Main Menu
User Menu

Saburov, Alexandr Nikolajevič

Saburov, Aleksandr Nikolayevich

Александр Николаевич Сабуров

     
Příjmení:
Surname:
Alexandr Nikolajevič
Jméno:
Given Name:
Saburov
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Николаевич Сабуров
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.08.1908 Jaruški Udmurtii /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.04.1974 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ partizánskych oddielov
- nositeľ titulu Hrdina Sovietskeho zväzu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- pod jeho velenie prešiel so svojou jednotkou stotník Ján Nálepka a dôstojníci Imrich Jacko-Lysák a Michal Petro.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
https://18.мвд.рф/document/3099801
URL : https://www.valka.cz/Saburov-Alexandr-Nikolajevic-t33543#558633Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alexandr Nikolajevič
Jméno:
Given Name:
Saburov
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Николаевич Сабуров
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.04.1943 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1933-DD.MM.1936 základná vojenská služba
Vyznamenání:
Awards:

18.05.1942

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
-

18.05.1942

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

24.12.1942

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

04.01.1944

Řád Bohdana Chmělnického, 1. stupeň
Order of Bohdan Chmielnicki, 1st Class
Opден Богдана Хмелницкого 1-й степени
-

14.01.1944

Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Суворова II степени
-

02.05.1945

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

23.01.1948

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

22.02.1948

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

18.12.1957

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1964

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative medal for the 20th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
-

26.12.1967

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1967

Jubilejní medaile 50 let sovětské milice
Jubilee Medal for 50 Years of Soviet Militia
Юбилейная медаль 50 лет советской милиции
-

DD.MM.1970

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina
Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin
Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
-

DD.MM.RRRR

Medaile Partyzánu Vlastenecké války - 1. stupeň
Partisan Medal 1st class
Медаль Партизану Отечественной войны I степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Partyzánu Vlastenecké války - 2. stupeň
Partisan Medal 2nd class
Медаль Партизану Отечественной войны II степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bojové zásluhy /1943-1991/
Medal for Combat Merit /1943-1991/
Медаль За боевые заслуги
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Saburov-Alexandr-Nikolajevic-t33543#663215Verze : 0
MOD

Generálmajor Alexandr Nikolajevič Saburov
Alexandr Nikolajevič Saburov se narodil 1. srpna 1908 ve vesnici Jaruški v sarapulském újezdu Vjatské gubernie. Dnes jde o součást města Iževsk. Jeho otec byl drobným rolníkem.


V letech 1931-1933 sloužil v Dělnicko-rolnické rudé armádě. Ta sloužila i jako místo výchovy nových kádrů pro správu a hospodářství. A Saburov byl jedním z takových. V roce 1932 vstoupil do komunistické strany. Po skončení základní vojenské služby pracoval v sovětech a v zemědělství (ve svých pamětech uvádí, že šest let pracoval jako předseda kolchozu ve vsi Poloveckoje v berdičevském okrese). Koncem třicátých let byl naverbován do řad NKVD.


Po vpádu německých vojsk do Sovětského svazu se ocitl v týlu nepřítele a spoluorganizoval partyzánské hnutí v sumské, černigovské, orelské a brjanské oblasti. Nejdříve zorganizoval partyzánský oddíl a v březnu 1942 na jeho základě byl ustaven partyzánský svazek skládající se z několika oddílů, jemuž velel právě Saburov.


Na přelomu sprna a září byl Saburov spolu s dalšími partyzánskými veliteli na poradě v Moskvě (v květnu tam byl ustaven Ústřední štáb partyzánského hnutí) a zde byl odsouhlasen přesun části partyzánských oddílů hlouběji do nepřátelského týlu. Saburov zde rovněž obdržel titul Hrdiny Sovětského svazu a Zlatou hvězdu s číslem 706 (o udělení bylo rozhodnuto již 18. května). Po Saburovově návratu ke svazku došlo v říjnu k přesunu na západ. Svazek vyrazil z okraje brjanských lesů u Trubčevska do žitomirské oblasti. Postupovali více jak dva týdny a urazili zhruba sedm set kilometrů, překročili tři větší řeky - Desnu, Dněpr (překročili ho u Lojeva, severně od Kijeva) a Pripjať. Saburov se stal členem ilegálního ÚV KS(b)U. Byl jmenován i do funkce náčelníka Štábu pro vedení partyzánského hnutí žitomirské oblasti.


