Main Menu
User Menu

SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle]

А-135 Амур

Může někdo identifikovat toto zařízení z Ruska na připojené fotografii


Protiraketa 53T6 PRRK A-135 Amur
Franta02
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#119248Verze : 0
Podařilo se něco najít.
Foto je z přehlídky 8.5.2005 ve městě Puškino.
Existuje názor, že na podvozku MAZ (asi 547????) je přepravní a startovací kontajner s protiraketou typu 53T6 a nebo 51T6 systému PRO (odpovídá tomu i emblém na konatjneru)
Ještě jeden snímek tohoto zařízení
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#119396Verze : 0
Na http://pvo.guns.ru/abm/abm4.htm


je obrázeka popiska:
Ракета-перехватчик системы ПРО А-135 в транспортно-пусковом контейнере на полигоне Сары-Шаган
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#119397Verze : 0
MOD
Doslovny preklad popisky do cestiny:


"Ракета-перехватчик системы ПРО А-135 в транспортно-пусковом контейнере на полигоне Сары-Шаган"


"Prepadova raketa systemu PRO A-135 v prepravnim odpalovacim kontejneru na strelnici Sary Sagan"
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#120077Verze : 0
Za povšimnutí stojí znak Vojenských kosmických sil Ruska namalovaný na odpalovacím kontejneru.


Pro ilustraci zobrazuji obdobný
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#120297Verze : 0
Na fotkách zobrazený transportný a vypúšťací/štartový kontajner na prepravníku slúži pre antiraketu 53T6
53T6 - antiraketa PRO systému A-135 PRS-1, 5Ja26 (ABM-3 Gazelle), vnútroatmosferický interceptor, bojová časť asi 10kt, ekvivalent antirakety Sprint (aj vzhľadovo)
Pôvodne bola vyvýjaná pre mobilný systém PRO S-225 (SH-8, ABM-X-2 Gazelle)
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#194286Verze : 0
Našiel som v zbierke zábery antirakety PRS-1 aj prepravaníku, ale celý vzhľad rakety stále nepoznám (fotky prepravníku sú z pvo.guns.ru)
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - Antiraketa vo vypúšťacom kontajneri

Antiraketa vo vypúšťacom kontajneri
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - zdroj obrázku neznámy

zdroj obrázku neznámy
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - záber na zadnú časť prepravníku s kontajnerom

záber na zadnú časť prepravníku s kontajnerom
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - pohľad na prepravník z druhej strany

pohľad na prepravník z druhej strany
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#194479Verze : 0
Na ruských stránkach som našiel nejaké fotky, tak ich prikladám Smile
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#214308Verze : 0
Radar DON-2M
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#214320Verze : 0
RL DON-2M, zdroj www.vko.ru
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#214322Verze : 0
Ten istý radar, ten istý zdroj
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#214323Verze : 0
A nakoniec to isté
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#214326Verze : 0
Diskuse
Systém A-135 vznikol ako následník systému A-35/A35M a bol súčastníkom zrušeného systému S-225 (ten mal byť mobilný), od ktorého prebral predovšetkým vyššie uvedenú antiraketu PRS-1 / 53T6.


Antiraketa a celý skúšobný systém 5Ž60P na polygóne Šary-Šagan bol v rámci skúšok 18.06.1982 v rámci veľkého cvičenia Okean skúšaný aj streľbou na reálne ciele - dve antirakety boli odpálené a zasiahli raketu 15Ž45 RSD-10 Pionier vypustenú z Kapustin Jar a raketu R-29 vypustenú z ponorky triedy Delta.


Rýchlosť horenia prachovej náplne motoru 5S73 je extrémna - udajne sa príliš nelíši od rýchlosti zvuku v materiál náplne motoru, to by potom znamenalo, že motor pracuje prakticky na pomedzí medzi explozívnym horením a detonáciou. Ťah motoru 5S73 "dosahuje/prevyšuje 1000 ton", teda asi 10MN.
Letová rýchlosť antirakety prevyšuje 4km/s (iný zdroj uvádza viac ako 5,5km/s), pričom zrýchlenie pri štarte zo šachty prevyšuje 300G, počas letu v smere hlavnej osi 210G a pri manévroch až 90G (stranové zrýchlenia). Motor antirakety pracuje asi 3-4 sekundy - ako dokladá video zo skúšok v roku 2004 na polygóne Šary-Šagan, raketu je pri štarte takmer nemožné uvidieť.
http://www.youtube.com/watch?v=slklsLsN7qs
http://www.youtube.com/watch?v=lUgkMNkQYAE
Sekvencia fotografií z tohoto odpálenia http://53t6gazelle.wol.bz/ (je to údajne 43 štart od roku 1983)
Pri skúške zachytenej na videu je zrejme konvenčná bojová časť odpálená krátko po dohorení motoru - alebo je to efekt oddelenia motorovej časti od letovej? "Niečo" zrejme pokračuje v lete ďalej, ale môže to byť aj letová časť, aj jej trosky po výbuchu bojovej časti.


Antiraketa má tvar štíhleho kuželu a skladá sa z motorovej a letovej časti, riadenie letovej časti je reaktívne, motorová časť sa po dohorení motoru oddeluje.


Pravdepodobné rozmery 53T6:
Dĺžka - okolo 10 metrov
Priemer - okolo 1,5-1,6 metera
Hmotnosť pri štarte - 10 ton


Výšku 30 km dosiahne antiraketa za niečo viac ako 5 sekúnd, dosah systému je 80-100km na balistický cieľ s rýchlosťou 6-7km/s, spodná hranica účinnosti sa v rôznych zdrojoch uvádza od 5 do 15km, horná hranica 30km - ale tiež "blízky vesmír".


Antiraketa bola pôvodne vybavená jadrovou bojovou časťou o sile asi 10kt, v súčasnosti je údajne vybavená klasickou bojovou časťou, odvodenou od bojovej časti PL rakiet S-300V.
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-135-Amur-kod-NATO-ABM-3-Gazelle-t33020#324558Verze : 0