Main Menu
User Menu
Beton


Stavební materiál vyrobený z kameniva, cementu a vody podle zásad mísení betonové směsi. Nosnou kostru tvoří hrubá frakce kameniva (štěrk) se zrny průměru min 4mm. Drobná frakce, cement a voda plní jen funkci pojiva. Aby byla spotřeba pojiva minimální snažíme se zmenšit objem mezer kameniva - zajistit přítomnost zrn různých velikostí.
URL : https://www.valka.cz/Beton-t33704#122981Verze : 0
Podle konstrukčního využití se rozeznává prostý beton, železobeton a předpjatý beton.


Prostý beton je schopen přejímat tlakové napětí, kdežto již při malých hodnotách namáhání tahem se porušuje.


Železobeton musí mít tažné oblasti vystuženy vložkami z betonářské oceli, které sice drobným trhlinkám nezabrání, jsou ale schopny zachytit odpovídající tahy.
URL : https://www.valka.cz/Beton-t33704#122982Verze : 0