Main Menu
User Menu

CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA

Chevrolet C8A - HUP, HUW, HUA a další modifikace


Historie typu a jeho vzniku


V průběhu 2. světové války vyráběl kanadský automobilní průmysl vozidla prakticky pro všechny armády protihitlerovské koalice. Celkem tak bylo vyrobeno 857 970 vozidel, a z nich 409 936 (skoro polovina) bylo označováno jako CMP (Canadian Military Pattern - kanadský vojenský standard či vzor) a zbytek této produkce tvořila vozidla obrněná či modifikovaná, s komerčními strojovými spodky.

Vozidla CMP byla vyráběna podle britských vojenských norem, přijatých Kanadským úřadem pro výzbroj a válečné dodávky. Jediným důvodem pro přijetí těchto norem byla skutečnost, že Kanada byla součástí Britského společenství národů a patřila tedy k protihitlerovské koalici.

Když v roce 1939 vypukla válka, v kanadských pobočkách závodů Ford a General Motors nebyla vyráběna žádná bojová či jiná vojenská technika, byť se tyto podniky již v minulosti podílely na výrobě některých prototypů vozidel pro Britské královské ozbrojené síly. Kanadské ministerstvo obrany nemělo připraveny požadavky na vojenskou výrobu ani technické specifikace v podobě norem, jimž by měla vozidla pro vojenské použití odpovídat a mnoho problémů, které vznikaly, bylo nutno řešit pod časovým tlakem.

Velké kanadské automobilové podniky byly přímo propojeny s americkými a proto v nich byly vyráběny zásadně automobily, odpovídající americkým standardům. To by bylo výhodné pro zahájení zbrojní výroby ve prospěch USA a podle amerických vojenských norem. USA však dosud nevstoupily do války a Kanada musela vyrábět vozidla s parametry, odpovídajícími britským vojenským normám nejen pro vlastní použití a pro Britské královské ozbrojené síly, ale i pro Austrálii, Indii a další členy Britského společenství národů a později i pro Sovětský svaz.

Hlavní skupiny a podskupiny vozidel vyráběných v Kanadě (motory, převodovky, úplné nápravy apod.) alespoň přibližně určily charakter a třídu vozidel, jež zde mohly být vyráběny pro válečnou potřebu - byly použitelné pro nákladní vozidla od užitečné hmotnosti 8-cwt (8x112 liber) až po 3t. Kanadské pobočky závodů Ford a General Motors byly kanadskou vládou požádány o spolupráci při vývoji a výrobě velké skupiny vojenských vozidel, odpovídajících britským vojenským normám. Obě firmy měly vyrábět taková vozidla s využitím komerčních a navzájem zaměnitelných součástek, skupin a podskupin v co nejširší možné míře. Ačkoli obě firmy mohly vyrábět vlastní typy, rivalita byla zapomenuta a Ford i General Motors pracovaly jako tým. Při výrobě používaly své vlastní pohonné jednotky, převodovky a rámy podvozků, ostatní součásti a podskupiny byly totožné či snadno zaměnitelné. Výroba byla zahájena bez dlouhého vývoje a testování jednotlivých součástek či technologických celků, testy probíhaly „za chodu“, závady odstraňovali dělníci okamžitě a stejně tak upravovali výrobní přípravky a nástroje, přizpůsobovali technologické postupy.

Vozidla z kanadských závodů Ford a General Motors byla zpočátku nazývána DND, později když tato vozidla byla užívána i mimo Kanadu, bylo jejich označení změněno na CMP.

Vozidla CMP byla vyráběna zásadně s řízením vpravo, původně ve čtyřech třídách: s užitečnou hmotností 8-cwt (400 kg), 15-cwt (750 kg), 30-cwt (1.500 kg) a 60-cwt (3.000 kg). S cílem dosáhnout co nejvyšší racionalizace výroby a sjednocení standardů byla výroba vozidel třídy 8-cwt a 30-cwt zastavena, později obnovena pouze výroba třídy 8-cwt 4x4 v kategorii Heavy Utility (těžký, víceúčelový). Označení 8-cwt nebylo používáno s vyjímkou Chevroletu 8-cwt 4x4 s podvozkem C8A, vozidla této třídy byla v dobových katalozích řazena do třídy 15-cwt.

Britské královské ozbrojené síly dělily vozidla na dvě kategorie: Light Utility (lehká, víceúčelová) a Heavy Utility (těžká, víceúčelová). V prvé kategorii (LU) byla zpravidla zařazena vozidla pro přepravu osob, odvozená od civilních typů s motory o výkonu 10 - 12 HP, v kategorii HU byly nákladní typy vozidel a vozidla s účelovými nástavbami na jejich původních podvozcích.
Do této kategorie patřila původně vozidla na podvozcích Ford a Humber 4x2 a vozidla na jejich kanadském ekvivalentu Ford V8 Station Wagon (dodávka). Šlo tedy o „militarizovaná“ civilní vozidla u nichž teprve použití ve válce ukázalo, že jejím podmínkám absolutně nevyhovují. Dvě britské karosářské firmy (Mulliner a Stewart &Ardern) vyráběly účelové nástavby pro podvozky Ford CMP F8 8-cwt, jež po všech stránkách vojenským požadavkům vyhovovaly. Výroba širokého spektra vozidel kategorie Heavy Utility byla redukována pouze na typy s podvozkem Humber 4x4 a s kanadským Chevrolet C8A 4x4. K této redukci došlo právě v okamžiku, kdy v Kanadě zahájili výrobu řidičské kabiny CMP č.13, s níž byla vozidla na podvozku C8A vyráběna až do konce války.

