Main Menu
User Menu

Lomský, Bohumír

     
Příjmení:
Surname:
Lomský
Jméno:
Given Name:
Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Lomský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.04.1914 České Budějovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1982 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministerstvo národní obrany, ministr
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
forum.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#427652Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lomský
Jméno:
Given Name:
Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Lomský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1933 Reálne gymnasium, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1934-DD.MM.1936 Vojenská akademie
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Vojenská akademie Generálního štábu Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1944 major
DD.MM.1945 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
01.12.1949 brigádní generál
03.10.1950 divisní generál
08.12.1953 generálplukovník
05.11.1959 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1943-DD.03.1943 Velitel : 1. československý polní prapor
30.05.1943-DD.12.1943 Náčelník štábu : 1. československá samostatná brigáda
DD.12.1943-05.05.1944 Náčelník štábu : 1. československá samostatná brigáda
05.05.1944-01.10.1944 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
01.10.1944-17.04.1945 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
17.04.1945-15.05.1945 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
15.05.1945-25.05.1945 Náčelník štábu : 1. československá armáda
21.08.1947-01.10.1949 Velitel : 1. oddělení (operační) hlavního štábu
01.10.1949-01.12.1949 Velitel : 2. divise
01.12.1949-01.10.1950 Velitel : 2. divise
15.09.1950-03.10.1950 Velitel : Štáb 1. vojenského okruhu
15.09.1950-03.10.1950 Náčelník štábu : 1. vojenský okruh
03.10.1950-DD.07.1951 Velitel : Štáb 1. vojenského okruhu
03.10.1950-DD.07.1951 Náčelník štábu : 1. vojenský okruh
15.08.1951-DD.09.1953 Velitel : Vojenská technická akademie
24.04.1956-05.11.1959 Velitel : Ministerstvo národní obrany
05.11.1959-23.04.1968 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

23.03.1943

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

17.04.1943

Řád vlastenecké války 1. stupně /1942-1943/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1942-1943/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.1945

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

30.04.1955

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 506

22.04.1964

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 2106

DD.MM.RRRR

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda II. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 2nd Degree
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

DD.MM.RRRR

Řád hvězdy RSR - 1. třída
Order of Star of RSR - 1st Class
Ordinul Steaua Republicii Socialiste România
-

DD.MM.RRRR

Řád národního osvobození
Order of National Liberation
Orden narodnog oslobodenja
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy práce
The Order of the Red Star of Labour
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy práce
The Order of the Red Star of Labour
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu práce
Order of Red Banner of Labour
-

DD.MM.RRRR

Řád grunwaldského kříže III. třídy
Order of the Grunwald Cross 3rd Class
Order Krzyża Grunwaldu III klasy
-

DD.MM.RRRR

Řád Virtuti Militari 2. třída - komandér
The Order Virtuti Militari 2nd Class - Commander
Order Virtuti Militari II klasa – Krzyż Komandorski
-

Poznámka:
Note:
Původně se jmenoval Bohumír Lenc, od roku 1939 používal příjmení Lomský, oficiální změna jména povolena výnosem Zemského národního výboru v Praze dne 10. září 1945.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
forum.csla.cz
www.dukla1944.com
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#510818Verze : 0
MOD
Armádní generál Ing. Bohumír Lomský

Náčelník štábu 1. čs. armádního sboru v SSSR


Narodil se 22. dubna 1914 v Českých Budějovicích, kde také vychodil školu a vystudoval reálné gymnázium. Poté vstoupil do armády a roku 1936 úspěšně absolvoval důstojnickou školu v Hranicích. V hodnosti poručíka sloužil u pěšího 14. pluku v Košicích jako velitel čety a později roty v poddůstojnické škole. Po mnichovské kapitulaci na podzim 1938 se stal leteckým pozorovatelem a po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 byl z činné služby propuštěn a odešel do Prahy studovat na Vysokou školu chemickou. Tehdy se rozhodl pro útěk z okupované vlasti. V srpnu přešel tzv. protektorátní hranice do Polska, kde byl přijat do armády jako velitel letky v Deblinu.

Po napadení Polska německou armádou přeletěl se svojí letkou na Volyň, kde byl Rudou armádou zajat a internován.
V březnu 1940 vstoupil jako dobrovolník do Východní skupiny čs. armády v Orankách, kde byl v říjnu téhož roku uveden do funkce náčelníka štábu nově se formujícího 1. čs. samost. polního praporu. V únoru 1942 se s celou skupinou přesunul do Buzuluku, kde jako náčelník štábu měl na starosti organizaci a výcvik jednotky. Svých úkolů se zhostil na výtečnou a od ledna 1943 byl ve funkci zástupce velitele praporu povýšen do hodnosti kapitána. Své velitelské schopnosti prokázal v prvním boji jednotky u Sokolova počátkem března 1943, za který byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a sovětským Řádem Vlastenecké války I. stupně.

Při formování 1. čs. samostatné pěší brigády v červnu 1943 se stal náčelníkem štábu a v této funkci prodělal s jednotkou boje o Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov, za které byl dekorován druhým Československým válečným křížem 1939 a Řádem Rudé hvězdy. Od května 1944 pak plnil funkci náčelníka štábu celého 1. čs. armádního sboru. V srpnu 1944 se oženil s příslušnicí sboru Marií Findejsovou, se kterou měl později tři děti. Za Karpatsko-dukelské operace byl dekorován třetím Československým válečným křížem 1939 a povýšen k 1. říjnu do hodnosti majora. Válku zakončil v dubnu 1945 v hodnosti podplukovníka.

Po válce byl jako pomocník náčelníka hlavního štábu čs. armády vyslán na Nejvyšší vojenskou akademii v Moskvě, aby poté mohl zastávat funkci přednosty operačního oddělení hlavního štábu. Na podzim 1949 však byl z této funkce odvolán a v hodnosti brigádního generála jmenován velitelem 2. pěší divize v Sušici. V říjnu 1950 se stal náčelníkem štábu 1. VO a v srpnu 1951 byl jmenován velitelem Vojenské tankové akademie v Brně. Od září 1953 zastával funkci 1. náměstka ministra obrany a po pádu A. Čepičky se 25. dubna 1956 stal jeho nástupcem ve funkci ministra národní obrany a o dva roky později se stal členem ÚV KSČ. V listopadu 1959 byl povýšen do hodnosti armádního generála. Když vláda, které byl členem, podala v březnu 1968 demisi, odešel jako vědecký pracovník do Vojenského historického ústavu v Praze.
Za projevení nesouhlasu s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy byl při čistkách v květnu 1970 propuštěn z armády a penzionován. Následně až do roku 1982 pracoval jako inženýr v podniku IMADOS Praha. Poté odešel do důchodu a žil v Praze, kde 18. června 1982 zemřel.

Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#120536Verze : 0