Main Menu
User Menu

Král, František

     
Příjmení:
Surname:
Král
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Král
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
štábní kapitán in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.01.1914 Slavníkovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.01.1944 Buzovka /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel protitankové baterie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, AVIS, Praha 2005
URL : https://www.valka.cz/Kral-Frantisek-t33313#561634Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Král
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Král
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1942-DD.MM.1943 Velitel : 1. protitanková rota

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

DD.MM.1943

Řád vlastenecké války 2. stupně /1942-1943/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1942-1943/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1944

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

MM.DD.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

DD.MM.RRRR

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, AVIS, Praha 2005
URL : https://www.valka.cz/Kral-Frantisek-t33313#561635Verze : 0
MOD
Štábní kapitán in memoriam František Král


Velitel protitankové baterie II. DO 1. čs. samostatné brigády v SSSR


Narodil se 29. ledna 1914 ve Slavíkovicích u Vyškova. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu v Pardubicích a poté narukoval k dělostřeleckému 302. pluku v Olomouci, kde v letech 1933-34 absolvoval školu pro záložní důstojníky dělostřelectva. Poté sloužil u Finanční stráže v Orlických horách.


Na jaře 1937 odjel jako dobrovolník do Španělska, kde bojoval na straně republikánské vlády jako velitel kulometné čety roty Jana Žižky z Trocnova a později zástupce velitele dělostřelecké baterie 129. mezinárodní brigády. V bojích u Almadena, Granady a Madridu byl několikrát raněn a vyznamenán Řádem španělské republiky. Domů se vrátil na jaře 1938 a v září téhož roku znovu narukoval již jako důstojník k dělostřeleckému 302. pluku v rámci mobilizace.


Po mnichovské kapitulaci se rozhodl pokračovat v boji proti fašismu v zahraničí. V únoru 1939 opustil okleštěnou republiku a v Polsku vstoupil do Legionu Čechů a Slováků. V důsledku polské porážky v září 1939 se dostal na území okupované Rudou armádou a spolu s ostatními příslušníky tzv. Východní skupiny čs. armády prošel internačními tábory NKVD v Jarmolincích, Orankách a Suzdalu. Když se začala tvořit československá vojenská jednotka na území SSSR, byl ppor. Král mezi těmi, kteří měli tvořit její velitelské jádro. 13. února 1942 se stal velitelem čety PT kanónů 45 mm vz. 1937 u 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR. Po krátkém působení ve funkci osvětového důstojníka stanul v čele čety protitankových pušek, se kterou prodělal bojový křest jednotky u Sokolova. Vynikl zejména druhý den bitvy, v noci z 9. na 10. března, když jeho četa pronikla přes zamrzlou řeku až k přední linii nepřátelské obrany, a přesnou střelbou dokázala zničit tři německé tanky a jeden bunkr. Ppor. Král byl v tomto boji lehce zraněn a evakuován do nemocnice v Charkově. Tam sestavil z lehce raněných vojáků samopalnou četu, se kterou se zúčastnil obrany města. Za projevenou iniciativu a hrdinství byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a sovětským Řádem Rudého praporu.


Po vzniku 1. čs. samostatné pěší brigády byl v hodnosti poručíka jmenován velitelem 6. baterie 76 mm PT kanónů vz. 1942. Při dobývání Kyjeva 5. listopadu 1943 jeho baterie vyřadila množství nepřátelských děl a jedno opevněné kulometné hnízdo, čímž umožnila postup vlastní pěchoty. Poručík Král byl v tomto boji podruhé lehce raněn. Jeho zásluhy byly oceněny udělením druhého Československého válečného kříže 1939 a sovětským Řádem Vlastenecké války 2. stupně.


V bojích u Bílé Cerkve na počátku ledna 1944 poručík Král vedl obranu proti mnohonásobné přesile nepřítele. Baterie pod jeho velením odrazila tři nepřátelské protiútoky, zničila devět německých tanků a jedno samohybné dělo, houfnici, několik minometů, kulometných hnízd a pobila stovky nepřátel. Poručík Král byl dekorován svým třetím Československým válečným křížem 1939 a současně navržen udělení Zlaté hvězdy Hrdiny SSSR. Sovětské velení mu nakonec udělilo „pouze“ Řád Vlastenecké války 1. stupně. O několik dní později, 17. ledna 1944, zahynul poručík František Král při ostřelování obce Buzovky, ve které krátce předtím svedl úspěšný boj s německými tanky. Posmrtně byl povýšen do hodnosti štábního kapitána a vyznamenán Československým vojenským řádem bílého lva "Za vítězství" 1. stupně.


Prameny:
Kolektiv autorů: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, AVIS, Praha 2005
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Kral-Frantisek-t33313#120607Verze : 0
Král, František
štábní kapitán in memoriam Král František
* 29.1.1914 Slavníkovice
+ 17.1.1944 Buzovka


Jednotka v bitvě u Sokolova: protitanková rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 33/d
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 14.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile in memoriam
Sovětský Řád rudého praporu
ČS.vojenský řád bílého lva Za vítěství I.stupně in memoriam
Sovětský Řád vlastenecké války II.stupně
Sovětský Řád vlastenecké války I.stupně
4x ČS. válečný kříž 1939


Před vstupem do jednotky příslušník interbrigády ve Španělsku.
V bojích o Sokolovo raněn.
Velitel 4.baterie
Padl v bojích u Buzovky


Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Kral-Frantisek-t33313#145114Verze : 1