Karoserie na podvozku Chevrolet C8A byla velmi podobná staršímu, již zmíněnému typu F8, byla však celokovová. Oficiální označení Chevrolet C8A Heavy Utility Personnel bylo zkracováno na HUP a právě pod touto zkratkou se typ stal populárním a vešel do povědomí vojáků všech spojeneckých armád. Bylo by chybou domnívat se, že vozidlo bylo dílem pouze jednoho výhradního výrobce - General Motors vyráběl karoserii (řidičskou budku a skříň nástavby), vozidla byla sestavována na montážní lince v Oshawa. Pro ostatní CMP vozidla byly karosérie dodávány externími, zpravidla relativně malými výrobci, sdruženými v organizaci kovovýrobců a karosářů a pod dohledem Úřadu pro výzbroj a válečné dodávky.

Ačkoli počet verzí vozidel (či spíše jejich nástaveb neboť podvozky byly unifikované) vyráběných v Kanadě jako CMP nebyl nižší než 5, všechny se od sebe lišily pouze v detailech konstrukce účelové nástavby a všechny byly obecně označovány jako HUP. Jen skutečný odborník mluví o sanitní verzi jako o C8A HUA a o spojovací jako o HUW, navíc jsou zde další verze s nástavbou pro stanoviště počtářů, verze pro sběr a vyhodnocování dat a informací (obě verze s možností zřízení plátěného přístřešku na boku vozidla), verze dílenská a vozidlo se štábní úpravou nástavby. O těchto variantách se také zpravidla nemluvilo jako o C8A HUC (počtářská a pro sběr a vyhodnocování informací), C8A HUM (dílenská) či C8A HUS (štábní) - vše bylo skryto pod obecně známým a používaným Chevrolet C8A HUP.


Konstrukce skříně účelové nástavby


Konstrukce nástavby byla natolik univerzální, že umožňovala stavbu mnoha variant vnitřního uspořádání při minimálních konstrukčních, technologických změnách či jiných zásazích. V období let 1942 - 1945 bylo celkem vyrobeno ne méně než 13 000 vozidel na podvozku Chevrolet C8A (v tom je zahrnut i dosud přesně nezjištěný počet vozidel na podvozku C8AX) což odpovídá přibližně 3% z celkového počtu vozidel CMP, vyrobených v průběhu války až do 1.9. 1945. Cena vozidla na podvozku Chevrolet C8A bez výbavy a výstroje účelové nástavby se přibližovala 1850 USD. První kontrakt, podepsaný na celkem 782 vozidel Chevrolet C8A HUP, byl realizován na počátku roku 1942 a všechna vozidla byla po moři přepravena do Velké Británie.

První vozidla Chevrolet C8A s nástavbou HUP byla pětidveřová, tedy s kabinou (budkou řidiče) č.13 bez zadního panelu, na niž navazovala skříň účelové nástavby s dveřmi v bočních stěnách a ve stěně zadní. Podvozek byl prakticky totožný s podvozkem C15A 15-cwt 4x4 s rozvorem náprav 101 palců a s jednorychlostní (neredukovanou) hlavní rozvodovkou. Nápravy byly odlehčeny, kromě toho měly menší rozchod a tomu odpovídala též menší šířka předních blatníků. Změněno bylo i uložení přední nápravy, jako základní identifikační znak je i u poválečných vozidel možno využít právě užší blatníky. Přední třmeny (vlečná oka) na nárazníku, určené pro vlečení vozidla, byly u Chevroletu C8A uloženy horizontálně, na těžších typech byly uloženy svisle. Rozchod kol přední i zadní nápravy činil u Chevroletu C8A 62 1/8 palce, u 15-cwt C15A byl rozchod kol přední nápravy 70 palců, u zadní 70 1/2 palce. Rozměr pneumatik (resp. pryžových obručí) byl 9.25-16 jako u britského ekvivalentu na podvozcích Humber.

V kanadských ozbrojených silách byl HUP charakterizován jako lehké vozidlo pro přepravu příslušníků speciálních druhů vojsk a služeb, štábní vozidlo či vozidlo pro plnění speciálních úkolů v závislosti na vystrojení nástavby zařízením, přístroji a materiálem. Vozidlo mohlo přepravovat celkem 6 osob (včetně řidiče a velitele), ve skříni byly sedačky pro čtyři osoby - lavice se sklopným opěradlem a dvě samostatné sedačky (demontovatelné) stejného typu jako pro řidiče.

Vnitřní rozměry účelové nástavby byly 90x68x45 palců (229x173x114 cm), vnější rozměry účelové nástavby byly 137x75x58 palců (348x190x147 cm), vozidlo samo bylo 163 palců dlouhé, 79 palců široké a 90 palců vysoké (414x201x229 cm). Prázdná hmotnost vozidla dosahovala 6160 liber (2722 kg) s možností naložit náklad o hmotnosti až 1100 liber (přibližně 500 kg).


