Main Menu
User Menu

Ljalková - Lastovecká, Marie

     
Příjmení:
Surname:
Ljalková - Lastovecká
Jméno:
Given Name:
Marie
Jméno v originále:
Original Name:
Marie Ljalková - Lastovecká
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1920 Horoděnka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.11.2011 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- odstřelovačka 2. pěší roty Československého polního praporu 1
- vedoucí zdravotnice 1. tankového praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v roce 1953 byla částečně i z politických důvodů propuštěna z armády a byl jí přiznán plný invalidní důchod
Související články:
Related Articles:

Vystřílela Řád rudé hvězdy

👤Vladimír Marek 🕔20.02.2015

Marie Ljalková-Lastovecká byla nestorkou všech českých a československých odstřelovačů.

Zobrazit celý článek

Zdroje:
Sources:
www.zeny-bojujici.cz
Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, Praha 2005, s. 176
URL : https://www.valka.cz/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#418719Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ljalková - Lastovecká
Jméno:
Given Name:
Marie
Jméno v originále:
Original Name:
Marie Ljalková - Lastovecká
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

DD.MM.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

27.10.2008

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
-

28.10.2010

Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 2nd Class Military Division
Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#418721Verze : 0
MOD
Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká

Odstřelovačka 1. čs. samostatné brigády v SSSR, zdravotnice 1. čsl. samostatné tankové brigády


Narodila se 3. prosince 1920 ve vsi Horoděnka u Stanislavky na Ukrajině, v rodině volyňských Čechů Petrušákových.
Po ukončení obecné školy odešla studovat na průmyslovku do Stanislavky, ale po dvou letech studia předčasně ukončila a vrátila se do rodné vsi, kde začala pracovat jako řidička kolchozního traktoru. Poprvé byla provdána za Michala Petra Ljalka a přijala jeho příjmení.

Na počátku války odešla s manželem a rodiči do vnitrozemí, kde se na jaře 1942, krátce poté, co se v Buzuluku začala formovat československá vojenská jednotka, přihlásila se jako dobrovolnice. Byla přidělena jako zdravotnice u náhradní roty 1. čs. samostatného praporu. Jejích pozoruhodných střeleckých schopností si povšiml velitel výcviku a doporučil Marii do speciálního tříměsíčního kurzu pro odstřelovače. Absolvovala ho jako první žena společně s V. Biněvskou a poté byla přidělena k 2. pěší rotě 1. čs. samostatného praporu. Se svojí jednotkou prodělala bojový křest v boji u Sokolova, když při protiútoku na zamrzlé řece Mže v noci z 9. na 10. března svojí automatickou puškou SVT-40 s optickým hledím zneškodnila obsluhu nepřátelského kulometu a složila pět německých samopalníků. V následujících dnech obrany Arťuchovky si zapsala na konto další desítku nepřátel. Za mimořádnou udatnost a odvahu v boji byla vyznamenána Československým válečným křížem 1939 a sovětské velení jí udělili Řád Rudé hvězdy. Současně byla povýšena do poddůstojnické hodnosti.

V období formování 1. čs. samostatné brigády v Novochopersku se stala instruktorkou střelby v kurzu pro přípravu odstřelovačů, s nimiž následně prodělala i bojové operace při osvobozování Kyjeva a západní Ukrajiny. V té době se provdala a požádala o přeložení ke zdravotníkům. Po absolvování zdravotnických kurzů v létě 1944 v Proskurově byla přidělena jako vedoucí zdravotnice k 1. tankovému praporu 1. čs. sam. tankové brigády, se kterým prodělala karpatsko-dukelskou a na jaře 1945 jako řidička sanitního vozu i jaselsko-gorlickou operaci. Svoji bojovou cestu zakončila ve Slezsku, nedaleko Holešova, kde se pak až do podzimu 1945 zdržovala se svojí jednotkou, určenou k zajištění hranic.

Po válce pracovala již jako rotmistryně zdravotní služby ve vojenské nemocnici v Praze a později dlouhá léta na 4. oddělení vojenské nemocnice v Olomouci. 1. března 1947 byla armádou přijata do trvalého služebního poměru a povýšena do důstojnické hodnosti. Dnes je plukovník v záloze Marie Lastovecká v důchodu a žije v Brně.

Zdroje: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 -1945[/i]
další: Z BUZULUKU DO PRAHY, L. Svoboda
SMĚR PRAHA, kolektiv autorů
https://www.vhu.cz/marie-ljalkova/

Ljalková - Lastovecká, Marie - V roce 2009 byla Marie Lastovecká hostem jednoho z útvarů AČR a mohla si opět po letech vzít do rukou odstřelovačskou pušku...

V roce 2009 byla Marie Lastovecká hostem jednoho z útvarů AČR a mohla si opět po letech vzít do rukou odstřelovačskou pušku...
Ljalková - Lastovecká, Marie - Marie při výcviku v Buzuluku

Marie při výcviku v Buzuluku
Ljalková - Lastovecká, Marie - Marie Ljalková (později Lastovecká) v roce 1943

Marie Ljalková (později Lastovecká) v roce 1943
URL : https://www.valka.cz/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#119953Verze : 2
Kmenové číslo: 477/ž
Zapsána do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 3.6.1942
Vyznamenání (dodatek):
1948 - Sokolovská pamětní medaile
URL : https://www.valka.cz/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#145402Verze : 0
Roku 1944 v bojích u Dukly byla těžce zraněna, dodnes jí v hlavě zůstal kus střepiny. V roce 1953 byla částečně i z politických důvodů propuštěna z armády a byl jí přiznán plný invalidní důchod.


Jako invalidní důchodkyně pracovala více než 20 let jako průvodkyně Čedoku.Zdroj: http://www.zeny-bojujici.cz/medailonky/82
URL : https://www.valka.cz/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#321708Verze : 0