Main Menu
User Menu
Reklama

Ingr, Sergej

     
Příjmení:
Surname:
Ingr
Jméno:
Given Name:
Jan Sergej
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Sergej Ingr
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.09.1894 Vlkoš /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.06.1956 Paříž /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ministr obrany,
velvyslanec v Nizozemí
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
1948 emigroval do Anglie
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


www.militarymuzeum.cz
URL : https://www.valka.cz/Ingr-Sergej-t33266#343931Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ingr
Jméno:
Given Name:
Jan Sergej
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Sergej Ingr
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1905-DD.07.1913 Státní reálné gymnasium, Kyjov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1913-DD.02.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Královo Pole
DD.02.1918-DD.05.1918 Informační kurs pro kapitány, Bionne
DD.09.1919-DD.03.1920 Kurs na výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.07.1921-DD.09.1923 Válečná škola, Praha
DD.06.1927-DD.08.1927 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.11.1931-DD.05.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.09.1914 kadet rakousko-uherské armády
20.05.1916 poručík srbské armády
10.01.1917 poručík ruské armády
15.01.1918 poručík legií
01.05.1918 nadporučík legií
28.02.1919 praporník legií
01.01.1920 major pěchoty
01.10.1923 major generálního štábu
28.10.1924 podplukovník generálního štábu
15.09.1928 plukovník generálního štábu
31.07.1934 brigádní generál
22.01.1938 divisní generál
07.09.1947 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1928-DD.09.1928 Velitel : Hraničářský prapor 5
00.09.1929-00.10.1931 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
DD.10.1931-DD.11.1931 Velitel : Pěší pluk 38
DD.05.1932-DD.09.1932 Velitel : Pěší pluk 38
00.09.1932-00.12.1933 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
DD.12.1933-31.07.1934 Velitel : 16. pěší brigáda
31.07.1934-DD.12.1935 Velitel : 16. pěší brigáda
00.12.1935-30.09.1936 Velitel : 8. divise
00.07.1937-DD.11.1937 Velitel : III. sbor
27.09.1938-13.10.1938 Velitel : Velitelství III. sboru
02.08.1939-DD.11.1939 Velitel : Československá vojenská kancelář

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1913-DD.11.1913 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 3, Kroměříž
DD.11.1913-DD.02.1914 vojenské studium
DD.02.1914-DD.08.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 3, Kroměříž a východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.09.1914 nemocniční ošetřování po zranění
DD.09.1914-DD.09.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
02.09.1915-02.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.08.1916 velitel pěší čety 2. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.01.1917 velitel pěší roty 2. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.07.1917 velitel pěší čety 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.10.1917-DD.01.1918 velitel roty I. transportu dobrovolníků
DD.01.1918-DD.02.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.02.1918-DD.05.1918 vojenské studium, Bionne
DD.05.1918-DD.06.1918 velitel pěší roty 22. československého střeleckého pluku, Jarnac
DD.06.1918-DD.08.1918 zmocněnec Československé národní rady, Paříž
DD.08.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 33. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel praporu 33. československého střeleckého pluku, Padova a Prešpurk
DD.01.1919-DD.05.1919 velitel taktické skupiny Velitelství vojsk operujících na Těšínsku, slezské válčiště
DD.05.1919-DD.06.1919 velitel taktické skupiny 2. divise, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.08.1919 pobočník velitele 21. pěší brigády, slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.09.1919 velitel praporu 33. československého střeleckého pluku, Cheb
DD.09.1919-DD.03.1920 vojenské studium, Praha
DD.03.1920-DD.05.1921 přednosta skupiny štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.05.1921-DD.07.1921 pobočník velitele Válečné školy, Praha
DD.07.1921-DD.09.1921 vojenské studium, Praha
DD.09.1921-DD.11.1923 referent 2. oddělení /zpravodajského/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.11.1923-DD.09.1925 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.06.1927 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.03.1926-DD.06.1926 profesor taktiky pěchoty Velitelské školy, Praha
DD.06.1927-DD.08.1927 vojenské studium, Versailles
DD.08.1927-DD.02.1928 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.02.1928-DD.09.1928 velitel Hraničářského praporu 5, Cheb
DD.09.1928-DD.12.1929 přednosta skupiny 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1929-DD.10.1931 přednosta 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1931-DD.11.1931 velitel Pěšího pluku 38, Beroun
DD.11.1931-DD.05.1932 vojenské studium, Praha
DD.05.1932-DD.10.1932 velitel Pěšího pluku 38, Beroun
DD.10.1932-DD.12.1932 přednosta 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1932-DD.12.1935 velitel 16. pěší brigády, Místek
DD.12.1935-DD.09.1936 velitel 8. divise, Hranice
DD.09.1936-DD.07.1937 zástupce velitele III. sboru, Brno
DD.07.1937-DD.11.1937 zatímní velitel III. sboru, Brno
DD.11.1937-DD.09.1938 zástupce velitele III. sboru, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel III. sboru, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 zástupce velitele III. sboru, Brno
20.06.1939-20.06.1939 odchod do exilu
DD.08.1939-DD.11.1939 přednosta Československé vojenské kanceláře, Paris
DD.11.1939-DD.07.1940 přednosta československé vojenské správy, Paris
DD.07.1940-DD.09.1944 ministr národní obrany vlády Republiky československé v exilu, London
DD.09.1944-DD.04.1944 velitel Hlavního velitelství branné moci v exilu, západoevropské válčiště
DD.04.1945-DD.11.1945 mimo službu z důvodu trestního stíhání
01.12.1945-01.12.1945 dovolená s čekaným
DD.09.1947-DD.03.1948 vyslanec Československé republiky v Haagu
17.09.1947-17.03.1948 odchod do exilu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1926

