 rpm
- cooling liquid:
- summer: water
- winter: slow-setting mixture
- engine starting: electrical (auxiliary air starting)
- cooling liquid volume: 23.5 Imp gal
- lubricating system volume: 18.7 Imp gal / 13.2 Imp gal
Výkon:
Power:
368 kW při 1800 ot/min 493.5 bhp at 1800 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
- počet převodových stupňů: 5+1
- ovládání: mechanické
- number of gears: 5+1
- control: mechanical
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
501) km/h 311) mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
202) km/h 122) mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
4203) km 2613) mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
2704) km 1684) mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
30 ° 67 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,7 m 106 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m 31 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,45) m 55 in5)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón vz. 44
- ráže: 85 mm
- náboje pro kanón: 56 (nebo 60) kusů
- maximální rychlost střelby z místa: 8 ran/min
- maximální dostřel: 14 000 m
- mířená střelba do vzdálenosti: 7 000 m
vz. 44 gun
- calibre: 85 mm
- ammunition: 56 (or 60) rounds
- maximum rate of fire at standing: 8 rpm
- maximum range: 8.7 mi
- aimed shooting up to: 4.35 mi
Vedlejší:
Secondary:
spřažený kulomet DTM
- ráže: 7,62 mm
- maximální dálka mířené střelby: 1500 m


spodní kulomet DTM (se zaměřovačem PPU-8-T)
- ráže: 7,62 mm
- maximální dálka mířené střelby: 1500 m
- náboje pro oba kulomety: 1890 kusů
DTM coaxial machine gun
- calibre: 7.62 mm
- maximum range of aimed shooting: 0,93 mi


DTM (with PPU-8-T gunsight) lower machine gun
- calibre: 7.62 mm
- maximum range of aimed shooting: 0,93 mi
- ammunition for both machine guns: 1890 rounds
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) maximální, 30 km/h průměrná
2) průměrná na polních cestách
3) bez přídavných sudů
4) bez přídavných sudů
5) bez přípravy; 3,5 m s přípravou, maximální šířka vodní překážky: 300 mnorma spotřeby paliva:
- letní: 250 l/100 km
- zimní: 290 l/100 km


spotřeba paliva:
- na silnici: 160 l/100 km
- v terénu: 230 l/100 km


ochrana proti ZHN:
- žádná


zadýmovací zařízení:
- vezené dýmovnice MDŠ, elektrické odpalování z vozidla, jednorázové použití


- napětí v elektrické síti vozidla: 24 V


objem všech palivových nádrží: 815 l
- objem 8 vnitřních nádrží: 545 l
- objem 3 vnějších přídavných palivových nádrží: 270 lSpojovací prostředky:
radiostanice: RM-31T
- frekvenční rozsah: 2000-5995 kHz
- dělení frekvenčního rozsahu: po 5 kHz
- dosah: 10 - 12 km
tankové hovorové zařízení: R-112Normy provozu:
- kontrolní prohlídka: při zastávkách, při přestávkách v bojové činnosti nebo podle potřeby


- základní ošetření: po 150 až 200 km
- technické ošetření (TO):
- TO č. 1: po 500 až 600 km
- TO č. 2: po 1000 až 1200 km
- střední oprava: po 3000 km
- generální oprava: po 6000 km


Doba výměny hlavních skupin:
- motor: 39,3 h
- převodovka: 22,8 h
- hlavní spojka: 21,6 h
- směrová spojka: 23,6 h
- kolejový pás: 2,6 h
- pojezdné kolo: 2,5 h
- vahadlo předního pojezd. kola: 4,4 h
- vahadlo 2. až 5. pojezd. kola: 3,2 h
- hnací kolo: 3,3 h
- napínací kolo: 3,7 h
- výstředník s napínacím zařízením: 4,8 h
- kanón: 9,8 h
- věž: 5,9 h
1) maximum, 19 mph average
2) average on unpaved roads
3) without auxiliary fuel barrels
4) without auxiliary fuel barrels
5) without preparation; 137,8in with preparation, maximum length of water obstacle: 984 ftfuel consumption norm:
- summer: 1,13 mi/Imp gal
- winter: 0,97 mi/Imp gal


fuel consumption:
- road: 1,77 mi/Imp gal
- off-road: 1,23 mi/Imp gal


NBC protection:
- none


smoke equipment:
- on-board MDSh smoke grenades, electrical firing from vehicle - single shot use


- nominal voltage: 24 V


fuel tanks volume: 179,3 Imp gal
- 8 internal tanks volume: 191,9 Imp gal
- 3 external tanks volume: 59,4 Imp galCommunication equipment:
radio station: RM-31T
- transmission bandwith: 2000-5995 kHz
- dividing of transmission bandwith: 5 kHz
- range: 6,2 - 7,5 mi
according to: R-112Operational norms:
- control inspection: at rests, at rests in combat or according to needs


basic maintenance: after 93 to 124 mi
- technical maintenance (TM):
- TM no. 1: after 311 to 373 mi
- TM no. 2: after 621 to 746 mi
- medium overhaul: after 1864 mi
- general overhaul: after 3728 mi


Time for replacement of main groups:
- engine: 39,3 h
- gearbox: 22,8 h
- main clutch: 21,6 h
- directional clutch: 23,6 h
- track: 2,6 h
- travelling wheel: 2,5 h
- front travelling wheel rocker arm: 4,4 h
- 2nd to 5th travelling wheel rocker arm: 3,2 h
- sprocket wheel: 3,3 h
- track adjusting wheel: 3,7 h
- eccentric with tightening equipment: 4,8 h
- cannon: 9,8 h
- turret: 5,9 h
Zdroje:
Sources:
Hlavní takticko-technická data tankové a automobiní techniky ČSLA, Naše vojsko 1976
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#338615 Verze : 0
T-34/85

V československé licenci vyráběný střední tank T-34/85.

