Main Menu
User Menu

1. československý armádní sbor [1944-1945]

1st Czechoslovak Army Corps

     
Název:
Name:
1. československý armádní sbor
Originální název:
Original Name:
1. československý armádní sbor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.1945
Nástupce:
Successor:
1. československá armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.05.1944-DD.09.1944 Ministerstvo národní obrany v exilu
DD.09.1944-DD.04.1945 Hlavní velitelství čs. vojska
DD.04.1945-15.05.1945 Hlavní velitelství čs. vojska
Dislokace:
Deployed:
05.05.1944-DD.08.1944 Sadagura, ?
DD.08.1944-DD.09.1944 ?, ?
DD.09.1944-15.05.1945 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
05.05.1944-10.09.1944 Kratochvíl, Jan (Brigádní generál)
10.09.1944-08.03.1945 Svoboda, Ludvík (Brigádní generál)
08.03.1945-06.04.1945 Boček, Bohumil (Brigádní generál)
06.04.1945-15.05.1945 Klapálek, Karel (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
05.05.1944-01.10.1944 Lomský, Bohumír (Štábní kapitán)
01.10.1944-17.04.1945 Lomský, Bohumír (Major)
17.04.1945-15.05.1945 Lomský, Bohumír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1867 (Velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR), 1944-1945.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-armadni-sbor-1944-1945-t33290#566725Verze : 1
MOD