Main Menu
User Menu
Krytá cesta (franc. Chemin couvert)


Komunikace obíhající bastionovou (klešťovou, polygonální) pevnost na povrchu kontreskarpy. Směrem do předpolí byla vybavena banketem, palisádou a chráněna glacis. Díky glacis byl pohled na komunikaci skryt očím obléhatelů, proto také název krytá cesta. Komunikace sloužila jako vnější obranná linie umožňující kryté přesuny pěchoty a díky shromaždištím sloužící též jako základna k výpadům posádky.
URL : https://www.valka.cz/Kryta-cesta-t33367#120746Verze : 0
Krytá cesta - shromaždiště
URL : https://www.valka.cz/Kryta-cesta-t33367#120747Verze : 0