Partyzánské hnutí se tedy nyní rozšířilo na pravobřežní Ukrajinu. Některé oddíly z jeho svazku působily i u Kyjeva, Rovna či Kamence Podolského. Navazovali spolupráci s místními menšími skupinami, organizovali a prováděli výcvik dalších oddílů a společně s dalšími svazky, jež se přesunuly na západ (např. Kovpakův), začali Saburovci narušovat dodávky vojenského materiálu v době, kdy se na Volze bojovalo o výsledek války. V této oblasti došlo i ke styku se součástmi slovenské Zajišťovací divize, jež měla za úkol střežit strategickou železniční linii Pinsk-Gomel. Někdy spolu bojovali, někdy došlo ke spolupráci. Známý je případ stotníka Nálepky, náčelníka štábu pěšího pluku 101.


V dubnu 1943 byl Saburov jmenován do hodnosti generálmajora. Jeho partyzáni bojovali nadále v nepřátelském týlu a vázali na sebe množství německých sil, jež nacistům chyběli na frontě.


17. prosince 1943 dobyli partyzáni město Ovruč a drželi ho po tři dny do příchodu Rudé armády. Poté v součinnosti s ní dobývali na konci roku 1943 a v prvních třech měsících roku 1944 další ukrajinské obce a města (Jelsk, Vysock, Rovno, Luck). Saburov ve svých pamětech uvádí, že k 1. březnu 1944 se jeho svazek skládal ze 32 oddílů, v nichž bylo 7700 osob. Navíc se za dobu existence svazku osamostatnilo 25 oddílů.


Saburov píše, že od října 1941 do března 1944 partyzáni jeho svazku rozehnali 61 nepřátelských posádek, 29 velitelství, 68 vesnických a okresních německých správ, zničili 10 železničních stanic. Vyhodili 24 železničních a 180 silničních mostů, 377 vlaků a 3 000 běžných metrů železničních tratí. Co se týče způsobených lidských ztrát nepříteli, udává tato čísla: 35 000 zabito, zhruba 10 000 raněno, 560 zajato.


Od roku 1944 působil ve funkci náčelníka Správy NKVD/MVD v drogobyčské a posléze záporožské oblasti. V roce 1953 byl jmenován náčelníkem Správy lokální protivzdušné obrany Ministerstva vnitra Ukrajinské SSR. V letech 1954-1957 sloužil ve funkci náčelníka Hlavní správy protivzdušné obrany Ministerstva vnitra SSSR.


Během své služby obdržel následující vyznamenání:


2x Řád Lenina
Řád Rudého praporu
Řád Suvorova 2. stupně
Řád Bohdana Chmelnického 1. i 2. stupně
2x Řád Vlastenecké války 1. stupně
Řád Rudé hvězdy


Alexandr Nikolajevič SABUROV: Partyzánské jaro, Naše vojsko/Tatran, Praha, 1972,
https://www.hrono.ru/index.sema
https://www.warheroes.ru/
https://www.pobeda.ru/

Saburov, Alexandr Nikolajevič - Hrdinové Sovětského svazu, velitelé partyzánských formací M.I. Duka, M.P. Romašin, D.V. Emljutin, S.A. Kovpak, A.N. Saburov na Rudém náměstí

Hrdinové Sovětského svazu, velitelé partyzánských formací M.I. Duka, M.P. Romašin, D.V. Emljutin, S.A. Kovpak, A.N. Saburov na Rudém náměstí
URL : https://www.valka.cz/Saburov-Alexandr-Nikolajevic-t33543#209590Verze : 8
MOD