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1926

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1928

Kříž dobrovolného bojovníka 1914-1918
Combatant Volunteer Cross 1914-1918
Croix du combattant volontaire 1914-1918
-

DD.MM.1928

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1930

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1930

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1930

Řád bílého orla 5. třída s meči
Order of White Eagle 5th Class with Swords
Орден белог орла 5. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1932

Řád Spasitele zlatý kříž - 4. třída
Order of Redeemer Golden Cross -4th Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1936

Řád bílého orla 4. třída
Order of White Eagle 4th Class
Орден белог орла 4. cтепен
-

DD.MM.1940

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1941

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1941

Řád polského znovuzrození - velkokříž [1921]
Order of Polonia Restituta - Grandcross
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Wielki
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1945

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
-

DD.MM.1947

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.1947

Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
Commemorative Medal of 2nd Rifle Regiment of Jiri from Podebrady
Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
-

DD.MM.1947

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.1949

Řád Oranžsko-Nassavský - komandér
Order of Orange-Nassau - Commander
Commandeur De Orde van Oranje-Nassau
-

DD.MM.1949

Řád Sv. Olafa komandér (3. třída)
Order of St. Olaf Commander (3rd Class)
Sanct Olavs Orden
-

DD.MM.1950

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

08.05.1991

Řád Milana Rastislava Štefánika, 1. třída
The Order of Milan Rastislau Stefanik, 1st Class
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ingr-Sergej-t33266#375120Verze : 1
MOD
Armádní generál Jan Sergej Ingr – ministr národní obrany čs. exilové vlády v Londýně


(1894 – 1956)
- narodil se 2. září 1894 v početné rodině starosty obce Vlkoše na Hodonínsku


- 1905 – 1913 – studoval na Českém státním reálném gymnáziu v Kyjově


- 1913 – odveden k c. k. pěšímu 49. pluku v Brně, absolvoval školu pro záložní důstojníky pěchoty


- 1914 – srpen - nasazen na východní frontě ve funkci velitele čety a později i roty


- 1915 – září - padl u Rovna do ruského zajetí


- 1916 – vstoupil jako dobrovolník do 1. srbské dobrovolnické divize, povýšen do důstojnické hodnosti, velel četě
na dobrudžské frontě proti bulharským a tureckým silám