Dohoda o poskytnutí licence na výrobu tanků T-34/85 v Československu byla mezi vládami ČSR a SSSR podepsána v červenci 1949. Výrobní dokumentace byla ze Sovětského svazu dodána v listopadu 1949 a do konce roku 1950 byla v ČKD Sokolovo v Praze přepracována na československé výrobní podmínky. ČKD Sokolovo se následně stalo hlavním dodavatelem tanků, na subdodávkách se podílely Škodovy závody v Plzni (motory), SMZ v Dubnici nad Váhom (věže a kanóny) a Závody J. V. Stalina v Martině (korby).

První licenční tank T-34/85 byl dokončen 1. září 1951, po čemž následovaly jeho podnikové zkoušky. Do začátku října 1951 bylo vyrobeno osm tanků, z nichž dva se zapojily do zkrácených vojskových zkoušek. Ty však kvůli značné poruchovosti tanků (směrové ústrojí, hlavní spojka, koncový převod, elektroinstalace) skončily nevalně, což bylo způsobeno mizernou technologickou kázní a kvalitou výroby. Sériová produkce v ČKD naběhla v únoru 1952 a probíhala zde až do prosince 1953. Mezitím se na základě vládního rozhodnutí výroba postupně přesouvala na Slovensko do Závodů J. V. Stalina v Martině. Nultá pětikusová série tanků T-34/85 zde byla vyprodukována v květnu 1952. Sériová výroba zde byla zahájena v září 1952 a probíhala zde až do konce roku 1956.

V rozmezí let 1951 až 1952 převzala armáda 81 tanků, na nichž se objevilo 280 poruch (z toho 250 bylo zapříčiněno špatnou kvalitou výroby). Například na rok 1954 byla naplánována výroba 500 exemplářů, kterou se nakonec podařilo splnit na 100%. Neobešlo se to však zcela bez problémů - kvalita výroby byla stále nízká (údajně ještě nižší než u strojů vyrobených v SSSR), což se týkalo především převodových skříní, pérování podvozku nebo motorů.

Tanků T-34/85 v základním provedení se v Československu v letech 1951 až 1956 vyrobilo 2 736 kusů (v roce 1951 bylo zhotoveno 25 kusů, v roce 1952 dala výroba 395 exemplářů a v roce následujícím 1 050 vozidel, v roce 1956 bylo vyrobeno posledních 515 tanků). Všechny tanky T-34/85 vyrobené během let 1955 až 1956 šly na export. Pro československou armádu bylo z celkové produkce určeno 1 437 strojů (731 vyrobeno v ČKD, 706 v ZJVS). Kromě nich obdržela československá armáda ještě tanky T-34/85 přímo ze Sovětského svazu. Prvních 67 sovětských T-34/85 (doplněných o pět T-34/76) bylo převzato v létě 1945 z výzbroje 1. československé tankové brigády ze sestavy 1. československého armádního sboru v SSSR. V následujícím roce bylo ze Sovětského svazu dovezeno 65 vozidel. V roce 1949 bylo dodáno dalších 114 tanků. Dodávky tanků T-34/85 ze SSSR skončily v roce 1950, kdy bylo do Československa dovezeno posledních 120 exemplářů.

Licenční tanky T-34/85 byly mezi roky 1952 až 1958 zaváděny do výzbroje tankových pluků ze sestavy tankových a mechanizovaných divizí. Řada tanků byla používána i u 1. těžkého samohybného pluku a u tankosamohybných pluků střeleckých divizí.

Pravděpodobně nejvyššího počtu souběžně používaných tanků T-34/85 zavedených v česloslovenské armádě bylo dosaženo v roce 1956, kdy bylo používáno 1 701 exemplářů. V roce 1967 bylo ve výzbroji ČSLA evidováno 1 120 tanků T-34/85. Na konci roku 1971 se ve výzbroji československé lidové armády nacházelo ještě kolem 780 vozidel typu T-34/85.

Zdroje
1) www.vojenstvi.cz
2) Turza, P.: Tanková legenda, Obrana, 1/2010, str. 28
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#304239 Verze : 2
V roce 1948 došlo v Československu k úplnému převzetí moci ve státě komunistickou stranou a následnému příklonu armády na výzbroj unifikovanou se sovětskou armádou. Podle vzoru převzatého ze SSSR zahajuje československá armáda výstavbu tankových divizí jako hlavního bojového prostředku pozemního vojska. Pro tuto výstavbu je však potřeba značného množství středních tanků, jejichž výrobu je schopno Československo díky svému průmyslovému potencionálu zabezpečit vlastní silou.Pro tyto potřeby získává ČSR v roce 1949 licenční práva na výrobu tanku T-34-85. Byla předána konstrukční a technologická dokumentace, ze závodu N°183. Technickou pomoc zajišťovali sovětští specialisté. Zpočátku se tanky montovaly z dovezených dílů. Později ze součástí vyráběných v ČSR a v SSSR. Odtud ony "dobové" slepence.
V zimě 1952, opustil závod ČKD Praha „Sokolovo,“ první T-34-85 vyrobený zcela v ČSR, přičemž věž dodala ocelárna podniku Kriváň n.p. Martin. Druhá kompletní linka na výrobu T-34-85 se rozběhla, po přesunu výroby do týlu, v Rudém Martině. Zde byl 16.5.1948 položen základní kámen pro budoucí pobočný závod podniku Kriváň ČKD Bratislava.


