Main Menu
User Menu
Theodosius I. Veliký - římský císař


(347 - 395)
URL : https://www.valka.cz/Theodosius-I-t33614#122429Verze : 0
Po katastrofálnej porážke rímskeho vojska 9. augusta 378 pri Adrianopole, v ktorej padol aj cisár východnej časti ríše Valens, sa vlády nad Rímskou ríšou ujal cisár západnej časti Gratianus. Ten si za spolucisára vybral Theodosia. Theodosius bol vrchným veliteľom rímskej jazdy.
Theodosius sa narodil okolo roku 346 v meste Cauca v Hispánii. Bol rozhodný kresťan, za jeho vlády sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom. Bol zarytým odporcom pohanského náboženstva. Počas svojej vlády vydal niekoľko zákonov, v ktorých postupne zakázal všetky pohanské obete. Zakázal aj konanie olympských hier (bohužiaľ), posledné sa konali v roku 393. Dal zatvoriť všetky pohanské chrámy a ich majetok skonfiškoval. Zvolal 2. ekumenický koncil do Konštantínopolu, na ktorom bola ariánska forma viery odsúdená ako heréza.
Theodosios sa počas svojej vlády musel vysporiadať s niekoľkými proticisármi. V rokoch 383-388 ovládol správca Británie Magnus Maximus takmer všetky západné provincie. Theodosiovi sa ho nepodarilo poraziť na bojovom poli. Až keď vyhlásil amnestiu pre všetkých jeho prívržencov, opustila Maxima veľká časť vojska. Až potom sa Maximus dostal do Theodosiovho zajatia a následne nato bol popravený. Vládu nad západnou časťou ríše prevzal do svojich rúk mladý cisár Valentiánus II. Theodosios mu však za hlavného radcu určil Germána Arbogasta. Ten vládol namiesto Valentiána, dokonca v roku 392 ho dal zavraždiť. Arbogast vyhlásil za nového cisára Flávia Eugénia. Eugénius sa vzdal kresťanstva a s prívržencami pohanského náboženstva, ktorých bolo hlavne medzi rímskou aristokraciou ešte dosť, sa postavil proti Theodosiovi. Bol však v bitke pri rieke Frigidus v auguste 393 porazený. Thoedosios bol posledným cisárom, ktorý si udržal vládu nad celou rímskou ríšou. Zomrel 17. januára 395.
Po jeho smrti prevzali vládu jeho synovia Honórius a Arcádius. Za ich vlády sa Rímske impérium definitívne rozdelilo na dvoje. Honórius sa stal cisárom Západorímskej ríše a Arcádius sa stal cisárom Východorímskej ríše.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


Vojtech Zamarovský – Dejiny písane Rímom
- Mladé letá – Bratislava 1988, 066-140-88 DPR
URL : https://www.valka.cz/Theodosius-I-t33614#190965Verze : 0