Main Menu
User Menu

CZK - CA-17 (cisternový automobil)

CA-17


Cisternový automobil určený k přepravě automobilového i leteckého benzínu, motorové nafty a leteckého petroleje. Druhořadě možnost použít pro skladování a přečerpávání pohonných hmot. Za vozidlo lze připojit cisternový přívěs CP-11.


Cisterna postavená na strojovém spodku T-148 PP36 VN je vybavena čerpací a měrnou jednotkou. Čerpací jednotka je poháněna od motoru vozidla a umožňuje plnění a vyprazdňování vlastní nádrže na pohonné hmoty.Technicko-taktická data
Pohotovostní hmotnost: 10 830 kg
Celková hmotnost: 24 500 kg


Rozměry:
- délka: 8 965 mm
- šířka: 2 500 mm
- výška: 2 917 mm
- světlá výška: 290 mm


Nádrž:
- skutečný objem: 17 000 l
- čerpadlo: 100 SLVN 4/4, DS 03 odstřed
- dopravované množství: 1 000 l/min
- materiál nádrže: sklolaminát


Motor:
- typ: T 2-928-15 E
- maxímální výkon: 156 kW při 2 000 ot/min
- vrtání x zdvih: 120 x 140 mm
- zdvihový objem: 12 667 cm3


Maximální rychlost: 60 km/h
URL : https://www.valka.cz/CZK-CA-17-cisternovy-automobil-t32610#117678Verze : 0
MOD
Automobilová cisterna na PH Tatra 148 CA 17 - prepravník
(Skratka : T – 148 CA 17)


Určenie : Terénna automobilová cisterna na prečerpávanie, prepravu a s prostriedkami hromadného doplňovania aj výdaj do pozemnej a leteckej techniky meranými pohonnými hmotami.


PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE


Nadrž : skutočný objem 17 000 litrov
užitočný objem mimo verejných komunikácií 16 490 litrov
97% skutočného objemu
užitočný objem na verejných komunikáciách 15 300 litrov
90% skutočného objemu u BA,BL
užitočný objem na verejných komunikáciách 13 090 litrov
77% skutočného objemu u NM,PL
počet komôr 4 navzájom prepojené


Pozostáva s laminátového plášťa uchytená pomocným kovovým rámom o podvozok vozidla . Vo vnútri opatrená troma stenami v hornej časti sú 4 prielezy opatrené vekami na ktorých dvoch sú nepriebojné poistky , armatúra
s mernou tyčou . Na prednom dne nádrže sa nachádza stavoznaková trubica výšky hladiny a pre indikáciu požadovanej výšky hladiny pri plnení slúžia tri plavákové obmedzovače. V spodnej časti nádrže sa nachádzajú dva odkalovače,
pätný ventil a rýchlouzatvarací ventil .


Čerpacia skupina : - hydrodynamické, odstredivé, samonasávacie, článkové,
4- stupňové čerpadlo typu 100- SLVN – IV / 4 – DS – 03 . Poháňané motorom cez prídavnú reťazovú prevodovku a kĺbovým hriadeľom .
Menovitý prietok Q = 1000 l / min. pri menovitých otáčkach 1 450 ot / min. Merná energia v sacej vetve Ys = 70 J / kg, merná energia vo výtlačnej vetve Yv = 590 J / kg .
- pružinový prepúšťací ventil


Merná skupina : - lamelového prietokového merača typu 9001.80 s presnosťou ± 0,5 %


Filtračná skupina : - hrubý sieťový filter nachádzajúci sa na sacej vetve


Pneumatická sústava : slúži k rozvodu stlačeného vzduchu s prídavného vzduchojemu do jednotlivých pneumatických válcov pre ovládanie armatúr čerpacej skupiny.
Ovládanie celej sústavy sa vykonáva cez ovládací panel umiestnený na pravej strane účelovej nadstavby.


Menovitá svetlosť pripojovacích armatúr Js 80 so závitom G 3 ½ ” .


Menovité rozmery celého vozidla : dĺžka 8 965 mm
šírka 2 500 mm
výška 2 970 mm
Hmotnosť :
pohotovostná 10 830 kg
celková na verejných komunikáciach 21 575 kg
celková mimo verejných komunikácií 24 500 kg
Počet osôb pre obsluhu 1
CZK - CA-17 (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CA-17-cisternovy-automobil-t32610#215763Verze : 0
...
CZK - CA-17 (cisternový automobil) -


CZK - CA-17 (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CA-17-cisternovy-automobil-t32610#117637Verze : 0
Dobová fotografia (Příručka pro příslušníky služby PHM, Naše vojsko Praha, 1981)
CZK - CA-17 (cisternový automobil) - Cisternový automobil CA-17

Cisternový automobil CA-17
URL : https://www.valka.cz/CZK-CA-17-cisternovy-automobil-t32610#195322Verze : 0
MOD
CA-17, Vojenské technické muzeum, Lešany, 2008.
CZK - CA-17 (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CA-17-cisternovy-automobil-t32610#291157Verze : 0
MOD