Tento zahrnoval slévárnu šedé litiny, velkou obrobnu, produkující tanky, vagóny, stavební jeřáby a další těžkou techniku, malou obrobnu, ta měla na starost motory, převodovky a tepelné zpracování, ocelárnu, odlévající odlitky pro speciální výrobu. V roce 1951 se zde začíná s výrobou věží tanků T-34-85, kovárnu, produkující výkovky a tepelně zpracovávající polotovary ze speciálních ocelí a jako poslední lokomotivku. To jsme však již v 60. letech a speciální produkcí je T-54 a T-55.


Zhruba při stavbě malé obrobny, se stávající podnik, podle vyhlášky Ministerstva průmyslu ČSR z července 1949, rozštěpil a k 1.1. 1950 vznikl samostatný podnik Kriváň n.p. Martin, přejmenovaný nejprve na Závody J.V.Stalina a opět v 60. letech na Turčianské strojárně Martin n.p., později VHJ ZTS a nakonec ZTS Martin n.p., tento název i charakter výroby se nezměnil do roku 1989. Tolik k druhému výrobci T-34-85 v ČSR.


T-34-85 se v ČSR vyráběl do roku 1956 a vyrobeno bylo 3 185 bojových tanků. „Druhá linka,“ v Závodech J.V.Stalina, pozdějším ZTS v Rudém Martině, přitom dala: 1 785 ks T-34-85, 126 ks MT-34, 641 strojů SU-100, v ČSLA pod označením SD-100, 285 ks VT-34 a 150 ks JT-34; tedy 2 987 strojů na podvozku T-34. V roce 1951 se jednalo o 25 tanků, v roce 1952 o 395 tanků a v roce 1953, kdy dosáhla svého vrcholu, o 1 050 tanků. Tolik z továrních záznamů ZTS Martin n.p.
Část výroby šla na export a to hlavně pro potřeby armády Egypta - 820 strojů a Sýrie - 120 strojů, přičemž jen v letech 1952 až 1954 bylo vyvezeno také 310 strojů do Rumunska a 120 strojů do Bulharska. V Československu vyrobené tanky T-34-85 se však objevily i v dalších zemích. Indie, Irák, Jemen si rozdělili po 30 strojích, Mali obdržela 10 strojů patrně také z přebytků ČSLA.


Tanky T-34-85 československé produkce se od svých sourozenců vyráběných v SSSR a PLR poněkud odlišovaly. Prvním markantem byla vyšší technologická kázeň a tím i kvalita, dalším pak povrchová úprava litých dílů. Celkové provedení těchto tanků bylo na kvalitnější úrovni než výroba v SSSR. Například rozměry se pohybovaly v rozmezí mm a ne cm, či dokonce dm jako v SSSR.
Konstrukční změny zahrnovaly:
- montáž kořistních světel pro jízdu v koloně „Notek“ na stroje dovezené z SSSR a první série vyprodukované v ČKD Sokolovo
- posunutí velitelské věžičky více vlevo, na levém boku věže se pod touto věžičkou objevuje charakteristický srpovitý návarek
- montáž světlometu a infrasvětlometu pod společnou krycí konstrukci na čelní pancíř
- přesunutí klaksonu určeného pro signály pěchotě na levý zadní roh korby a jeho ochrana pancéřovým krytem
- montáž kompresoru, pro plnění tlakových lahví nouzového a zimního startu, přímo do tanku, vlevo od řidiče
- do systému chlazení a mazání byly vmontovány „tryskové ohřívače“ princip „samodujná“ lampa – „letlampa“
- montovány nové čističe vzduchu typu BTI-3, s ejektorovým odsáváním nečistot
- větší chladiče o obsahu 107 l
- místo levé olejové nádrže, další palivovou nádrž, protože pomocný chladič oleje, čs.výroby, na levém chladiči kapaliny, plně postačoval i jako nádrž oleje
- dodávka paliva byla zabezpečena pomocí lopatkového rotačního palivového čerpadla BNK-12 B a dvanácti plunžrového vstřikovacího čerpadla NK-1
- hlavní suchá mnohokotoučová spojka „ocel na ocel“ má uspořádání lamel 11 hnacích + 11 hnaných
- převodovka má 5 rychlostí vpřed a 1 vzad s možností redukce demultiplikátorem
- použito litinové obložení směrových brzd
- dva přípravky pro upevnění klády k pásům standardně uchyceny na levém boku korby
- „souprava pro jízdu pod vodou“ umožňující překonávat překážky do hloubky 3.5 m a šířky do 300 m hlubokým broděním standardně jako přídavná výbava vozidla
- jednorázové elektricky odpalované dýmovnice u ČSLA značené jako MDŠ, nebo další přídavné nádrže, či dokonce sudy s naftou, bylo možno upevnit na univerzální držáky na zádi korby


Stroj byl, jak víme, na svou dobu dobře pancéřován, ale v čs. podkladech je korba charakterizována jako „sloužící k uložení agregátů, ochraně osádky a vnitřního vybavení před palbou z pěchotních zbraní a účinky střepin granátů.“ Věž tanku je popisována jako „odlitek z jediného kusu pancéřové oceli, se skloněnými boky, na spodní straně přecházející ve válcovitou část s přivařeným horním oběžným kruhem kulové dráhy a střechou z přivařeného pancéřového plátu.“ Vznětový motor dával vozidlu i v této době poměrně dobré jízdní vlastnosti. T-34-85 používal jako hlavní výzbroj účinný kanón ráže 85 mm vz.44 vycházející ze svého vzoru ZISS-53 a dva kulomety DT/DTM ráže 7,62mm. Posádku tanku tvořilo 5 mužů: velitel, střelec a nabíječ ve věži, řidič a pomocník řidiče - střelec z čelního kulometu tanku. Hlavním úkolem pomocníka řidiče však byla pomoc při řazení převodových stupňů a to často i za pomoci kladiva. Tank byl vyvinut pro válečnou velkosériovou výrobu, kdy velitelé často počítali jeho životnost jen na několik hodin. Mířená střelba z kanónu se prováděla z krátkých zastávek, neboť kanón ještě nebyl stabilizován a vše záviselo na zručnosti a sehranosti osádky.