Varianty skříně účelové nástavby - 1C1 body


Všechna okna byla chráněna kovovou sítí „Monsanto“ (kromě čelních a bočních skel řidičské kabiny, jež byla zhotovena z bezpečnostního vícevrstvého lepeného skla), u některých vozidel však sítě nebyly na skla montovány (pokud výplň oken byla provedena z odsouvatelných bezpečnostních skel). Čelní štítek kabiny byl skloněn proti směru jízdy, což bránilo oslnění řidiče a odrazům světla, na skle neulpívala voda a sníh v takové míře jako na skle s obvyklým sklonem, šlo tedy o velmi účelné opatření. Každá polovina čelního štítku mohla být (pro zlepšení ventilace, výhledu při použití zastíracích masek světlometů apod.) otevřena otočením kolem horní části rámu. S cílem zlepšit možnosti použití ručních zbraní byl úhel otevření zvětšen z 30° na 90° (tato úprava byla realizována v říjnu 1942, počínaje podvozkem č. 2844513801).

Původní hranatý příklop ve střeše kabiny nad sedačkou spolujezdce/velitele byl od 1. července 1944 nahrazen kruhovým otvorem s krytem z plachtoviny. Ve střeše skříně účelové nástavby byl velký obdélníkový otvor, zakrytý deskou, při otevření odsunovanou v kolejničkách. Mezi kabinou řidiče a pracovním prostorem účelové nástavby byla natažena přepážka z plachtoviny. Další plátěné kryty byly na všech oknech účelové nástavby, u bočních oken byly tyto posuvné zastírací kryty zavěšeny na tyčkách nad horním krajem oken. Zastírací plátěné kryty oken byly zpravidla uloženy v objemných schránkách nad podběhy zadních kol. Na vnitřní straně zadních dveří byla montována schránka na mapy.


Označení nástaveb - systém


Označování nástaveb mělo pevný systém - nazýváno bylo „Výrobní kód nástavby“, složeno bylo ze tří znaků v pořadí číslo, písmeno, číslo.

První číslo v pořadí určovalo typ podvozku, pro nějž byla skříň nástavby určena (v tomto případě „1“ odpovídá podvozku 8-cwt s rozvorem náprav 101 palců).

Písmeno vyjadřuje základní typ skříně nástavby („C“ odpovídá celokovové skříni nástavby).

Poslední číslo označuje variantu (verzi) skříně tak, jak byly konstruovány (v tomto případě „1“ odpovídá první variantě skříně).

Celkem bylo navrženo 11 variant skříní nástaveb na podvozku Chevrolet C8A, ne všechny se však dostaly do výroby. V polních podmínkách vznikaly další konstrukce - např. karavan apod.
• Označení 1C1 bylo dáno skříni s celkem čtyřmi sedadly, v podobě popsané výše).
• Skříně 1C2 a 1C3 byly určeny pro zástavbu spojovacích prostředků a sanitní úpravu.
• Označení 1C4 v sobě skrývalo skříň 1C1, modifikovanou na kancelář (úprava nebyla vyráběna).
• Pod označením 1C5 a 1C6 byly vyráběny další varianty sanitní verze.
1C7 je označení pro skříň 1C1 s držákem rezervy v místě pravých dveří.
1C8 označuje skříň spojovací nástavby s držákem rezervy, umístěným jako u 1C7
1C9 se od 1C7 lišila tím, že zadní sedačky (v rozích skříně) byly nahrazeny kancelářským vybavením, tyto nástavby byly na vozidlech topografické, finanční a šifrové služby Královských kanadských ozbrojených sil.
1C10 je označení skříně nástavby malé spojovací dílny.
1C11 označuje v podstatě „salonní“ úpravu skříně 1C7 s konstrukčními změnami jež vedly k částečnému odstranění vibrací a hluku za jízdy, ke zvýšení komfortu „obyvatel“ vozidla za jízdy i při činnosti na místě v podmínkách extrémních teplot.

Výrobní kód nástavby byl vyražen do malého obdélníkového štítku zvenku na zadní stěně skříně nástavby. Kromě výrobního kódu nástavby bylo každé vozidlo CMP označováno vojenským kódem, v podstatě bez rozdílu použité skříně nástavby. U vozidel C8A HUP to byla následující vojenská označení (příklady):

• HU441-M-PERS-1 (skříň nástavby 1C1)
• HU441-M-PERS-2 (skříň nástavby 1C7 počáteční výroba)
• C8A-PERS-2 (skříň nástavby 1C7, vyráběna po roce 1944)
• C8A-PERS-3 (štábní úprava, skříň nástavby 1C11, vyráběna od počátku roku 1945)
• C8A -MACH-ZL-2 (skříň nástavby 1C7) - spojovací dílna
• HU441-M-AMB-1 (skříň nástavby 1C3) - sanitní vozidlo
• HU441-M-AMB-2 (skříň nástavby 1C5) - sanitní vozidlo
• HU441-M-WIRE-1 (skříň nástavby 1C2) - spojovací nástavba
• HU441-M-WIRE-2 (skříň nástavby 1C8) - spojovací nástavba

Označení podvozku 8-cwt HU 4x4 s rozvorem náprav 101 palců od firmy General Motors bylo původně 8445. Kanadský úřad pro výzbroj a válečné dodávky tento typ původně označoval jako CHU441-M, ale v lednu 1944 byl přijat standardní systém označování a od té doby již bylo výhradně používáno označení C8A.


