Main Menu
User Menu

1. československý samostatný stíhací letecký pluk [1944-1945]

1st Czechoslovak Independent Fighter Aviation Regiment

     
Název:
Name:
1. československý samostatný stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
1. československý samostatný stíhací letecký pluk / 1-й чехословацкий отдельный истребительный авиацонный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
128. československá samostatná stíhací letecká peruť
Datum zániku:
Disbanded:
25.01.1945
Nástupce:
Successor:
1. československý stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1944-17.09.1944 1. československý armádní sbor
17.09.1944-25.10.1944 1. československá armáda na Slovensku
01.11.1944-25.01.1945 Československá letecká skupina
01.06.1944-20.07.1944 6. náhradní letecká brigáda
20.07.1944-07.08.1944 2. letecká armáda
07.08.1944-28.08.1944 8. letecká armáda
28.08.1944-01.11.1944 2. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.06.1944-20.07.1944 Kubinka, letiště /
20.07.1944-07.09.1944 Chmelnyckyj, letiště Proskurov /
07.09.1944-17.09.1944 Stubno, letiště
17.09.1944-20.10.1944 Zolná1), letiště Zolná /
20.10.1944-25.10.1944 Sliač, letiště Tri Duby / *
DD.10.1944-05.01.1945 Przeworsk, letiště
05.01.1945-25.01.1945 Přemyšl, letiště

Velitel:
Commander:
01.06.1944-01.11.1944 Fajtl, František (Štábní kapitán)
01.11.1944-25.01.1945 Fajtl, František (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1944-25.01.1945 1. peruť
01.06.1944-25.01.1945 2. peruť
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.1944-25.01.1945 Zvolenský
Vyznamenání:
Decorations:
28.10.1944 Československý válečný kříž 1939
Poznámka:
Note:
* 1. peruť již od 12.10.1944

1) Zolná (48°35'58.42"N 19°13'25.87"E) je v súčastnosti mestská časť mesta Zvolen.
Zdroje:
Sources:
Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987,ISBN 28-051-87
Daňko, Ján - kol.: 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
Fajtl, František: Podruhé doma, Naše vojsko, Praha 1984
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#238738Verze : 2
MOD
historie


Na základě rozkazu z 1. června 1944 je 128. čs. samostatná stíhací peruť k 15. červnu reorganizována na 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v SSSR, prozatím pouze s dvě perutěmi po dvou letkách. Jednotka po stránce taktické a operační podléhala sovětské vyšší jednotce, ke které byla přidělena, ve všem ostatním velitelství 1. čs. armádního sboru.
Poté, co piloti dokončili přeškolení, se pluk přesunul blíže frontě do Proskurova a později do Stubna a po vypuknutí Slovenského národního povstání se 17. září přesunul na Slovensko, kde se okamžitě zapojil do bojů. Hlavním úkolem byla přímá podpora pozemních vojsk. Své působení ukončil 25. října, kdy se zbytky jednotky stáhly na území obsazené sovětskou armádou či ustoupily do hor.
Od 1.11.1944 pluk procházel reorganizací, doplňováním a výcvikem letového i pozemního personálu. 25.1.1945 se jako 1. československý stíhací letecký pluk stal součástí 1. československé smíšené letecké divise.
Personál tvořilo 106 osob (22 pilotů, 84 pozemní personál, 40 důstojníků, 60 poddůstojníků, 6 řadových vojáků), mezi piloty bylo 20 Čechů a 2 Slováci. Výzbroj tvořili 22 stíhacích letounů La-5FN.


bojové výsledky


Během SNP piloti jednotky provedli 561 operačních letů v délce 375 hodin, sestřelili 13 - 2 - 6 * nepřátelských letadel a zničili velké množství pozemních cílů (tanků, lokomotiv, nákladních i osobních automobilů, dělostřeleckých, minometných a kulometných pozic a pod.)


* oficiálně udáván počet 9 - 3 - 6, číslo 0 - 0 - 0 znamená počet sestřelů jistých - pravděpodobných - poškozených


štáb pluku


funkce jméno
velitel Fajtl, František (štábní kapitán, od 1.11.1944 major)
zástupce velitele Klán, Jan (štábní kapitán) (10.10.1944 odvelen
k Výcvikové skupině československých letců v SSSR)
náčelník štábu Rejthar, Stanislav (kapitán)
pobočník velitele pluku
důstojník plynové služby
Sehnal, Jiří (podporučík)
střelecký důstojník Borovec, Rudolf (poručík)
1. peruť
velitel Stehlík, Josef (poručík, od července 1944 nadporučík)
velitel 1. letky Štička, František (podporučík)
velitel 2. letky Šrom, Leopold (podporučík)
2. peruť
velitel Chábera, František (poručík, od července 1944 nadporučík)
velitel 1. letky Motyčka, Tomáš (podporučík)
velitel 2. letky Řezníček, Jiří (podporučík)

zdroj
Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987,ISBN 28-051-87
Daňko, Ján - kol.: 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
Fajtl, František: Podruhé doma, Naše vojsko, Praha 1984
Rajlich, Jiří: Esa na obloze, Naše Vojsko, Praha 1995, ISBN 80-206-0139-2
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#120996Verze : 2
vítězství / claims