Záběry v hraných filmech, kdy posádka v plné rychlosti zasahuje nepřátelské stroje první ranou na maximální vzdálenost byly možné opravdu jen ve filmovém scénáři.V ČSR se tedy vyráběly tyto verze:
- T-34-85 vzor 45
- T-34-85 V tj. T-34-85 K vzor 45 – velitelský
- MT-34 mostní s nůžkovou mostovkou
- VT-34 vyprošťovací na podvozku T-34
- JT-34 jeřábový ( dokonalejší než ruský )
- PCHT-34 protichemický – průzkumný
- PB-34 těžký buldozerMnohé ze zde napsaného je již zmíněno výše a ve stati o T-34-85 v SSSR autoři čerpali zcela jistě z obdobných materiálů jako já. Rozdíl oproti údajům od Martin Smíška vznikl asi tím že já mám zřejmě materiály započítávající všechny stroje na "podvozku" T-34 vyrobené, smontované, či přestavěné v obou závodech.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#128301 Verze : 1
Hlavné časti tanku :

pancierová korba a veža,
zbrane,
motor,
prevody s ústrojenstvom riadenie,
podvozok,
elektrický výstroj,
pojítka.

Interiér tanku je rozdelený na štyri priestory :
vodiča,
bojový,
motorový,
prevodový.

Prevodovka : mechanická, 5 stupňová ( alebo 4 stupňová)
Prevodové stupne : 5 vpred / 1 vzad
Spojka : lamelová, suchá

Podvozok

Koľajový pás
Počet : 2
Počet článkov : 72 v každom páse
Šírka článku : 500 mm
Hmotnosť úplného pásu : asi 1070 kg

Hnacie kolesá
Počet : 2
Priemer : 634 alebo 650 mm
Druh záberu : hrebeňový
Druh kolesa : liate alebo z lisovaných diskov
Hmotnosť : 150 kg

Vodiace kolesá
Počet : 2
Priemer : 500 mm
Druh : liate
Hmotnosť v kg:


Pojazdové kolesá
Počet : 5 ( na každej strane)
Priemer : 830 mm
Druh : s vonkajšou gumovou obručou
Hmotnosť v kg : 125 kg

Pérovanie : nezávislé, pružinové šikmé.

Výzbroj tanku

Kanón – tankový vz.44
Ráž : 85 mm
Celková dĺžka hlavne. 4645 mm ( 54,6 ráží)
Odmer pri otáčaní veže : + 360°
Max. elevačný uhol : 25°
Max. uhol depresie : -5°
Hluchý priestor : 23 m

Palebný priemer : 56 až 60 nábojov

Guľomety - vz. DT
Počet : 2
Ráž : 7,62 mm
Rýchlosť streľby : 100 – 120 rán / min.
Dostrel : 3500 m
Počet zásobníkov : 30 ( 1890 nábojov)
Hmotnosť so zásobníkom : 11,45 kg

Samopal
Počet : 1
Ráž : 7,62 mm
Počet zásobníkov : 4 ( 300 nábojov )

Ručné granáty : 20 ks
Signálne rakety : 36 ks
Pojítka
Rádiostanica : typ RM-31T

Maskovacie prostriedky
Druh : MDŠ ( námorné dýmovnice )
Počet : 2
Umiestnenie : na zadnom pancieri
Spôsob vypustenia : elektrickým odpálením

Hlavné technické údaje :
Typ tanku : stredný, pásový
Motor V-2-34 ( alebo V-2-34 M) : 12 V – štvortaktný – dieselový s priamym vstrekovaním – vodou chladený
Objem valcov: 38880 cm³
Max. výkon : 500 k při 1800 ot. / min.

Hmotnosť : 950 kg

Palivové nádrže
Počet :
hlavné ( vnútorné) bočné : 6,
hlavné ( vnútorné) zadné : 2,
pomocné ( vonkajšie) : 3.
Obsah : hlavné 545 l / pomocné 270 l

Rozmery v mm:
Dĺžka : 6100 ( s kanónom 8100 )
Šírka : 3000
Výška : 2700 ( bez veže 1700)
Rozchod koľají : 2450 ( vzdialenosť medzi stredmi pásov )
Svetlosť : 400

Hmotnosť kg : 32000

Max. uhol stúpanie : 30°
Max. bočný náklon : 25°
Šírka prekonávanej priekopy : 2500 mm
Výška prekonávanej steny : 730

Rýchlosti v km/hod. :
komunikácia : 30
poľná cesta : 25

Dojazd v km/hod. :
komunikácia : 300
poľná cesta : 250

Osádka : 5 mužov
- Veliteľ tanku,
- Strelec,
- Nabíjač,
- Vodič,
- Pomocník vodiča.


Zdroj : Mat tank-I-12 Tank T-34 Technický popis, Praha 1954
T-34/85 - T-34/85 - popis.

T-34/85 - popis.
T-34/85 - Korba tanku - popis.

Korba tanku - popis.
T-34/85 - Veža - popis.

Veža - popis.
T-34/85 - Dno korby - popis.

Dno korby - popis.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#377951 Verze : 2
Stredný tank T-34/85.Zdroj : Mat tank-I-12 Tank T-34 Technický popis, Praha 1954
T-34/85 - Zadné čelo korby - popis.

Zadné čelo korby - popis.
T-34/85 - Výstrelný otvor - detail.

Výstrelný otvor - detail.
T-34/85 - Pásy - popis.

Pásy - popis.
T-34/85 - Bojový priestor - popis.