Pneumatiky

Zpočátku byla vozidla Chevrolet C8A HUP (PERS-1 se skříněmi 1C1 a jejich další varianty) „obuta“ samonosnými (plnými) „pneumatikami“- nepotřebovala tedy žádnou rezervu. Na počátku roku 1944 však tyto „pneumatiky“ byly určeny výhradně k použití na bojových (kolových a kolopásových) vozidlech a na dělostřelecké technice.

Přechod na klasické vzdušnicové pneumatiky ve výrobě znamenal nutnost vystrojení vozidel rezervou - místo pro ni bylo nalezeno velmi jednoduše - pravé dveře skříně nástavby byly nahrazeny vyztuženým plechovým výliskem s prolisem na držák rezervní pneumatiky. Tím vznikla ze skříně nástavby 1C1 varianta 1C7 (PERS-2). Prázdná hmotnost těchto vozidel vzrostla na 6.330 liber a pohotovostní hmotnost až na 7.420 liber (2.848 a 3.339 kg).


Počet vyrobených vozidel


Celkem bylo od roku 1940 do roku 1945 v závodech General Motors vyrobeno a smontováno více než 300 000 vozidel (včetně vozidel Chevrolet C8A HUP, montovaných na lince v Oshawa).

Motory


Motor těchto vozidel byl v podstatě tentýž šestiválec OHV o objemu 216,5 kubického palce, používaný v tehdejších civilních vozidlech. Motor měl výkon 85 HP (měřeno na brzdě) a zdvihový objem přibližně 3,5 l. Od tohoto motoru bylo odvozeno mnoho variant, s množstvím minimálních změn, např. na olejové vaně, plnicím hrdle oleje apod. Písty motoru byly litinové, galvanicky pocínované, proto byly populárně nazývány „litinovým zázrakem“.

Mazací soustava motoru byla starší a nepříliš oblíbená přetlaková s rozstřikováním oleje, karburátor byl podtlakový Carter W1-518S nebo SA. Spotřeba motoru je pro nás poněkud kuriozně udávána v „mílích na galon“ tedy 11 mpg. Maximální rychlost dosahovala 50 mil za hodinu.


Spojka a převodovka


Za motorem byla jednokotoučová suchá spojka a čtyřrychlostní převodovka obvyklého komerčního typu. Točivý moment se z převodovky přenášel krátkou kardanovou hřídelí do hlavní rozvodovky (jednorychlostní, neredukovaná, umístěna ve středu rámu podvozku) a odtud kardanovými hřídeli do diferenciálů přední a zadní nápravy. Hlavní rozvodovka umožňovala odpojení pohonu přední nápravy, ovládána byla pákou z kabiny řidiče.


Náprava, pérování, řízení


Obě nápravy byly volně uloženy, s půleliptickými listovými pery typu Hotchkiss, s totožnými diferenciály vpředu i vzadu. Od počátku roku 1944 (počínaje podvozkem č. 3844536382) byly náboje kol vybaveny přírubami pro poutání vozidel (k podložce) a pro vyprošťování lanem s využitím tzv. efektu vijáku. Provozní brzdy vozidel HUP byly hydraulické, bez posilovače, parkovací brzda pouze na zadní nápravě, ovládaná pomocí ocelových lan a systému pák. Jako u jediné varianty HUP byla u 1C11 (štábní varianta) použita místo parkovací brzdy zadní nápravy použita přímá převodová brzda.

Rejd kol přední nápravy pomocí kulových kloubů umožňoval velmi přesné a relativně citlivé ovládání vozidla. Volant vozidel, vyrobených do roku 1943 (konče podvozkem č. 2844515585) měl pryžovou obrubu, poté byl montován volant s dřevěným kruhem, stejně jako u pozdějších amerických vojenských nákladních vozidel GMC a Chevrolet. Jediným důvodem, jež vedl k této změně byl obecný nedostatek pryže pro válečnou výrobu.

Dalším „mírovým přežitkem“ byly na C8A HUP do roku 1943 používané obdélníkové přístroje palubní desky, ty pak byly (počínaje podvozkem č. 3844514940) nahrazeny prachuvzdornými přístroji kulatého tvaru. Počínaje podvozkem č. 3844515319, tedy přibližně ve stejném období, došlo k přemístění expanzní nádrže chladící kapaliny z poměrně zranitelného místa nad levým předním blatníkem na patku pod něj. Není jasné, proč nebyl na toto místo montován již od počátku výroby, jako to bylo u vozidel Ford CMP.


Elektrická soustava, osvětlení


Elektrická soustava o napětí 6V, ukostřen „- pól“ (u Ford CMP kostřen „+ pól“), ve výstroji vozidla byla vždy souprava pro zastírání světlometů včetně lampy pro osvěcování bílé skvrny na diferenciálu zadní nápravy (vodítko pro řidiče vozidla, jedoucího v koloně se zastřenými světlomety). Zadní obrysová světla včetně této lampy bylo možno zapnout z místa řidiče vypínačem-voličem na palubní desce buď jako skupinu nebo samostatně (jen obrysová), tedy druhým vypínačem vpravo na rámu vozidla pod pravým zadním blatníkem vypnout lampu pro osvětlení skvrny. U novějších vozidel byl tento vypínač přemístěn nad rozvodnou skříňku zadních sdružených světel (brzdová - obrysová).