datumstroj pilot protivník
19.09.1944 La-5FN "71" ppor. F. Kruťa 1 Bf-109G poškozen
19.09.1944 La-5FN "12" npor. J. Stehlík 1 Ju-88
19.09.1944 La-5FN "12" ppor. J. Skopal 1 Fi-156
19.09.1944 La-5FN "17" por. L. Šrom 1 Fi-156
19.09.1944 La-5FN ? * 1 Fi-156
07.10.1944 La-5FN "39" npor. J. Stehlík 1/2 Ju-87
07.10.1944 La-5FN "13" ppor. P. Kocfelda 1/2 Ju-87
08.10.1944 La-5FN "13" ppor. L. Šrom1/2 FW-189
08.10.1944 La-5FN "24" ppor. S. Hlučka 1/2 FW-189
12.10.1944 La-5FN "19" ppor. L. Šrom 1 Bf-109G
12.10.1944 La-5FN "39" ppor. S. Hlučka 1 Bf-109G poškozen
12.10.1944 La-5FN "17" ppor. L. Šrom 1 Bf-109G
12.10.1944 La-5FN "39" ppor. P. Kocfelda 1 Bf-109G
13.10.1944 La-5FN "12" ppor. F. Štička 1 Bf-109G poškozen
18.10.1944 La-5FN "24" ppor. S. Hlučka 1 FW-190
18.10.1944 La-5FN "23" ppor. F. Štička 1 FW-190
18.10.1944 La-5FN "23" ppor. F. Štička1 FW-190 poškozen
18.10.1944 La-5FN "99" npor. F. Chábera 1 Ju-88 pravděpodobně
18.10.1944 La-5FN "12" rtm. L. Dobrovodský 1 Ju-88 poškozen
18.10.1944 La-5FN "12" rtm. L. Dobrovodský 1 FW-189
18.10.1944 La-5FN "12" rtm. L. Dobrovodský 1 FW-189 poškozen
18.10.1944 La-5FN "17" ppor. L. Šrom 1 Ju-87 pravděpodobně
18.10.1944 La-5FN "17" ppor. L. Šrom 1 Bf-109G

* potvrzen pozemními jednotkami, ale nebyl nikým nárokován

poz. - pokud není uvedeno jinak jde o jistý sestřel

zdroj
Rajlich, Jiří: Esa na obloze, Naše Vojsko, Praha 1995, ISBN 80-206-0139-2
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#238730Verze : 1
MOD
ztráty létajícího personálu / losses

datumstroj pilot příčina
19.09.1944 La-5FN
"bílá 71"
ppor. Kruťa, František
- zajat/POW
Poškozen flakem při útoku
na pozemní cíle.
20.09.1944 La-5FN
"bílá 151"
ppor. Vaculík, František
- padl/KIA
Sestřelen flakem při útoku
na pozemní cíle.
07.10.1944 La-5FN
"bílá 74"
ppor. Mráz, Bohuslav
- padl/KIA
Sestřelen flakem při útoku
na pozemní cíle.
15.10.1944 La-5FN
"bílá 20"
ppor. Motyčka, Tomáš
- padl/KIA
Sestřelen flakem při útoku
na pozemní cíle.
25.10.1944 La-5FN
"bílá 62"
šrtm. Matušek, Anton
Sestřelen flakem, vyhnul se
zajetí a vrátil se zpět
k jednotce.
09.11.1944 .por. Borovec, Rudolf
- padl/KIA
Zahynul jako partyzán
ve slovenských horách.
06.12.1944 La-5FN
"bílá 39"
svob. Síč, Jozef
- zahynul/KAS
Havárie při cvičném letu.

poz.: flak - protiletadlové dělostřelectvo

zdroje
Vraný, Jiří - Krumbach, Jan: MiG-15, La-5 a La-7, Fokker D VII, Naše vojsko, Praha 1985
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
Fajtl, František: Podruhé doma, Naše vojsko, Praha 1984
Loucký, František: Mnozí nedoletěli, Naše vojsko, Praha 1989, ISBN 80-206-0053-1
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#236129Verze : 7
MOD
Pravdepodobný zostrel Ju-88 npor. Františka Chábery zo dňa 18.10.1944 upresnil banskobystrický archeológ a historik Peter Ušiak. Podľa neho šlo v skutočnosti o Henschel Hs 129 pilotovaný Fw. Wilhelmom Rathom od jednotky Gefechtverband Henne. Telo pilota bolo podľa archívnych záznamov z Banskej Štiavnice dovezené z Levíc a pochované v Banskej Štiavnici na cintoríne pri Piargskej bráne. V deväťdesiatych rokoch boli ostatky exhumované a premiestnené na nemecký vojenský cintorín vo Važci. Miesto dopadu lietadla sa mu však nepodarilo zistiť. Podľa Ušiaka je ale možná aj verzia, že Hs-129 mohol zostreliť aj rtm. Ľudovít Dobrovodský, ktorý podľa dobových prameňov poškodil v tom priestore Junkers Ju 88. Obaja piloti udávali vo svojom hlásení smer letu Junkersa 88 údolím Hrona smerom na Žarnovicu.
Zdeněk Šmoldas v knihe Českoslovenští letci v boji proti fašizmu však udáva pri rtm. Ľudovítovi Dobrovodskom priestor poškodenia Ju 88 pri obci Jalná (dnes súčasť obce Trnavá Hora) a pri npor. Františkovi Cháberovi pravdepodobný zostrel Ju 88 juhovýchodne od Banskej Štiavnice.
Podľa dobových výpovedí civilných obyvateľov sledujúcich súboj, Cháberom poškodené lietadlo neustále klesalo a muselo núdzovo pristáť. V posudku veliteľa pluku Františka Fajtla sa overenie zostrelu malo odložiť až na dobu po oslobodení územia.


Zdroj: mybystrica.sme.sk
Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašizmu, Naše vojsko 1987,
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#623041Verze : 0
MOD