Bojový priestor - popis.
T-34/85 - Podvozok- popis.

Podvozok- popis.
T-34/85 - Munícia - prehľad.

Munícia - prehľad.
T-34/85 - Motorová prepážka - popis.

Motorová prepážka - popis.
T-34/85 - Spodný guľomet - detail.

Spodný guľomet - detail.
T-34/85 - Chladenie - popis.

Chladenie - popis.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#377952 Verze : 0
Export (dosud známé údaje):

Bulharsko (120 ks), Egypt (290), Indie, Irák, Jemen (30 ks), Kuba (50 kusů, jednalo se o vozidla sovětské výroby a Československo hrálo jenom roli prostředníka), Maďarsko (100 kusů v roce 1955), Mali (cca 10 ks, stroje patrně z výzbroje ČSLA), Mosambik (10 ks, dodáno na počátku osmdesátých let), Rumunsko (310 ks), Sýrie (120 ks dodáno cca v rozmezí 1955 až 1957, 100 kusů na základě smlouvy z roku 1969)
T-34/85 - Syrský prezident Shurky El Kuwatly (v autě vlevo) a ministr obrany Khaled El Azemsi si prohlíží T-34 (čs. původu ?) během přehlídky v Damašku, duben 1957 (Bettmann/CORBIS)

Syrský prezident Shurky El Kuwatly (v autě vlevo) a ministr obrany Khaled El Azemsi si prohlíží T-34 (čs. původu ?) během přehlídky v Damašku, duben 1957 (Bettmann/CORBIS)
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#124554 Verze : 2
Pomník a "skanzen" v Skároši - prvej oslobodenej dediny v okrese KE-vidiek (17.12.1944), 20 km od KE.


Vlastné foto.
T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#124354 Verze : 0
T34/85 v obci Kosorín, okr. Žiar nad Hronom
Autor: p. Bohuněk
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#172195 Verze : 0
U památníku Ostravské operace v Hrabyni
zdroj: vlastní archív
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#183899 Verze : 0
Naučná stezka v Darkovičkách
zdroj: vlastní archív
T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#184236 Verze : 0
Vlastní foto.
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#174796 Verze : 0
Príklad značenia strojov tabuľkami- evidenčnými číslami vozidla (pripomínajúcimi ŠPZ - etky). Označenie bolo vpredu na pravej strane a vzadu nad kruhovým montážnym otvorom. Ide o čierny, bielou linkou lemovaný podklad s piatimi bielimi číslicami. Vežové číslo je trojciferné.

Zdroj : Československý voják 1958
T-34/85 - Evidenčné číslo  86272 na strednom tanku T - 34/85 © Československý voják  1958

Evidenčné číslo 86272 na strednom tanku T - 34/85 © Československý voják 1958
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#214083 Verze : 2
Našiel som zaujímavé foto v rodinnom albume. Ide asi o jeden z prvých strojov s notekom.
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#220243 Verze : 1
Fotografie z obce Skároš (2008)
Zdroj: osobný archív fotografií
Pamätník ale aj "skanzen" bojovej techniky sa konečne dočkal čiastočnej rekonštrukcie
(exponáty boli natrené novým náterom Very Happy)
T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#262263 Verze : 0
T-34/85 symbolizujúce najznámejšie " Téčka" z výzbroje 1.ČSAZ v ZSSR.

Zdroj : Archív Vojenského historického ústavu Bratislava
T-34/85 - Tri najznámejšie T-34 z vojenskej histórie čs. armády na vojenskej prehliadke pri príležitosti 25. výročia oslobodenia ČSR - 9. máj 1970 Praha.

Tri najznámejšie T-34 z vojenskej histórie čs. armády na vojenskej prehliadke pri príležitosti 25. výročia oslobodenia ČSR - 9. máj 1970 Praha.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#307179 Verze : 1
*zdroj :


S povolením publikovať na www.valka.cz.


Mjr. v.z .Ing. Jaroslav Taušner
Ing. Miroslav Háze

T-34/85 - T-34 při ukázce  prvního hlubokého brodění čs. tankového vojska v ČSSR. Tank je od 13. tankové divize.  Brodění bylo prováděno na Labi u železničního mostu v Čelákovicích a první jízdu provedl por. Jaroslav Taušner.

T-34 při ukázce prvního hlubokého brodění čs. tankového vojska v ČSSR. Tank je od 13. tankové divize. Brodění bylo prováděno na Labi u železničního mostu v Čelákovicích a první jízdu provedl por. Jaroslav Taušner.
T-34/85 - T-34 při výcviku vyprošťování ve Vyškově, oba dva tanky jsou cvičně utopené v bahně.

T-34 při výcviku vyprošťování ve Vyškově, oba dva tanky jsou cvičně utopené v bahně.
T-34/85 - Vyprošťování T-34 po tragické nehodě (tři členové osádky zahynuli) při cvičení 13. tankové divize. Vyprošťování prováděl Bergepanther.

Vyprošťování T-34 po tragické nehodě (tři členové osádky zahynuli) při cvičení 13. tankové divize. Vyprošťování prováděl Bergepanther.
T-34/85 - T-34 při zimním cvičení 13. tankové divize. Tank sloužil jako tahač.

T-34 při zimním cvičení 13. tankové divize. Tank sloužil jako tahač.
T-34/85 - Havárie T-34 při divizním cvičení  13. tankové divize. Vyprošťování prováděl  Bergepanther.

Havárie T-34 při divizním cvičení 13. tankové divize. Vyprošťování prováděl Bergepanther.
T-34/85 - T-34 při brodění bez přípravy na Ohři.

T-34 při brodění bez přípravy na Ohři.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#323588 Verze : 0
Zdroj : Archív Vojenského historického ústavu Bratislava
T-34/85 - Násilný prechod vodného toku.

