Main Menu
User Menu

RUS - Strelec

Стрелец

Strelec (Комплект аппаратуры "Стрелец") je súprava, ktorá umožňuje použitie prenosných PLRK (napr. radu Igla) v niekoľkonásobnom odpaľovacom zariadení, inštalovanom na obrnenej, ale aj neobrnenej technike.

Systém obsahuje zameriavač, prostriedy na príjem informácií z ASV a 4 moduly pripojenia rakiet. Systém zabezpečuje pripravenosť rakiet k streľbe do 6,5 s od jeho zapnutia (vrátane štartu rakety), obmedzením je že max. doba zameriavania cieľa nesmie presiahnuť 60 s.

Max. počet rakiet pripojených na jeden modul je 2, pričom súčasne môžu byť zapnuté 4 rakety (z max. 8 umiestnených na moduloch). Je možna streľba jednotlivými raketami, alebo salvou 2 rakiet (súčasne odpálené z 2 rôznych modulov).

Hmotnosť odpaľovacieho modulu: 72 kg
Hmotnosť systému riadenia: 24 kg

Zdroj: rbase.new-factoria.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-Strelec-t32100#324567Verze : 0
MOD
konečně to foto
RUS - Strelec -


URL : https://www.valka.cz/RUS-Strelec-t32100#115874Verze : 0
Diskuse
Vyššie uvedená fotografia podľa mňa predstavuje aplikáciu systému Strelec na OT MT-LB, resp. bojové vozidlo 9A35 PLRK Strela-10 - teda to, čo je dnes známe ako PLRK Lučnik-E.
URL : https://www.valka.cz/RUS-Strelec-t32100#521923Verze : 0
MOD