Main Menu
User Menu

157. záchranný prapor [2004-2008]

157th Rescue Battalion

     
Název:
Name
157. záchranný prapor
Originální název:
Original Name:
157. záchranný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
75. záchranná a výcviková základna1)
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2008
Nástupce:
Successor:
- 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2004-30.09.2008 15. ženijní záchranná brigáda
01.10.2008-31.12.2008 15. ženijní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.2004-31.12.2008 Hlučín, Kasárny Petra Bezruče

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Řehulka, Radim (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitelská četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR záchranná speciální rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR záchranná ženijní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota logistiky
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR obvaziště
Čestný název:
Honorary Name:
10.05.2007-31.12.2008 brigádního generála Jana Satorie
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) 3. záchranný prapor
2) převeden pod Hasičský záchranný sbor
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.hzscr.cz
vzuhlucin.15zzb.cz
URL : https://www.valka.cz/157-zachranny-prapor-2004-2008-t33613#388510Verze : 0
MOD157. záchranný prapor


Vznik: 1. 10. 2004 rozdělením 75. záchranné a výcvikové základny


Krycí číslo:


Dislokace: Hlučín


Nadřízený stupeň: 15. ženijní záchranná brigáda


Podřízené jednotky:
- velitelská četa
- záchranná speciální rota
- záchranná ženijní rota
- rota logistiky
- obvaziště


Pozn. plánované převedení pod Hasičský záchranný sbor, tedy zrušení vojenské jednotky.


Zdroj:
www.15zzb.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/157-zachranny-prapor-2004-2008-t33613#189841Verze : 0
MOD
Diskuse
Vojenský záchranný útvar jako takový vznikl v roce 2001 jako dislokovaný 3. prapor tehdy 75. záchranné a výcvikové základny Olomouc. V rámci reformy armády se od 1. 7. 2004 osamostatnil a stal se samostatným plnohodnotným záchranným útvarem AČR - 157. záchranný prapor Hlučín.


Záchranné prapory AČR patří pod 15. ženijní záchrannou brigádu Bechyně a nejčastěji vyjíždějí asistovat základním složkám IZS např. při dopravních nehodách těžkých automobilů.


Vojenský záchranný útvar je samostatná součást armády, která je určená k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a připravující se k plnění úkolů civilní ochrany po dobu válečného stavu, s vlastním názvem, číselným označením a místem stálé dislokace. V čele vojenského záchranného útvaru je velitel.


Použití vojenských záchranných útvarů je jejich dočasné organizované nasazení s potřebným vojenským materiálem, pod velením příslušného velitele, k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.


Vojenské záchranné útvary se použijí k plnění těchto úkolů před nasazením vojenských útvarů a vojenských zařízení k záchranným pracím nebo k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky.
URL : https://www.valka.cz/157-zachranny-prapor-2004-2008-t33613#122415Verze : 0