Násilný prechod vodného toku.
T-34/85 - Utesnenie  prípadných miest prieniku vody pomocou vazelíny.

Utesnenie prípadných miest prieniku vody pomocou vazelíny.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#334612 Verze : 0
Úprava tanku T-34/85 na prekonanie vodnej prekážky

Súprava pre úpravu tanku T-34/85 k jazde pod vodou umožňuje tanku prekonávať, jazdou po dne, vodnú prekážku o max. hĺbke 3,5 m a max. šírke 120 m.

Pri prekonávaní vodných prekážok o šírke 120 až 300 m je nutné vykonať špeciálnu úpravu k zabezpečeniu činnosti motoru vyvedením saciého potrubia od čističov vzduchu gumovou hadicou do bojového priestoru.

Príprava tanku sa vykonáva v dvoch etapách :

a) vo vzdialenosti 5 – 30 km od vodnej prekážky sa vykoná čiastočná úprava, ktorú vycvičené osádka vykoná za 1 až 1,5 hodiny,
b) vo vzdialenosti 100 až 500 m od vodnej prekážky sa vykoná dokončenie úpravy vozidla, ktoré trvá 15 až 20 minút.

Po výjazde tanku z vody je možné pripraviť tank k boju v priebehu 1 až 2 minút. K úplnému zloženiu súpravy po dosiahnutí skrytého postavenia je treba asi 10 až 15 minút.

Súprava umožňuje priame vedenie tanku veliteľom prejazdu a zabezpečuje osádke možnosť opustiť tank v prípade, že uviazne vo vode.

Súprava sa dodávala v dvoch verziách :

- verzia z roku 1956
- verzia z roku 1959

Úpravy tanku k jazde pod vodou sa rozdeľujú na trvalé a dočasné.

Trvalé úpravy

Materiál :

- tesnenie šachiet pérovania (materiál guma – 280 x 170 x 80 mm),
- plstený pás k utesneniu guličkovej základne veže tanku (60 x 1 x 5500 mm – 1 ks),
- pryžový pás k utesneniu guličkovej základne veže (60 x 3 x 4850 mm – 1 ks),
- oceľový pás k utesneniu guličkovej základne veže (15 x 0,7 x 5500 mm – 1 ks),
- spony cyklop

Dočasné úpravy

Materiál :

- plachta na masku kanónu (materiál : pogumovaná tkanina – 1 ks),
- plachta pre utesneniu stropu nad motorovým priestorom (materiál : pogumovaná tkanina – 1 ks),
- plátenný kryt spodného guľometu (materiál : pogumovaná tkanina – 1 ks),
- široký komín pre prívod vzduchu,
- pryžový klobúčik na ústie hlavne – 3 ks,
- ochranný ventil na výfuk motoru – 2 ks,
- elektrooptické signálne zariadenie – 1 ks (k vedeniu vodiča tanku veliteľom),
- príslušenstvo – gumové tesnenia,
- spotrebný materiál – tmely (Resolvan PV 10), lepidlá (v.č. 6286), azbestový povraz, kúdel

Sm-tank-2 Smernice pre úpravu tanku T-34/85 k jazde pod vodou – predpis ČSĽA, Praha, 1960

T-34/85 - Súprava na tanku.

Súprava na tanku.
T-34/85 - Kryt masky kanónu.

Kryt masky kanónu.
T-34/85 - Kryt guľometu.

Kryt guľometu.
T-34/85 - Kryt motorového priestoru.

Kryt motorového priestoru.
T-34/85 - Kryt výfuku.

Kryt výfuku.
T-34/85 - Široký komín.

Široký komín.
T-34/85 - Utesnenie.

Utesnenie.
T-34/85 - Krytka kanónu.

Krytka kanónu.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#375976 Verze : 1
Tu som našiel dôkaz o " komíne " na pravej strane veže.


Zdroj : www.youtube.com

T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#751951 Verze : 1

Diskuse

Podle některých pramenů naše T-34/85 cestou na Kubu "navštívily" Sovětský svaz, kde prošly generální opravou a modernizací.


Na snímku jsou kubánské T-34/85 československé výroby na přehlídce v Havaně. Povšimněte si vlnolamu na čelním pancíři korby a zastíracího světlometu Notek na levé straně korby.
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#124558 Verze : 0
Prispejem aj ja svojou troškou do mlyna. Asi v roku 1994 som chodil na východné Slovensko, kde som si niekoľko krát zašiel až na Dargov, aby som si tam nafotil pár obrázkov T 34/85. Jeden Vám posielam. V ďaľších prílohách je T 34/85, "uložená v jednom nemenovanom vojenskom útvare v Nitre. Tak sa pokochajte. Modelárom možno pomôžu pri stavbe.

P.S. Z týchto nami "dochovaných pamätníkov" mám nafotený interiér, ako memento, ako si všeobecne vážime historické exponáty.
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#14232 Verze : 1
Toto som ja.
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#14234 Verze : 0
Tento a další "kousky" dosluhovaly v Rotě ošetřování a udržování techniky, 4. tanková základna (VÚ 7346), Stráž pod Ralskem. Snímky jsou z VVP Jezová (u Mimoně). Spolu s T-34/85 jsou i T-54A.

Všechny 3 fotky byly pořízeny v roce 1967.
T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#59916 Verze : 0
Podľa textu na zadnej strane originálov sú zábery z Libavy, rok bohužiaľ neviem. Na fotkách je brat mojej starej mamy, mal tam byť v škole, ale v akej to tiež neviem.
T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#144620 Verze : 0
Můžete prosím někdo určit, jestli je tank na fotkách válečná výroba a na jakou továrnu to vypadá?
Uvnitř je prázdný a na poválečný to nevypadá?