Vozidla byla zpočátku vybavena pouze jedním předním světlometem, později byla dodávána i s druhým, který byl zapínán samostatným vypínačem na palubní desce.


Výstroj vozidel, výbava materiálem


Z každé strany rámu podvozku byly umístěny palivové nádrže s ochrannými deskami, navařenými na stupačkách kabiny. Držáky pro britské standardní plechovky POW (jde o zkratku Petrol-Oil-Water, benzin, olej, voda a s válečnými zajatci to nemá nic společného) se nacházely pod levými dveřmi řidičské kabiny a pod zadními rohy skříně účelové nástavby. Dodávány k nim byly obvyklé visací zámky firmy Yale.

Podle původních vozových sešitů a seznamů výstroje vozidel byly ke každému vozidlu dodávány 4 ks POW nádob: 2x o objemu 2 galony na benzin, 1x o objemu 1 galon na vodu a 1x o objemu 1 galon na olej. Do výstroje vozidel patřila rozsáhlá souprava nářadí a nástrojů, k ní patřily u každého druhého vozidla dva vlečné řetězy, jedno tažné lano a mačeta s 15ti palcovou čepelí, u každého pátého byl navíc krumpáč.

Na sklonku války byla vyrobena relativně malá série štábních vozidel s podvozkem C8A a skříní účelové nástavby 1C11 pod vojenským označením C8A-PERS-3. Vozidlo bylo určeno pro použití „velitelem a pobočníky“. Kromě změn, které byly realizovány při přestavbě skříně 1C1 na 1C7 došlo i ke změnám na podvozku vozidla. K těmto změnám došlo hlavně proto, že „HUP byl konstruován velmi spartánsky a úsporně, což se odrazilo právě na možnostech jeho použití jako štábního vozidla“ – jinak řečeno, bylo příliš nepohodlné pro vyšší štábní důstojníky.

Mezi nejvýznamnější změny na podvozku patří:
• zlepšení pérování vozidla (na přední ose s 11ti listy o délce 45 palců a šíři 2 palce, na zadní ose s 10ti listy o délce 50 palců a šíři 2,2 palce)
• snížení hlučnosti převodového ústrojí (hlavní rozvodovka byla v rámu podvozku uložena v pryžových silentblocích a parkovací brzda zadní nápravy byla nahrazena brzdou kardanové hřídele pohonu zadní nápravy) .

Tento podvozek byl mimochodem použit také pro dva prototypy vzduchem přepravitelných vozidel Chevrolet 15-cwt 4x4 GS, tato vozidla se však nedostala do sériové výroby proto, že byla dána přednost výrobě Dodge WC US Army.

Mezi změny na nástavbě a interiéru vozidla Chevrolet C8A-PERS-3 patří:
• montáž klik pro otevírání všech dveří zvenku
• montáž bezpečnostních lepených skel i do posuvných oken nástavby
• pod levými dveřmi řidičské kabiny byly držáky pro dva kanystry, k tomu musela být snížena i stupačka (stejné konstrukce jako u C8A se skříní účelové nástavby 1C7 posledních sérií)
• velký otvor ve střeše účelové nástavby, zakrytý odsunovatelnou deskou byl přemístěn směrem vpřed a namísto jednoho stropního světla byla instalována světla dvě, obě v úrovni bočních dveří, tedy po stranách velitelova křesla
• stěny, podlaha a strop účelové nástavby byly izolovány a odhlučněny, stěny a strop obloženy kartonem, podlaha kryta linoleem
• mezi řidičskou kabinou a pracovním prostorem skříně účelové nástavby byla plechová přepážka s odsouvatelným okénkem a stojanem na mapy
• boční dvojité sedačky se sklopnými opěradly bylo možno otočit od stěn směrem vpřed, další jednoduché sklopné sedačky byly umístěny v zadních rozích vedle dveří
• všechna okna skříně účelové nástavby měla vlastní zastírací kryty
• v pravém předním rohu skříně účelové nástavby byl instalován radiátor kapalinového vytápění nástavby
• pod zadním příčníkem podlahy byly úchyty a zámky pro upevnění bedny zvláštní výbavy

Vnitřní rozměry skříně byly poněkud menší než u varianty 1C7 (byla provedena izolace), prázdná hmotnost vozidla byla 7030 liber, pohotovostní (včetně 4 osob v nástavbě) dosahovala 8185 liber.

HUP byly určeny pro službu v těch nejsložitějších válečných podmínkách - jízdní vlastnosti, komfort a vůbec „civilizovanost konstrukce“ tomu byly podřízeny v plné míře. Vozidlo muselo vydržet prakticky vše - proto je docela zajímavé z dnešního hlediska hodnocení, uvedené ve Věstníku Královských kanadských ozbrojených sil z února 1945:
„Uživatelé HUP v Itálii a severozápadní Evropě považují toto vozidlo za velmi odolné a vhodné pro válečné použití, doporučují jeho další setrvání ve službě až do doby, než bude do výzbroje zaveden nový typ obdobného určení. Tato vozidla splňují většinu požadavků, kladených na vozidla štábní - mohou pracovat v podmínkách světelného zastírání, dobře překonávají překážky, i v zimě jsou vhodná pro dlouhé přesuny na rozdíl od Jeepů, jako stvořených pro cesty na kratší vzdálenosti a pro plnění úkolů průzkumu. HUP mohou být používány jako ambulance jsou zvláště v přífrontovém pásmu, nehledě na relativně tvrdé jízdní vlastnosti, jejich průchodivost odpovídá kterémukoli jinému terénnímu kolovému vozidlu a to i na zasněženém či zledovatělém terénu, nezpevněných cestách a upravených vozovkách“.

