Main Menu
User Menu

BB - S.M.S. Schleswig-Holstein (1906)

     
Název:
Name:
S.M.S. Schleswig-Holstein
Originální název:
Original Name:
S.M.S. Schleswig-Holstein
Kategorie:
Category:
bitevní loď
Třída:
Class:
Deutschland
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
Friedrich Krupp AG Germaniawerft, Kiel /
Založení kýlu:
Laid Down:
18.08.1905
Spuštění na vodu:
Launched:
17.12.1906
Uvedení do služby:
Commissioned:
06.07.1908
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
18.12.1944 potopena náletem RAF / sunk by RAF Air Raid 1)
Velitel:
Commander:
06.07.1908-DD.09.1910 Holleben, Franz von ( )
15.09.1910-30.09.1913 Boedicker, Friedrich ( )
01.10.1913-DD.01.1916 Uthemann, Hans ( )
DD.01.1916-02.05.1917 Varrentrapp, Eduard ( )
01.02.1926-30.09.1926 Hansen, Gottfried ( )
01.10.1926-28.09.1928 Rümann, Wilhelm ( )
29.09.1928-25.02.1930 Maßmann, Siegfried ( )
26.02.1930-29.09.1931 Knobloch, Reinhold ( )
05.10.1931-26.09.1933 Götting, Friedrich ( )
27.09.1933-28.02.1935 Schuster, Karl-Georg ( )
28.02.1935-06.10.1935 Patzig, Conrad ( )
07.10.1935-02.05.1937 Krause, Günther ( )
15.05.1937-07.06.1938 Feldbausch, Hans ( )
08.06.1938-25.04.1939 Kieseritzky, Gustav ( )
26.04.1939-28.08.1940 Kleikamp, Gustav ( )
29.08.1940-20.09.1940 Zaubzer, Guido 2) ( )
20.01.1941-DD.04.1941 Roegglen, Alfred ( )
DD.04.1941-DD.05.1941 Zaubzer, Guido 2) ( )
DD.05.1941-DD.05.1941 Rigauer, Hanns ( )
DD.05.1941-DD.10.1941 Hennecke, Walter ( )
DD.10.1941-DD.11.1941 Rigauer, Hanns ( )
DD.11.1941-DD.05.1942 Oechelhaeuser, Helmut von ( )
DD.05.1942-DD.05.1942 Asmus, Joachim ( )
DD.05.1942-31.03.1943 Oechelhaeuser, Helmut von ( )
DD.02.1944-DD.02.1944 Bach, Walter ( )
DD.02.1944-25.01.1945 Bürklen, Reinhold ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Posádka:
Crew:
35 důstojníků, 708 poddůstojníků a námořníků


35 Officers, 708 NCOs and Sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
13191 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
14218 t
Délka:
Length:
127,60 m
Šířka:
Beam:
22,20 m
Ponor:
Draught:
8,25 m
Pancéřování:
Armour:
boky: 100–225 mm (+ 80 mm týkového dřeva)
citadela: 170 mm
paluba: 40–97 mm
velitelské věž: 30–300 mm
hlavní dělové věže: 50–280 mm
kasematy: 160 mm
štíty děl: 70 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
12x kotel
3x třístupňový parní stroj
Výkon:
Power:
14217 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
3
Zásoba paliva:
Fuel Load:
1800 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
35.7 km/h
Dosah:
Range:
10186 km při rychlosti ? km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x kanon 28-cm-SK L/40 ve věži Drh.L. C/01 (2x II)
14x kanon 17-cm-SK L/40 na lafetě MPL C/02-04 (14x I)
20x kanon 8,8-cm-SK L/45 na lafetě MPL C/01-06 (20x I)
6x 45 cm torpédomet


1926:
4x kanon 28-cm-SK L/40 ve věži Drh.L. C/01 (2x II)
12x kanon 15-cm-SK L/45 na lafetě ? (12x I)
8x kanon 8,8-cm-SK L/45 na lafetě MPL C/01-06 (x I)
4x 50 cm torpédomet