Díky Beteer
T-34/85 -


T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#210511 Verze : 0
Tenhle tank je poválečné produkce Made in ČKD "Sokolovo", dle konstrukční a technologická dokumentace, závodu N°183. Má li původní kola a věž, byl bezpochyby vyroben před koncem roku 1952. Do tohoto data se T-34-85 montovaly jak z dílů vyrobených v ČSR tak i z dílů dovezených z SSSR.
Pro toto tvrzení mluví klakson v pancéřovém krytu na levém zadním motorovém pancíři korby. Šekle na spojování lan z výstroje německých tanků a držák lanových smyček pro samovyprošťování. Tedy znaky produkce ČKD. Naproti tomu příď korby má litou sekyru, světlo na levém předním pancíři korby, za ním původní klakson, litá kola, věž možná ještě válečné produkce jsou znaky produkce závodu N°183, tedy SSSR. U kanónu ZIS-S-53 a jeho masky si nejsem zcela jist, na válečnou produkci jsou velmi dobře řemeslně zpracované, ale může jít i o poválečnou výrobu dělovky N°9 či Závodu J.V.Stalina, (později ZTS, v Rudém Martině - kanónová dělovka“). Prostě krásný slepenec, víc by řekl interiér či vozové číslo.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#210654 Verze : 0
Zdravím - je nějaké místo kde hledat číslo korby nebo věže od výrobce? Né - inventární číslo útvaru? Docela mně to zaujalo kdo ho vyrobil - vypadá na N. Tagil i podle ruských knih - jenom s tou kosou vpředu jsem nejistý...


Beteer
T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#210683 Verze : 0
T-34/85 na akci Kyjev 1943. Stroj je poválečná československá korba a pravděpodobně ještě válečná původní ruská věž. Nejspíše opět rekonstruovaný stroj složený z více kusů,..
T-34/85 -


T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#229041 Verze : 1
Docela zajímavá fotka. Absence nasávací trubky nebo něčeho podobného - vzduch pro motor se nasává nejspíše věží s otevřenými poklopy. Myslíte, že to byla běžná praxe nebo zkouška ?
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#249941 Verze : 0
Hloubka brodu, profil dna, úhel klesání nájezdu do vodní překážky a úhel stoupání výjezdu z ní se zjišťuje předem (provádí se silami a prostředky ženijního či vševojskového průzkumu, případně vyčleněnými příslušníky vlastní jednotky) a pokud je to možné, brod se ženijně upravuje...
Takže je předem známo, zda voda bude "po koule, po prsa a nebo po krk"..., zda bude či nebude nutno použít soupravu pro brodění či přímo soupravu pro jízdu tanků pod vodou...
Na T-34 se vzduch při jízdě tanku pod vodou (hloubka vodní překážky v celém profilu dráhy je vyšší než nejvyšší bod věže vozidla) přiváděl "komínem", namontovaným místo periskopu nabíječe, předpokládalo-li se až zatopení příklopů nabíječe a velitele na stropě věže, osádka nastupovala příklopem velitele a tento se utěsňoval jako poslední.
Překonávání překážky broděním, tzv. "na klidné vodě"... Pěkně je taky vidět, jak voda "vaří" na výstupu výfukových plynů a za věží.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#249984 Verze : 0
Tož dobrý, prává nebo leváSmile
Ale kudy to bere vzduch pro motor? Musí být ty horní poklopy otevřený i pod palbou? Jel jste někdo v takovém REŽIMU v T-34, kdy motor nasává litry vzduchu z prostoru pro posádku? To mně zajímá.
Díky
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#250057 Verze : 0
Toto je text na který reaguje beteer >> Tak vám nevím, ale jestli se někdy montoval komín na poklop nabiječe, tedy místo něj, tak se mohlo jednat pouze o mírové brody a i tak se mi to nezdá. Okolo poklopu nabiječe není žádná úprava (šrouby, plochy a pod.). Naproti tomu na velitelský by to docela šlo, po sejmutí poklopu je tam soustružená dráha která lze zatěsnit a komín upevnit pomocí úpinek. (Viz CW-34 Made in PLR) Podobně to je až doposud u všech tanků řady "T".
Bojové brody se prováděly pomocí soupravy PTCh-34-85, umožňující běžným liniovým tankům překonávat vodní překážky téměř z chodu.