Obdobně také píše časopis Kanadská pěchota:
„Tento typ vozidla se v polních podmínkách jako štábní plně osvědčil. Vozidlo třídy 15-cwt je jistě právě pro dostatečné vnitřní rozměry vhodné nejen pro toto použití, ale při zástavbě sedaček může plnit i úkoly přepravy osob.


Po skončení války


Poté, co válka v Evropě skončila, byla většina techniky Královských kanadských ozbrojených sil soustředěna v rozsáhlém polním parku v Deelen u Arnhemu. Deelen bylo původně německým letištěm a po osvobození sloužilo jako skladová základna 1. a 2. kanadského armádního sboru. Po skončení války zde byla soustředěna prakticky všechna technika Královských kanadských ozbrojených sil v Evropě před svou přepravou zpět za moře nebo byla připravena pro odprodej v rámci UNRRA.

Ta zakoupila 4000 těchto vozidel pro jejich následný přesun do Polska, Československa a jiných zemí Evropy, velká část zbylých vozidel byla zakoupena vládou Holandska. Poté, co vozidla vytřídily holandské vojenské orgány, byl zbytek včetně některých HUP prodáván přibližně od poloviny roku 1946 civilním (rozuměj soukromým) uživatelům.

Mnoho vozidel bylo v průběhu války ztraceno při přepravě po moři, mnoho jich bylo zničeno v průběhu bojové činnosti. Většina HUP byla užívána kanadskými vojáky, v malém počtu byly dodávány také Britské královské armádě (nejen do roku 1945) a ostatním Spojencům. Část vozidel obdržela holandská Brigáda princezny Ireny, část jich byla přepravena na Dálný Východ a pravděpodobně i do Sovětského svazu. Po válce se jejich uživateli stalo několik členských států OSN a prakticky většina členských států NATO.

Chevrolet C8A HUP patří bezesporu k vozidlům, jež hrály v průběhu války významnou roli a pomohly vojákům a armádám protihitlerovské koalice zvítězit v nejstrašnější válce lidských dějin.

Další dělení variant CMP - Chevrolet HUC, HUW, HUA - „nuance“ verzí

Obecně řečeno - kanadské Chevrolety byly vyráběny ve třech variantách:
• skříňový, s plným prosklením
• skříňový s okny ve dveřích a bez oken zadní části skříně účelové nástavby (polouzavřené)
• verze s kabinou a korbou (valníkem)

K první skupině (s plným prosklením) skříně účelové nástavby patřily kromě již popsaných variant také 1C9 HUC (PUTR resp. štábní pracoviště – kancelář či „pracoviště počtářů“ dělostřelectva) a 1C10 (malá spojovací dílna).

Do druhé skupiny lze zařadit typy s vojenským označením WIRELESS-1 a 2 (HUW) a sanitní vozidlo (HUA). Dále k nim můžeme řadit také omezenou sérii vozidel na podvozku C8AX s rozvorem náprav 101 palec a řidičskou kabinou č. 13.

Tato vozidla se od již popsaných HUP lišila v malých detailech, které vyplývaly z výstroje a přístrojového vybavení nástavby a laický pozorovatel je zpravidla na první pohled nepozná. Samozřejmě je jisté, že každé vozidlo bylo v závislosti na polních podmínkách upravováno a modifikováno nejen podle nařízení velitelů jednotek, ale také podle chuti, potřeb a možností osádek.

PUTR a HUC Štábní pracoviště - kancelář Chevrolet C8A PUTR-1, 2 a šifrové pracoviště HUC

Typ 1C9 PUTR byl vnějškem prakticky totožný s HUP, proto se později vyskytovaly chyby v identifikaci těchto typů.

Nejjednodušším poznávacím znakem 1C9 PUTR je montáž háčků pro zavěšení plátěných přístřešků nad bočními dveřmi skříně účelové nástavby (4 háčky podél svislé strany dveří směrem k přídi vozidla) a nad zadními blatníky (2 háčky svisle nad sebou). Dále byly podél horní hrany skříně účelové nástavby od řidičské kabiny směrem dozadu (vpravo i vlevo) lišty pro upevnění stočených přístřešků (s tyčemi nebo bez nich). Samozřejmě, když byla vozidla vojáky připravována na odprodej civilním uživatelům, nelze vyloučit, že prvky zvláštní výbavy mohly být demontovány částečně nebo úplně. Pak je jediným identifikačním znakem kódový štítek s určením typu vozidla.

