Main Menu
User Menu

Seydlitz-Kurzbach, Walther von

     
Příjmení:
Surname:
von Seydlitz-Kurzbach
Jméno:
Given Name:
Walther
Jméno v originále:
Original Name:
Walter von Seydlitz-Kurzbach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál dělostřelectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.08.1888 Eppendorf /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.04.1976 Brémy /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 12. pešej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Seydlitz-Kurzbach-Walther-von-t33345#409455Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Seydlitz-Kurzbach
Jméno:
Given Name:
Walther
Jméno v originále:
Original Name:
Walter von Seydlitz-Kurzbach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.01.1910 Leutnant
DD.MM.RRRR Oberleutnant
DD.MM.RRRR Hauptmann
DD.MM.1930 Major
01.04.1934 Oberstleutnant
01.03.1939 Oberst
01.12.1939 generálmajor
01.12.1941 generálporučík
01.06.1942 generál dělostřelectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
06.10.1936-30.09.1939 Velitel : Dělostřelecký pluk 22
01.10.1939-10.03.1940 Velitel : Dělostřelecké velitelství 102
10.03.1940-01.01.1942 Velitel : 12. pěší divize
08.05.1942-31.01.1943 Velitel : LI. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

19.09.1914

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

21.10.1915

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

17.05.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

22.05.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

15.08.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

31.12.1941

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
54. držiteľ Dubových ratolestí.

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Seydlitz-Kurzbach-Walther-von-t33345#427831Verze : 0
MOD
Walther von Seydlitz-Kurzbachnar.: 22.8.1888, Hamburg-Eppendorf
zomr.: 28.4.1976, Bremen- 1908 maturita.


18. septembra 1908 vstúpil ako Fahnenjunker do 2. pluku poľného delostrelectva v Danzigu, kde bol v roku 1910 povýšený na poručíka.


V prvej svetovej vojne bol jeho pluk dislokovaný vo východnom Prusku. V roku 1915 bol povýšený na nadporučíka. V rokoch 1916 až 1917 bojoval v zákopových bojoch pri Somme a neskôr aj na Sigfriedovej línii. Neskôr odišiel do St. Quentinu.


Dňa 16. októbra 1918 bol vyznamenaný Rytierským krížom Hohenzollerovcov.


Po skončení vojny sa usadil v Danzigu. Stal sa Adjutantom 36. brigády poľného delostrelectva, od 1920 do 1922 bol Adjutantom vo Schwerine. V roku 1930 bol povýšený na majora.


V roku 1933 sa Seydlitz - Kurzbach stal veliteľom IV. oddielu delostreleckého pluku vo Verdene.


V roku 1934 bol povýšený na podplukovníka, v roku 1936 sa stal plukovníkom a zároveň aj veliteľom delostreleckého pluku vo Verdene.


1. decembra 1939 bol povýšený na generálmajora.


20. marca 1940 sa stal veliteľom 12. pešej divízie, ktorá viedla západné ťaženie. 15. augusta 1940 bol ocenený Rytierskym krížom.


V roku 1941 bola divízia premiestnená na východ a v rámci 6. armády prepadla ZSSR. 31. decembra bol povýšený na generálporučíka a dostal dubové ratolesti k rytierskemu krížu.


3. januára 1942 bol premiestnený do zálohy.


4. marca 1942 sa stal veliteľom "Skupiny Seydlitz " (Gruppe Seydlitz). 8. mája 1942 bol ako veliaci generál LI. armádneho zboru v rámci 6. armády odvelený do Charkova.


1.6. bol povýšený na generála delostrelectva. Počas bojov o Stalingrad sa 31. januára 1943 ocitol v sovietskom zajatí.


Po skončení bojov dal Walter von Seydlitz - Kurzbach podnet na vytvorenie Spolku Nemeckých dôstojníkov (Bund deutscher Offiziere - BDO ). BDO sa pripojilo k národnému výboru "Slobodné Nemecko " (Nationalkomitee " Freies Deutschland "-NKFD).


V auguste 1944 bol Seydlitz - Kurzbach v Nemecku v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. V Rusku bol po vojne odsúdený ako vojnový zločinec na 25 rokov nútených prác. 7. októbra 1955 sa vrátil do Západného Nemecka, kde v roku 1976 zomrel. 23. apríla 1996 bol v Rusku zo svojho odsúdenia rehabilitovaný.
URL : https://www.valka.cz/Seydlitz-Kurzbach-Walther-von-t33345#169383Verze : 0
Fotografia v ruskom zajatí, február 1943.


https://tsushima.su/

URL : https://www.valka.cz/Seydlitz-Kurzbach-Walther-von-t33345#548204Verze : 0
MOD