Main Menu
User Menu

Lomský, Bohumír

     
Příjmení:
Surname:
Lomský
Jméno:
Given Name:
Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Lomský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.04.1914 České Budějovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1982 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministerstvo národní obrany, ministr
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
forum.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#427652Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lomský
Jméno:
Given Name:
Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Lomský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1933 Reálne gymnasium, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1934-DD.MM.1936 Vojenská akademie
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Vojenská akademie Generálního štábu Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1944 major
DD.MM.1945 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
01.12.1949 brigádní generál
03.10.1950 divisní generál
08.12.1953 generálplukovník
05.11.1959 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1943-DD.03.1943 Velitel : 1. československý polní prapor
30.05.1943-DD.12.1943 Náčelník štábu : 1. československá samostatná brigáda
DD.12.1943-05.05.1944 Náčelník štábu : 1. československá samostatná brigáda
05.05.1944-01.10.1944 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
01.10.1944-17.04.1945 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
17.04.1945-15.05.1945 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
15.05.1945-25.05.1945 Náčelník štábu : 1. československá armáda
21.08.1947-01.10.1949 Velitel : 1. oddělení (operační) hlavního štábu
01.10.1949-01.12.1949 Velitel : 2. divise
01.12.1949-01.10.1950 Velitel : 2. divise
15.09.1950-03.10.1950 Náčelník štábu : 1. vojenský okruh
03.10.1950-DD.07.1951 Náčelník štábu : 1. vojenský okruh
15.08.1951-DD.09.1953 Velitel : Vojenská technická akademie
24.04.1956-05.11.1959 Velitel : Ministerstvo národní obrany
05.11.1959-23.04.1968 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

17.04.1943

Řád vlastenecké války 1. stupně /1942-1943/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1942-1943/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

DD.MM.RRRR

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

Poznámka:
Note:
Původně se jmenoval Bohumír Lenc, od roku 1939 používal příjmení Lomský, oficiální změna jména povolena výnosem Zemského národního výboru v Praze dne 10. září 1945.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
forum.csla.cz
www.dukla1944.com
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#510818Verze : 0
MOD
Armádní generál Ing. Bohumír Lomský

Náčelník štábu 1. čs. armádního sboru v SSSR


Narodil se 22. dubna 1914 v Českých Budějovicích, kde také vychodil školu a vystudoval reálné gymnázium. Poté vstoupil do armády a roku 1936 úspěšně absolvoval důstojnickou školu v Hranicích. V hodnosti poručíka sloužil u pěšího 14. pluku v Košicích jako velitel čety a později roty v poddůstojnické škole. Po mnichovské kapitulaci na podzim 1938 se stal leteckým pozorovatelem a po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 byl z činné služby propuštěn a odešel do Prahy studovat na Vysokou školu chemickou. Tehdy se rozhodl pro útěk z okupované vlasti. V srpnu přešel tzv. protektorátní hranice do Polska, kde byl přijat do armády jako velitel letky v Deblinu.

Po napadení Polska německou armádou přeletěl se svojí letkou na Volyň, kde byl Rudou armádou zajat a internován.
V březnu 1940 vstoupil jako dobrovolník do Východní skupiny čs. armády v Orankách, kde byl v říjnu téhož roku uveden do funkce náčelníka štábu nově se formujícího 1. čs. samost. polního praporu. V únoru 1942 se s celou skupinou přesunul do Buzuluku, kde jako náčelník štábu měl na starosti organizaci a výcvik jednotky. Svých úkolů se zhostil na výtečnou a od ledna 1943 byl ve funkci zástupce velitele praporu povýšen do hodnosti kapitána. Své velitelské schopnosti prokázal v prvním boji jednotky u Sokolova počátkem března 1943, za který byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a sovětským Řádem Vlastenecké války I. stupně.

Při formování 1. čs. samostatné pěší brigády v červnu 1943 se stal náčelníkem štábu a v této funkci prodělal s jednotkou boje o Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov, za které byl dekorován druhým Československým válečným křížem 1939 a Řádem Rudé hvězdy. Od května 1944 pak plnil funkci náčelníka štábu celého 1. čs. armádního sboru. V srpnu 1944 se oženil s příslušnicí sboru Marií Findejsovou, se kterou měl později tři děti. Za Karpatsko-dukelské operace byl dekorován třetím Československým válečným křížem 1939 a povýšen k 1. říjnu do hodnosti majora. Válku zakončil v dubnu 1945 v hodnosti podplukovníka.

Po válce byl jako pomocník náčelníka hlavního štábu čs. armády vyslán na Nejvyšší vojenskou akademii v Moskvě, aby poté mohl zastávat funkci přednosty operačního oddělení hlavního štábu. Na podzim 1949 však byl z této funkce odvolán a v hodnosti brigádního generála jmenován velitelem 2. pěší divize v Sušici. V říjnu 1950 se stal náčelníkem štábu 1. VO a v srpnu 1951 byl jmenován velitelem Vojenské tankové akademie v Brně. Od září 1953 zastával funkci 1. náměstka ministra obrany a po pádu A. Čepičky se 25. dubna 1956 stal jeho nástupcem ve funkci ministra národní obrany a o dva roky později se stal členem ÚV KSČ. V listopadu 1959 byl povýšen do hodnosti armádního generála. Když vláda, které byl členem, podala v březnu 1968 demisi, odešel jako vědecký pracovník do Vojenského historického ústavu v Praze.
Za projevení nesouhlasu s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy byl při čistkách v květnu 1970 propuštěn z armády a penzionován. Následně až do roku 1982 pracoval jako inženýr v podniku IMADOS Praha. Poté odešel do důchodu a žil v Praze, kde 18. června 1982 zemřel.

Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#120536Verze : 0
Minister národnej obrany, gen.plk. Bohumír LOMSKÝ.Zdroj : KUČERA Jaroslav, Sloužíme lidu – Naše vojsko 1956
Lomský, Bohumír - gen.plk. LOMSKÝ

gen.plk. LOMSKÝ
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#406149Verze : 0