Main Menu
User Menu

35 cm L/45 kanon typ 41

Type 41 Gun cal 14-in/45

四五口径三年式三五糎砲

35 cm/45 Model 1908


Prevdepodobne najlepšie delo na japonských lodiach tej doby, spoľahlivé a presné. Pôvodná konštrukcia pochádza zo zbrojovky Vickers a delá tam vyvinuté a vyrobené boli použité na vyzbrojenie bitevného krížnika Kongo, ktorý sa staval v lodenici Vickers-Armstrong v Barrow. Na utajenie skutočných rozmerov dela sa používalo označenie 12-in Vickers Mark "J" a Japonské označenie bolo 12-in Meiji 43rd Year Type (rok 43 = 1910 = 43 rok od začiatku éry Meidži). Neskôr boli označované ako 14" Vickers Mark "A" a japonské označenia bolo 14" 43rd Year Type. Delá neskôr skonštruované a vyrobené v Japonsku niesli označenie 41st Year Type (model 1908) lebo Japonci datovali svoje delá podľa vzniku konštrukcie záverového mechanizmu dela. V roku 1917 prešli Japonci na metrickú sústavu a toto delo bolo označované ako "35 cm". Celkom bolo vyrobených približne 100 hlavní, väčšina v Japonsku.


TTD dela:
Ráž dela: 356 mm
Rok konštrukcie: 1908
Rok zavedenia do služby: 1918
Hmotnosť dela: 86 t
Dĺžka dela: 16,469 m
Dĺžka hlavne: ? m
Dĺžka vývrtu*: 13,737 m
Objem komory: 294,9 dm^3
Rýchlosť streľby: 2 za min.
Pracovný tlak: 3000 - 3020 kg/cm^2
Max. dostrel: 35,450 km pri námere 43°
Približná životnosť hlavne: 250 - 280 výstrelov
Zásoba munície na hlaveň: 90


Munícia:


protipancierová (APC) Typ 91: dĺžka: 152,5 cm, hmotnosť: 673,5 kg, výbušná náplň: 11,1 kg
vysokoexplozívna (HE): dĺžka: ? cm, hmotnosť: 625 kg, výbušná náplň: 28,8 kg
protilietadlová sankaidan: dĺžka: ?, hmotnosť: 625 kg, výbušná náplň: ?
Výmetná náplň: 142,3 kg (4 ks)
Úsťová rýchlosť: APC Typ 91: 770 - 775 m/s, HE a sankaidan: 805 m/s


Na rozpoznanie dopadov striel obsahovali tieto strely farbivo, ktoré zafarbovalo vodné stĺpce spôsobené dopadom striel takto: Kongo - červená, Haruna - čierna, Kirišima - modrá, Hiei - žiadna


Protilietadlové náboje sankaidan


Strely ťažké 625 kg boli okrem vlastnej výbušnej náplne plnené zápalnými trubkovitými náložami. Po výstrele časová rozbuška nastavená na asi 1000 m zapálila výbušnú náplň, ktorá vytvorila z plášťa strely asi 20° kužeľ smerovaný dopredu. Zápalné nálože boli zapálené o 0,5 sek potom a vytvorili plameň dlhý 5 m o teplote 3000°C. Podľa amer. pilotov to však bola skôr efektná ako efektívna protilietadlová zbraň.


Uloženie dela:


Delá boli uložené v dvojdelových vežiach.
Hmotnosť veže: 654 t (Kongo), 688 t (Fuso a Ise)
Námer: -5/+25° , v 1920 tych rokoch:-5/+33°, v r. 1931: -5/+43°
Odmer: predné a zadné veže +150/-150°, stredné (Fuso a Ise) 30 - 150° na obe strany
Rýchlosť námeru: 5° za sekundu
Rýchlosť odmeru: 3° za sekundu
Uhol nabíjanie diel: -5° až +20° (Fuso +5°)
Záklz dela: ? m


Delá boli použité na lodiach triedy Kongo, Fuso a Ise.


* 84 drážkový vývrt Uniform RH 1 in 28
URL : https://www.valka.cz/35-cm-L-45-kanon-typ-41-t32631#117858Verze : 0