Původně byla nástavba štábního pracoviště - kanceláře plánována pod označením 1C4, k sériové výrobě vozidel s touto nástavbou vůbec nedošlo a na tuto variantu bylo upraveno pouze necelých 200 vozidel. O nich se nikdy nemluvilo jako o Chevroletech C8A HUC, byly používány u jednotek v poli v omezeném měřítku, za zmínku stojí snad jen jejich rozšíření u jednotek Královských kanadských dělostřeleckých - topografických pluků, kde byly skutečně používány jako stanoviště počtářů.

Ve vozidle byly zachovány sedačky v původní konfiguraci HUP kromě otočení dvojité sedačky směrem k zádi skříně účelové nástavby. Uvnitř nástavby byly také umístěny prostředky pro zastírání oken, na vnitřní straně zadních dveří nástavby bylo zachováno pouzdro na mapy. Podél bočních stěn byly zřízeny dvě otevřené police, nad každou z nich byla umístěna sklopná tabule - mapová deska. Přibližně za úrovní bočních dveří byly na stěnách otočně zavěšeny dvě mapové desky, které po otočení k ose vozidla a spojení zámky vytvořily kompaktní mapovou desku. Sedačka velitele byla otočena po směru jízdy, v jejím podstavci byla skříňka na psací a kreslicí potřeby. Držáky pušek byly umístěny na bočních stěnách polic. Plátěný přístřešek byl upraven tak, aby mohl být připevněn buď k boku (levému nebo pravému) skříně účelové nástavby nebo k její zádi - zpravidla byl stavěn vlevo (zvláště u vozidel se vzdušnicovými pneumatikami a rezervou by byla jeho stavba vpravo poněkud zbytečná). Při stavbě přístřešku bylo nutno sejmout boční mapovou desku a příslušnou sedačku a umístit je pod přístřeškem, nebylo-li k dispozici „doplňkové vybavení“, tedy nábytek získaný „v civilu“ či „osvobozený“ v prostoru předchozího působení jednotky.

Vlastní konstrukce přístřešku byla složena ze dvou polovin s kotvícími lany a kolíky, do výbavy patřily dále čtyři přenosné lampy s kabely. Tento materiál byl převážen ve vozidle a na něm, v úchytech a schránkách k tomu určených.

PUTR-2 se od PUTR-1 lišil hlavně tím, že měl v místě pravých dveří prolis s držákem rezervy (byl totiž „obut“ klasickými vzdušnicovými pneumatikami na rozdíl od svého předchůdce, který jezdil na plných pryžových obručích) - tato konstrukční změna nevedla k přeznačení kódu skříně, ten byl stále 1C9.

Šifrové pracoviště se vzhledově nelišilo od PUTR-1 a 2, vybaveno bylo příslušnými spojovacími a šifrovými přístroji podle požadavků Královského kanadského spojovacího sboru. Vozidla byla požívána na stupni divize - armádní sbor, respektive v sestavě jejich velitelství a štábů, vybavena byla zpravidla číselnými utajovači - šifrátory (mechanickými a později elektrickými), příslušnými dešifrátory, uzamykatelnými schránkami na písemnosti a formuláře, psacím strojem a dalším nezbytným materiálem. V nástavbě byly pouze dvě otočné sedačky - pro operátora a pro písaře.

MACH-ZL Malá spojovací dílna Chevrolet C8A-MACH-ZL-1 a 2

Ve skříni s kódovým označením 1C10 byla vyráběna malá spojovací dílna ZL (light - lehká, malá - normální Z skříň spojovací dílny byla delší a těžší, montována byla na podvozky C60X 3t 6x6) pro potřeby oprav spojovacích prostředků v přífrontovém pásmu.

ZL-1 neprošla vlastně ani stádiem prototypu (přímo byly vyrobeny pouze dvě skříně, u nichž byly pravé dveře zavařeny kvůli instalaci vnitřního vybavení), vzhledem k již dostatečnému rozběhnutí výroby skříní s držáky rezervy v prolisu v místě pravých dveří byla vyráběna přímo jako varianta ZL-2. Šlo vlastně o úpravu skříně 1C7, kterou prováděl závod Chrysler Corporation of Canada v ontarijském Windsoru (tento závod vybavoval většinu, ne-li všechna kanadská dílenská vozidla), celkem byla těchto MACH-ZL-2 vyrobena necelá stovka.

Skříň účelové nástavby ZL-2 byla stíněna proti rušení, v plášti bylo vytvořeno několik konstrukčních otvorů. V pravém dolním rohu levé boční stěny skříně byl otvor pro přístup a větrání elektrocentrály, tímto otvorem se protahoval její výfuk s tlumičem, otvor byl upraven tak, aby z vozidla při jeho otevření neunikalo světlo. V levém dolním rohu zadní stěny byl další otvor pro ventilaci skříně nástavby, otvor byl opatřen (kryt) plátěnou zástěnou s patenty.

