Main Menu
User Menu

FN MAG

FN MAG

FN MAG

     
Název:
Name:
FN MAG
Originální název:
Original Name:
FN MAG
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1958-DD.MM.1973 Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal
DD.MM.1973-DD.MM.RRRR Fabrique Nationale Herstal, Herstal
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
11,79 kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 NATO
Délka:
Length:
1263 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
630 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
nábojový pás / ammunition belt
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
650-1000 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
840 m/s
Uživatelské státy:
User States:
.
.
.
Poznámka:
Note:
účinný dostřel:
- 800 m na dvojnožce
- 1800 m na trojnožce
maximální dostřel: 3500 m

MAG - Mitrailleuse d'Appui Général (univerzální kulomet)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/FN_MAG
old.weaponsystems.net
http://www.military-today.com/firearms/fn_mag.htm
fnherstal.com

URL : https://www.valka.cz/FN-MAG-t32652#697688Verze : 1
MOD

Univerzální kulomet FN MAG
Univerzální kulomet je konstruován pro náboj 7,62 NATO. Kulomet je charakteristický: pohonem automatiky odběrem prachových plynů z vývrtu hlavně, rychle vyměnitelnou hlavní, pásovým podáváním nábojů - může používat buď trvale spojený pás s kapacitou 50 nábojů nebo rozpadající se nábojový pás M13. Závěrový mechanismus je přímoběžný uzavřeného typu s nesenou závorou. Závěr je veden drážkami v hranolovitém pouzdru, jenž ovládají svým tvarem i snížení závory při jejím uzamykání. Při pohonu automatiky pomocí prachových plynů je v plynovém válci vřazen regulátor, který je ovládán otočným knoflíkem v přední části plynové násadce. Pokud zbraň funguje bez problémů utíkají plyny přes otvory v tomto regulátoru do okolí. Pokud by ovšem došlo k znečištění zbraně nebo by bylo nutné zvýšit tlak plynů, pootočí se tímto regulátorem a otvory se tím přivřou. Tento regulátor se využívá i pro změnu rychlosti střelby z kadence 650 až na 1000 ran/minutu. Podávací mechanismus je stolového typu dvoustupňový (část posunu sáněk se děje při pohybu závěru vpřed zbytek při pohybu vzad). Na ústí hlavně je montovaný tlumič plamene. Spoušťový mechanismus je opatřený mžikovou spouští (zachycuje celou plochu závěru). Kulomet je kromně dvojnožky dodávaný i s trojnožkou.


Tento kulomet převzaly do své výzbroje armády Indie, Izrael, Švédska (ráže 6,5 mm), Spojeného království, Spojených států (M240), a dalších 75 zemí světa. Některé zdroje uvádějí že jich bylo vyrobeno víc než 150.000 kusů.


TTD
- ráže: 7,62 mm
- náboj: 7,62 NATO
- hmotnost kulometu s pažbou a dvojnožkou: 11,65 kg (hmotnost dvojnožky: 0,75 kg)
- hmotnost kulometu s trojnožkou: 21,35 kg (hmotnost trojnožky: 10,50 kg)
- hmotnost hlavně: 3,00 kg
- délka kulometu: 1260 mm
- délka hlavně: 548 mm
- úsťová rychlost střely: 840 m/s
- rychlost střelby: 650-1000 ran/min
- účinný dostřel: 1500 mZdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/FN-MAG-t32652#118094Verze : 1
foto
URL : https://www.valka.cz/FN-MAG-t32652#118096Verze : 0