Main Menu
User Menu

Pišlová-Kvapilová, Marie

     
Příjmení:
Surname:
Pišlová-Kvapilová
Jméno:
Given Name:
Marie
Jméno v originále:
Original Name:
Marie Pišlová-Kvapilová
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník ve výslužbě
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.11.1921 Malá Zubovščina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.09.2017 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
manželka Oldřicha Kvapila
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
L. Svoboda: Z BUZULUKU DO PRAHY
V. Tichá: PO BOKU MUŽU
www.pametnaroda.cz
http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=mala_zubovscina
www.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/Pislova-Kvapilova-Marie-t33189#584222Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pišlová-Kvapilová
Jméno:
Given Name:
Marie
Jméno v originále:
Original Name:
Marie Pišlová-Kvapilová
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.1994 poručík
DD.MM.2000 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR podplukovník v. v.
DD.MM.2000 plukovník v. v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:

23.07.1942-DD.MM.RRRR 1. československý polní prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. československá samostatná brigáda
DD.MM.1949-DD.MM.1950 Velitelství spojovacího vojska hlavního štábu
DD.MM.1950-DD.MM.1954 Ministerstvo národní obrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.04.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.04.1943

Medaile za odvahu /1938-1943/
Medal for Bravery /1938-1943/
Медаль За отвагу
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

DD.MM.2003

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.2016

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
L. Svoboda: Z BUZULUKU DO PRAHY
V. Tichá: PO BOKU MUŽU
www.pametnaroda.cz
http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=mala_zubovscina
www.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/Pislova-Kvapilova-Marie-t33189#584224Verze : 0
MOD
Plukovnice Marie Pišlová-Kvapilová


Zdravotnice a radistka 1. čs. armádního sboru v SSSR


Narodila se 28. listopadu 1921 v malé vsi u Žitomiru na Ukrajině v rodině volyňských Čechů Pišlových. Po ukončení obecné školy se s rodinou přestěhovala do Jaroslavli, kde její otec pracoval na železnici.


Po napadení SSSR hitlerovským Německem byla spolu s matkou, dvěma sestrami a otcem kvůli československé státní příslušnosti internována v táboře NKVD v Orankách a v Aktjubinsku. Po propuštění v únoru 1942 odjela do Gurjeva, kde začala pracovat v místním muzeu. V červenci téhož roku pak odešla za otcem do Buzuluku, kde se začala formovat československá vojenská jednotka a absolvovala výcvik jako zdravotnice a radiotelegrafistka. V jednotce sloužily též obě její sestry a matka, která byla přidělena k náhradní rotě. Marie Pišlová byla zařazena k 2. rotě
1. čs. samostatného polního praporu jako zdravotnice společně se svojí sestrou a později k spojovací ústředně velitele praporu ve funkci spojařky. 8. března 1943 se zúčastnila bitvy u Sokolova a byla při ústupu jednotky raněna střepinou do nohy. Za pomoci A. Sochora se jí podařilo uniknout z okupovaného Charkova, kde byla hospitalizována. Za svůj první boj obdržela Československý válečný kříž 1939 a sovětskou medaili Za odvahu. Již v květnu se jako delegátka čs. vojenské jednotky zúčastnila III. všeslovanského kongresu v Moskvě.


Po ustavení 1. čs. samostatné brigády v Novochopersku se stala příslušnicí spojovací roty a s ní se zúčastnila bojů o Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov. S čsl. armádním sborem prošla těžkými boji na Dukle a při osvobozování Slovenska
a Moravy. Válku zakončila v hodnosti podporučice u 1. čs. náhradního pluku.


Po válce se provdala za příslušníka armádního sboru Oldřicha Kvapila. Zůstala v armádě, kde poté sloužila na různých funkcích spojovacího vojska v Praze. Od roku 1947 byla přijata za důstojnici z povolání a od roku 1949 pracovala v hodnosti nadporučice při velitelství spojovacího vojska a od března 1950 dělala krátce tiskovou referentku MNO. Na různých funkcích v administrativě MNO pak pracovala až do konce roku 1954, kdy jí byl přiznán částečný invalidní důchod. Od roku 1968 žije plukovnice v záloze M. Kvapilová v trvalém invalidním důchodu.


Zdroje:
Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
L. Svoboda: Z BUZULUKU DO PRAHY
V. Tichá: PO BOKU MUŽU

URL : https://www.valka.cz/Pislova-Kvapilova-Marie-t33189#120135Verze : 0
Fotografie z osvobozené Dukly, pořízená počátkem října 1944 ...
URL : https://www.valka.cz/Pislova-Kvapilova-Marie-t33189#120214Verze : 0