Main Menu
User Menu

BB - S.M.S. Wettin (1901)

     
Název:
Name:
S.M.S. Wettin
Originální název:
Original Name:
S.M.S. Wettin
Kategorie:
Category:
bitevní loď
Třída:
Class:
Wittelsbach
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
F. Schichau GmbH, Gdaňsk /
Založení kýlu:
Laid Down:
10.10.1899
Spuštění na vodu:
Launched:
06.06.1901
Uvedení do služby:
Commissioned:
01.10.1902
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
11.03.1920 1)
Velitel:
Commander:
01.10.1902-DD.09.1904 Müller, Georg Alexander von ( )
DD.09.1904-DD.09.1906 Scheibel, Georg Friedrich ( )
DD.09.1906-DD.09.1907 Becker, Wilhelm ( )
DD.10.1907-DD.09.1909 Souchon, Wilhelm ( )
DD.09.1909-DD.09.1910 Behncke, Paul ( )
DD.09.1910-30.06.1911 Nordmann, Hermann ( )
01.12.1911-DD.09.1912 Hebbinghaus, Georg ( )
DD.09.1912-DD.07.1914 Seiferling, Karl ( )
DD.07.1914-DD.01.1916 Varrentrapp, Eduard ( )
DD.01.1916-DD.02.1916 Feldmann, Carl ( )
DD.02.1916-DD.02.1916 Mehnert, Walter ( )
DD.02.1916-DD.04.1916 Stubenrauch, Gerhard ( )
DD.04.1916-DD.06.1916 Feldmann, Carl ( )
DD.06.1916-17.07.1916 Hoffmann, Ernst ( )
01.10.1919-11.03.1920 -, - ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Posádka:
Crew:
33 důstojníků, 650 poddůstojníků a námořníků


33 Officers, 650 NCOs and Sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
11774 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
12798 t
Délka:
Length:
126,80 m
Šířka:
Beam:
20,80 m
Ponor:
Draught:
8,04 m
Pancéřování:
Armour:
boky: 100-225 mm (+ 100 mm týkového dřeva)
paluba: 50 mm
šikmé pancéřování: 75–120 mm
hlavní dělové věže: 50-250 mm
kasematy: 140 mm
štíty děl: 150 mm
citadela: 140 mm
přední velitelské stanoviště: 250 mm
zadní velitelské stanoviště: 140 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
12x kotel
3x třístupňový parní stroj
Výkon:
Power:
10296,6 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
3
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
33,5 km/h
Dosah:
Range:
9260 km při rychlosti 18,5 km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x kanon 28 cm MRK L/40 ve věži Drh.L. C/92 (2x II)
- 340 střel
18x kanon 15-cm-SK L/40 na lafetě MPL (18x I)
- 2520 střel
12x kanon 8,8-cm-SK L/30 na lafetě MPL C/89 (12x I)
- 1800 střel
6x 45 cm torpédomet
- 12-16 torpéd
Vybavení:
Equipment:
?
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
původ jména: Wettinové


německé označení: Linienschiff


1) 30.06.1911: vyřazena ze služby
01.12.1911: znovu zařazena do služby
17.07.1916: znovu vyřazena ze služby
01.10.1919 znovu zařazena do služby
Zdroje:
Sources:
deutsche-schutzgebiete.de
www.german-navy.de
www.worldwar1.co.uk
https://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Wettin
https://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Wettin
URL : https://www.valka.cz/BB-S-M-S-Wettin-1901-t32111#685796Verze : 0
MOD
S.M.S. Wettin

Lode triedy Wittelsbach boli časťou veľkého programu výstavby flotily naštartovaného na konci 19. storočia. Mali dobré manévrovacie schopnosti, ale v čase vypuknutia WWI boli zastaralé a boli v bojových podmienkach používané len v prvých rokoch vojny a aj to na podporné účely flotily. Po zaradení do služby až do januára 1903 vykonávala cvičné plavby a skúšky. Potom bola zaradená do 1. eskadry a zúčastnila sa všetkých cvičení a operácií flotily v nasledujúcich rokoch. Na jar 1909 sa zrazila s S.M.S. Kaiser Karl der Große, poškodená bola ale iba málo. 30.06.1911 bola vyradená zo služby ale už 01.12.1911 bola znovu zavedená do služby, tentoraz ako cvičná delostrelecká loď. V tejto úlohe vydržala do roku 1914. Po vypuknutí WWI bola priradená k 4. eskadre. V období od 03.09.1914 do 26.09.1914 operovala vo východnej časti Baltického mora. Potom až do júla 1915 vykonávala hliadkovú službu v Severnom mori. V septembri 1915 sa znovu vrátila na Balt. 11.11.1915 bola prevelená do zálohy s redukovanou posádkou a v máji 1916 z nej boli odstránené delá ráže 240 mm. V auguste 1917 bola v oprave vo Wilhelmshavene . Od DD.08.1917 do 11.02.1920 bola používaná ako ubytovacia loď v Kieli a Cuxhavene. Od 11.03.1920 slúžila ako materská loď mínoloviek. Táto služba jej vydržala len do 21.11.1921 kedy bola predaná na šrot. Osud lode sa zavŕšil v roku 1922, kedy bola v Rönnebecku zošrotovaná.

Zdroj: www.kaiserliche-marine.de

URL : https://www.valka.cz/BB-S-M-S-Wettin-1901-t32111#115938Verze : 2