Main Menu
User Menu

CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna)

     
Název:
Name:
MPP 40M1p BVP
Originální název:
Original Name:
MPP 40M1p BVP
Kategorie:
Category:
mobilní přístupová provozovna
Výrobce:
Producer:
VOP GROUP, Český Těšín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2001-DD.MM.2001 ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2001 prototyp MPP 40p BVP
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
143001) kg
Celková délka:
Overall Length:
6740 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3150 mm
Celková výška:
Overall Height:
2460 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm
Pancéřování:
Armour:
obdobné s BVP-1
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
452) km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
550-600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m
Brodivost:
Fording Depth:
-3) m
Výzbroj:
Armament:
-
Vybavení:
Equipment:
spojovací vybavení:
- RR 300
- DTP 40M1P
- BLZ 40M1
- DALIBOR
- DTPS 10
- Dolch Notepack
- R-150S
- RF-1325
- GPR 22A: 1 souprava
- RF-1302 (RF-1301)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
MPP 40M1p BVP je jedním z prvků operačně taktického komunikačního systému TAKOM. Provozovna je základem místního spojení na místě velení mechanizovaného praporu.


Soupravu MPP 40M1p BVP tvoří přístrojový vůz MPP 40M1p BVP (BVP-2 v provedení AMB-S) a doprovodný vůz MPP 40M1p T (Tatra 815 VV 15 170 4x4.1)

1) pohotovostní hmotnost
2) průměrná rychlost na suché nezpevněné cestě
3) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-40M1p-BVP-mobilni-pristupova-provozovna-t32041#323839Verze : 1
MOD
MPP 40M1p BVP

Mobilní přístupová provozovna MPP 40M1p BVP je jedním z prvků operačně taktického komunikačního systému TAKOM, provozovna je základním spojovacím prvkem na hlavním místě velení mechanizovaného praporu, který zajišťuje automatické telefonní spojení na místo velení a jeho zařazení do integrované telefonní a datové sítě brigády.

Provozovna zajišťuje automatické telefonní spojení na místě velení brigády a připojení telefonních účastníků a lokálních počítačových sítí LAN místa velení prostřednictvím radioreléového, nebo linkového traktu do tranzitní opěrné sítě brigády. Provozovna je vybavena IP šifrátorem.

Součástí provozovny je technologie operačně taktické datové sítě uzlové OTDSU. Technologie provozovny zabezpečuje funkci v režimu ISDN i VoIP. Výbava provozovny umožňuje její zařazení do integrovaného systému správy a řízení ISSŘ. Prostředky MPP 40M1p BVP byly (po jednom kuse) zavedeny do výzbroje 4. brigády rychlého nasazení (41. mechanizovaný prapor) a 7. mechanizované brigády (71. mechanizovaný prapor).


Soupravu MPP 40M1p BVP tvoří:
- přístrojový vůz MPP 40M1p BVP (BVP-2 v provedení AMB-S)
- doprovodný vůz MPP 40M1p T (T-815 VV 4x4 / T-815 VVN 6x6)


Přístrojový vůz
Vybavení přístrojového vozu:
- radioreléová stanice RR 300: 1 souprava
- digitální taktický přepojovač DTP 40M1P: 1 souprava
- blok linkových zakončení BLZ 40M1: 1 souprava
- přepravní kontejner pro IP šifrátor DALIBOR: 1 souprava
- digitální taktický přepojovač-směrovač DTPS 10: 1 souprava
- Notebook operátora provozovny Dolch Notepack: 2 soupravy
- KV radiostanice R-150S: 1 souprava
- mobilní VKV radiostanice RF-1325: 2 soupravy
- přijímač družicové navigace GPR 22A: 1 souprava
- ruční VKV radiostanice RF-1302 (RF-1301): 1 souprava
- pneumatický stožár RACAL 15 m: 1 souprava
- teleskopický pneumatický stožár RACAL 9 m: 2 soupravy


Doprovodný vůz
Zajišťuje převoz potřebného kabelového materiálu a příslušenství pro výstavbu vnitřního rozvodu na velitelském stanovišti.

Zdroje:
Pub-53-01-2 - Štábní práce v operacích 1. část, Místa velení a orgány, procesy a prostředky velení a řízení, Praha, 2007
Maule, J.: Od spojení ke komunikacím, Profil, 11/2002
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-40M1p-BVP-mobilni-pristupova-provozovna-t32041#311255Verze : 1
MOD
MPP 40M1p BVP ("bílá 169") z výzbroje 41. mechanizovaného praporu ze sestavy 4. brigády rychlého nasazení, září 2007.
CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-40M1p-BVP-mobilni-pristupova-provozovna-t32041#312052Verze : 0
MOD
Ve dnech 20. až 24. září 2010 proběhl za účasti 72. mechanizovaného praporu soustředěný výcvik osádek přístupových provozoven MPP 100M1p / MPP 40M1p za řízení Velitelství společných sil. Cílem výcviku bylo získání, prohloubení a prověření znalostí organických obsluh přístupových provozoven brigádního a praporního typu při přípravě provozoven, při vedení provozu v reálných podmínkách nasazení, dosáhnutí úplného zvládnutí všech spojovacích zařízení provozoven a zdokonalení osádek při plnění jednotlivých typových úloh zabezpečení provozu. Výcvik byl rozdělen do čtyř částí, a to zahajovací, teoretické, praktické a z části vyhodnocení.


Zdroj: 72. mechanizovaný prapor

CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 40M1p BVP (mobilní přístupová provozovna) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-40M1p-BVP-mobilni-pristupova-provozovna-t32041#502744Verze : 0
MOD
Fotografie z akreditace OTS VŘ PoZS na stupeň tajné u 7. mechanizované brigády, červen 2011. Plně rozvinuté hlavní místo velení mechanizovaného praporu se skládá ze 6 stanů, kde jsou ve stanovených vzdálenostech rozmístěny přenosné počítače a každá skupina štábu má vymezené pracoviště a tam plní stanovené úkoly. K těmto stanům dále náleží pásové velitelské pracoviště VOVp se serverem, odkud je zabezpečeno propojení všech notebooků ve stanech a spravována polní LAN. Dalším vozidlem, které je nedílnou součástí místa velení je přístupová provozovna MPP 40M1p BVP. Odtud je zabezpečeno radioreléové spojení, to znamená připojení do stacionární sítě a spojení s nadřízeným a je možné z něj pomocí kryptografického prostředku zasílat šifrované zprávy.


Zdroj: 72. mechanizovaný prapor

 -


 -


 -


 -


 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428102
URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-40M1p-BVP-mobilni-pristupova-provozovna-t32041#428103Verze : 0
MOD