1939:
4x kanon 28-cm-SK L/40 ve věži Drh.L. C/01 (2x II)
6x kanon 10,5-cm-SK L/45 na lafetě Flak (6x I)
4x kanon 3,7 cm S.K. C/30 na lafetě Dopp LC/30 (2x II)
4x kanon 2 cm S.K. C/30 na lafetě Pedestal C/30 (4x I)


1944:
4x kanon 28-cm-SK L/40 ve věži Drh.L. C/01 (2x II)
6x kanon 10,5-cm-SK L/45 na lafetě Flak (6x I)
10x kanon 4 cm Flak 28 na lafetě ? (10x I)
4x kanon 3,7 cm S.K. C/30 na lafetě Dopp LC/30 (2x II)
20x kanon 2 cm S.K. C/30 na lafetě Pedestal C/30 (?)
Vybavení:
Equipment:
?
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
původ jména: Šlesvicko-Holštýnsko


německé označení: Linienschiff


1) 02.05.1917: vyřazena ze služby
01.02.1926: znovu zařazena do služby
20.09.1940: znovu vyřazena ze služby
20.01.1941: znovu zařazena do služby
31.03.1943: znovu vyřazena ze služby
DD.02.1944: znovu zařazena do služby


1) velitel strážního oddílu (Wachkommando)
Zdroje:
Sources:
deutsche-schutzgebiete.de
www.worldwar1.co.uk
de.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/BB-S-M-S-Schleswig-Holstein-1906-t32524#685157Verze : 0
MOD
S.M.S. Schleswig-Holstein

Boli to posledné nemecké predreadnoughty. Ich konštrukcia vychádzala z predchádzajúcej triedy Braunschweig, boli však o niečo lepšie pancierované, za čo zaplatili o niečo zhoršenými plavebnými vlastnosťami. Po vypuknutí WWI boli tieto lode používané iba ako druhoradé bit. lode, všetky sa však zúčastnili bitky pri Skagerraku.
Pretože to boli zastarané lode mohlo si ich Nemecko po skončení vojny ponechať.
Až do roku 1916 podobná služba ako jej sesterské lode. Spolu sa tiež zúčastnili bitky pri Skagerraku. V roku 1917 bola vyradená zo služby. Neskôr bola veľakrát prezbrojovaná a menil sa účel jej použitia. Krátko používaná ako ubytovacia loď, potom ako výcviková loď. V tejto úlohe bola intenzívne používaná v rokoch 1926 až 1939, kedy podnikla mnoho plavieb do Afriky a Strednej a Južnej Ameriky. 01.09.1939 vypálila na Westerplatte o 4:45 ráno prvé výstrely druhej svetovej vojny. V roku 1940 sa zúčastnila operácie Weserübung - invázie do Nórska. Medzi r. 1941 a 1944 bola používaná ako ubytovacia a výcviková loď v Gdyni (Gotenhafen). V tejto úlohe preplávala asi 6000 nm. V septembri až decembri 1944 sa z nej stala protilietadlová loď (plávajúce stanovisko protilietadlovej paľby). 18.12.1944 bola pri nálete na prístav zasiahnutá tromi bombami a sadla na dno. 25.01.1945 bola vyškrtnutá zo zoznamu flotily. Väčšina posádky zahynula pri obrane Marienburgu (Malbork). 21.03.1945 bol vrak vyhodený do vzduchu. Na jar 1946 ho sov. námorníctvo odvlieklo do Tallinu. Tam bola zaradená do služby a krátko používaná ako ubytovacia loď a potom ako cieľ pre letectvo.


Zdroj: archiv autora ...

BB - S.M.S. Schleswig-Holstein (1906) - Paľba na Westerplatte, foto z www.kaiserliche-marine.de

Paľba na Westerplatte, foto z www.kaiserliche-marine.de
URL : https://www.valka.cz/BB-S-M-S-Schleswig-Holstein-1906-t32524#117465Verze : 1
Dobová pohlednice
URL : https://www.valka.cz/BB-S-M-S-Schleswig-Holstein-1906-t32524#548008Verze : 0