- 1917


– leden - vstoupil do čs. legií v Rusku, velitel čety 2. roty 1. čs. střeleckého pluku
- únor - přijal pravoslavné jméno Sergej
- březen – červen - rozvědčíkem 100. ruské střelecké divize, poté prováděl mezi zajatci nábor dobrovolníků do čs. legií v Rusku
- 2. července – zúčastnil se bitvy u Zborova ve funkci velitele roty 2. čs. střeleckého pluku
- září – říjen - se svoji rotou podnikl cestu přes Archangelsk do Le Havru na západní frontu


- 1918


– prosinec – srpen - podílel se na organizování čs. jednotek ve Francii, sloužil u 21. a 22. čs. střeleckého pluku
- září – prosinec – bojoval na italské frontě jako velitel roty 33. čs. střeleckého pluku, vrátil se do vlasti v hodnosti kapitána italských legií
- prosinec – leden 1919 – bojoval proti maďarským bolševikům na Slovensku


- 1919


– leden – jako velitel tzv. jižní skupiny vojsk bojoval s Poláky na Těšínsku
- únor – červenec - jmenován náčelníkem štábu 21. pěší brigády v hodnosti majora, zúčastnil se závěrečných bojů s Maďary na středním Slovensku
- září – přijat do trvalého služebního poměru v armádě, absolvoval I. kurz generálního štábu


- 1920 – absolvoval několik stáží v Užhorodu, Praze a Terezíně


- 1921 – 23 – studoval na pražské Válečné škole, pobočníkem jejího velitele plk. A. Jameta


- 1923 – 1928 – důstojníkem gen. štábu, působil na MNO v Praze, povýšen na podplukovníka


- 1928 – absolvoval stáž ve Francii, poté velitelem hran. praporu v Chebu
- 1929 – v hodnosti plukovníka jmenován přednostou 3. oddělení MNO


- 1931 – 1932 – velitelem pěšího pluku v Berouně, frekventantem Kursu pro vyšší velitele


- 1933 – velitelem 16. pěší brigády ve Frýdku-Místku


- 1934 – povýšen na brigádního generála


- 1935 – velitelem 8. divize v Hranicích na Moravě


- 1936 – 1939 - zástupcem velitele III. sboru v Brně


- 1938 – povýšen do hodnosti divizního generála, za mobilizace velitelem III. sboru v Jihlavě, jedním z iniciátoru vzniku Obrany národa po mnichovské kapitulaci


- 1939


- červen – na výzvu E. Beneše uprchnul z okupovaného Československa do Velké Británie a zapojil se do organizování čs. zahraničního odboje
- srpen – listopad – působil ve Francii jako člen Československého národního výboru


- 1939 – listopad – 1940 – červen – náčelníkem Čs. vojenské správy v Paříži, po kapitulaci Francie organizoval evakuaci 1. čs. divize do Velké Británie


- 1940 – červenec – 1944 – září - ministrem národní obrany v čs. exilové vládě v Londýně


- 1944 – září – jmenován hlavním velitelem československé branné moci


- 1945


– duben – na nátlak komunistů zproštěn všech funkcí a odeslán na zdravotní dovolenou, funkci ministra obrany po něm v nově sestavené vládě NF převzal gen. L. Svoboda
- říjen – obviněn z velezrady, zneužití úřední moci a napomáhání nepříteli, nebyl odsouzen, ale zůstával pod dohledem orgánů OBZ jako nezařazený důstojník pomocného úřadu MNO


- 1947 – září – z podnětu E. Beneše rehabilitován, povýšen do hodnosti armádního generála a jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným ministrem u nizozemské královny v Haagu


- 1948


– únor – březen - rezignoval na svoji funkci a odjel do Londýna a poté do Washingtonu
- září – v nepřítomnosti zbaven hodnosti a degradován na vojína


- 1949 –1956 - pověřen Radou svobodného Československa ve Washingtonu řízením zpravodajské organizace, aktivně se podílel na budování čs. vojenské jednotky v rámci americké armády, pracoval pro Rádio Svobodná Evropa


- zemřel 17. června 1956 na selhání srdce v Paříži


- 1991 - byl zcela rehabilitován a byla mu navrácena hodnost armádního generála
URL : https://www.valka.cz/Ingr-Sergej-t33266#120472Verze : 1