PTCh-34-85 představoval T-34-85, opatřený nasávací rourou pro motor, průměru 130 mm a délky 3,4 m. Tato roura byla upevněna místo periskopického přístroje nabiječe na stropu věže. Nouzové opuštění tanku mělo probíhat přes poklop řidiče, po zatopení tanku, členové posádky byli pro tento případ vybaveni autonomními kyslíkovými dýchači typu KIP.
Při brodění jsou uzavřeny a utěsněny všechny klapky na vstupu vduchu k motoru a převodovce. Vzduch se k motoru přivádí právě pomocí nasávacího komínu, přes bojový prostor a sejmutou "motorovou přepážku" mezi bojovým a motorovým prostorem. Tento způsob má zaručit proudění a tím i výměnu vzduchu. Podle vyprávění je lepší jet tak aby byla nad vodou alespoň velitelská věžička, protože při zavřených poklopech a průchodu vzduchu komínem to docela slušně"sviští"
Stačí to takhle? #Crazy
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#250158 Verze : 0
Tank 34/85 sloužil ještě v letech 1978-80 u některých útvarů ČSLA,například jeden prapor byl v Kroměříži, a na Slovensku bylo hodně útvarů kde 34 bylo hodně, jen u výcvikových pluků jako v Martině byli T54. Jinak pokud se někdo dostal do VVP Doupov, tak tam bylo pár vraků rozmístněných na kopcích a sloužili jako cíle, některé byli jako řešeto.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#301677 Verze : 0
V jednom článku venovanom nakrúcaniu filmu Tankový prapor spomínali, že pri hľadaní pojazdných T-34 našli 12 na útvare v Nitre (žeby VSŠ tankového a automobilového vojska?? ) ktoré boli tak dobre nakonzervované, že a stačilo len založiť akumulátory a motor hneď naskočil.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#301688 Verze : 0
T-34 byly součástí NZtů, pokud vím do konce 80´let se je nepovedlo zcela nahradit modernější technikou (prostě na to nebyly peníze), počítalo se s nimi pro nějaké druholiniové útvary, takže to že je šlo nahodit není nijak divné. Veškerá technika která byla u útvarů se každý rok odkonzervovala, odzkoušela a znovu nakonzervovala. To aspoň platilo v ČSLA, v pozdější operetní armádě už to možná bylo jinak, ale film tankový prapor byl natáčen krátce po textilní "revoluci", takže to ještě ty věci byly v pořádku. Spousta T-34 se rušila v rámci smluv o snížení počtu konvenčních zbraní, něco se prodalo do soukromých rukou, něco se šrotovalo.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#301695 Verze : 0
Před rokem a půl jsem psal: "Tak vám nevím, ale jestli se někdy montoval komín na poklop nabiječe, tedy místo něj, tak se mohlo jednat pouze o mírové brody a i tak se mi to nezdá. Okolo poklopu nabiječe není žádná úprava (šrouby, plochy a pod.). Naproti tomu na velitelský by to docela šlo, po sejmutí poklopu je tam soustružená dráha která lze zatěsnit a komín upevnit pomocí úpinek (viz CW-34 Made in PLR). Podobně to je až doposud u všech tanků řady "T".

Dnes mám důkaz že jsem se mýlil, našel jsem fotku kde ten komín nad nabiječem skutečně je.Embarassed

Promptně přikládám foto. Jo a před tím komínem je spodní díl té bojové roury se špuntem s anténí průchodkou.
T-34/85 - Toť ona

Toť ona
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#334601 Verze : 2

Citace - Miroslav Hlavatý :

Zdroj : Archív Vojenského historického ústavu Bratislava


foto: Násilný prechod vodného toku.
foto: Utesnenie prípadných miest prieniku vody pomocou vazelíny.
A ejhle je tu i komín nad velitelem.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#334670 Verze : 0
Taky dám...


T-34/85 výroba ČSR. Bílá "578". To lano zavěšené za vrchní část "tunelu" je pro kompenzaci odporu vody? Ovšem co pak to zadní?


Foto: SWEN13 via Dolin
T-34/85 -


URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#334690 Verze : 0
Vážení,
předpokládám, že kuželovitý velitelský komín T-34 používaný 13.td pro hluboké brodění je staršího data, než válcový komín nad poklopem nabíječe. Domnívám se, že fotografie představená kolegou Smolou vznikla až po zavedení tanků T-54/55 a mám za to, že se jedná o jakýsi "zlepšovák" vyrobený z komponentů cvičné sady hlubokého brodění těchto tanků.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#334691 Verze : 0
Taky mám ten dojem, ale kdo ví !?


Ty lana na komínu jsou pro případné vyproštění, aby je nemuseli lovit potápěči. Takhle přijede k uvízlému tanku nějaké plavidlo jeho posádka drapsne lano, spojí ho s lanem vyprošťováku ke kterému je to blíž, uhne z profilu a vyprošťovák vykoná svou povinost
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#334694 Verze : 0
Zaujala ma fotka T-34/85 biela 4. Je to prvá fotka, ktorú som ja videl, na ktorej je na veži T-34/85 kokarda, i keď malá : forum.valka.cz - príspevok kolegu Kubatora.


A ešte jedna vec ma zaujala, asi je to náhoda : jediná doposiaľ publikovaná fotografia IS-2 čs.armády - IS-2 biela 4. Rovnako aj koristný tank P.IV ausf.H čs.armády má na fotografii, na prídavnom pancieri bielu 4.
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#428142 Verze : 0
Hezky zpracované.
Sháním předpis pro značení československých T34-85 v šedesátých letech. Nemáte náhodou v zásobě?
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#459912 Verze : 0
Chtěl bych se zeptat z čeho je vycházeno při tvrzení tohoto: "Byla předána konstrukční a technologická dokumentace, ze závodu N°183. Technickou pomoc zajišťovali sovětští specialisté. Zpočátku se tanky montovaly z dovezených dílů. Později ze součástí vyráběných v ČSR a v SSSR. Odtud ony "dobové" slepence."


----------------------------


Jelikož při studiu fotek je zde jasně patrné to, že k nám sověti poslali t-čka všech verzí a továren mě známých. Existuje nějaký důkaz o tom, že by k nám chodily (po železnici?) asi hotové, rozpracované či jinak neúplně korby, věže a ostatní "polotovary". V potaz neberu jako "menší ND" v podobě kol, ložisek a tak... o tom teď nemluvím. Slepence samo existují, ale jak z koreb 100 ruských (s ČSR i ruskými věžemi) tak z koreb 100% československé výroby (opět oboje věže).


Jen mě zajímá:
1 - jaký je archivní dokument, či podklad o tom, že sem Rusové vyvezli "polotovary"? Případně kolik čeho (stačí rámcově 10-30-60 ks)?


2 - jaký je podklad toho, že se jednalo o dokumentaci závodu 183 z níž vychází naše poválečné T-34/85?
Mě přijde totiž naše ČSSR téčko technologicky bližší (v něčem - věž třeba) závodu 112. Zde publikované pérovky z příruček také ukazují stroje (nebo komponenty) od 112. To samo nemusí být berná mince...


Děkuji Dolin
URL : https://www.valka.cz/T-34-85-t33708#463807 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více