Uvnitř skříně byly upevněny regály, police a bedny pro přepravu náhradních součástek, pracovní stůl (sklopná deska) a 6 V rozvod osvětlení. Jak již bylo řečeno, Chrysler vybavoval tato vozidla přístroji a zařízením, podle manuálu WM3982 ze srpna 1944 patřily do výzbroje ZL-2 následující prostředky a zařízení:
• elektrocentrála s jednoválcovým zážehovým motorem Onan 358 RS, s výstupem 115 V, 60 Hz, jednofázový, střídavý elektrický proud 3,1 A, 350 W a s výstupem 15 V, stejnosměrný elektrický proud 14 A s výkonem 15 W
• hlavní rozvodný elektrický panel a panel vypínačů - voličů režimu chodu elektrocentrály s nezbytnými přístroji
• transformátor primární obvod 500 W, 115 V, výstup 115/230 V, 60 Hz, elektrostaticky chráněný, vzduchem chlazený
• zkušební panel pro napětí 6 a 12 V
• souprava výnosných akumulátorů, obecně s napětím 6 V
• souprava propojovacích kabelů, palubní přípojky, ruční a přenosné svítilny, pájka apod.
• svářecí souprava
• souprava ručního nářadí, svěrák, strojní pila, vrtačka apod.
• náhradní součástky a spojovací materiál spotřebního charakteru
• generátor akustických impulzů, osciloskop, kontrolní a měřící přístroje, zkoušečky apod.

Hmotnost Chevroletu C8A MACH-ZL-2 dosahovala až 7.820 liber (3.520 kg) včetně vezeného materiálu a osob obsluhy (3 muži i s řidičem).

Uživatel, Královský kanadský spojovací sbor, nebyl s kvalitami MACH-ZL-2 příliš spokojen. Mezi nejčastěji kritizované nedostatky patřil pro sváření nevyhovující výkon elektrocentrály, nedostatek pracovního prostoru a malá přepravní kapacita součástek pro dlouhodobou činnost v přífrontovém pásmu.

HUW Chevrolet C8A HUW

Chevrolet C8A HUW (WIRELESS-1 a 2) byl první a pravděpodobně nejvýznamnější a nejvíce rozšířenou variantou, odvozenou ze C8A HUP. Produkce C8A HUW byla zahájena v roce 1942 a pokračovala až do roku 1944, kdy byla nahrazena verzí stejného určení na podvozku 15-cwt 4x4. Přesto v povědomí uživatelů zůstaly C8A HUW až do konce války a žádný z vojáků na ně nedal dopustit.

Chevrolet C8A HUW byl konstruován v prvé řadě pro plnění spojovacích úkolů v přífrontovém a frontovém pásmu, na velitelských a předsunutých velitelských stanovištích jednotek a útvarů druhů vojsk - hlavně protitankového dělostřelectva, protiletadlového vojska a pro komunikaci s nadřízenými stupni velení.

Konstrukce a později i výroba obou variant HUW-1 a 2 byla dílem General Motors of Canada. HUW-1 byl stavěn původně se skříní účelové nástavby 1C2, s vojenským označením HU-441-M-WIRE-1, pozdější verze s rezervou byla označována jako HU-441-M-WIRE-2, resp. C8A-WIRE-2.

Prostor kabiny byl od nástavby oddělen plechovou přepážkou s dvojicí odsunovatelných oken, samozřejmě se zastíracím plátěným krytem. Nástavba byla zevnitř obložena masonitem nebo 1/4 palcovou jedlovou překližkou, u později vyrobených vozidel byl proveden nástřik stěn „semišovým lakem“ pro zabránění kondenzace vodních par. V levém zadním rohu nástavby byla umístěna elektrocentrála, podél její přední stěny byl pracovní stůl s instalovaným spojovacím vybavením (bezdrátové soupravy britského původu No.9, 9 Mk. I, později No.19, 19 Mk.II. Podél pravé stěny nástavby byly skříňky s policemi a se šuplíky pro ukládání dalšího materiálu, tiskopisů, formulářů apod., zde byla uložena také souprava akumulátorů a tři pohyblivé (do zámků v různých pozicích přenosné) sedačky radistů-operátorů (stejného typu jako v kabině, s plátěnými potahy). V blízkosti pracovního stolu byly uzamykatelné schránky na utajované dokumenty, blankety telegramů, držáky sluchátek, ventilátory, těleso topení - toto vybavení bylo dodáváno firmou General Motors.

Jako hlavní vstup do nástavby byly používány její levé dveře, pravé dveře u 1C2 byly zpravidla zavařeny a u skříní 1C8 již byly nahrazeny držákem rezervy. Na oknech dveří nebývaly ochranné sítě Monsanto, posuvná skla byla tedy bezpečnostní, lepená. Zadní dveře nebyly vybaveny pouzdrem na mapy, ale byl na nich sklopný stůl.

Spojovací souprava (výše uvedených typů, nejčastěji však No.19) byla montována těsně před převzetím vozidla k jednotce, montáž byla prováděna v dílnách Královského kanadského spojovacího sboru, ne-li přímo uživatelem.

Není bez zajímavosti, že C8A HUW byly používány v mnoha armádách světa včetně NATO po dlouhá poválečná léta, až do doby, kdy byly nahrazeny podstatně modernější spojovací technikou.

HUA Chevrolet C8A HUA

Třetí rozšířenou úpravou na podvozku Chevrolet C8A byly sanitní vozy. Poprvé byla tato úprava postavena v roce 1942 jako HU441-M-AMB-1 se skříní účelové nástavby 1C3 (oboje boční a zadní dveře zachovány) bez zadních oken (více méně jako na HUW). U později vyrobených vozidel byly stěny upraveny nástřikem, stejně jako u HUW.

Podél levé stěny byla nad sebou umístěna nosítka (resp. jejich držáky), na vnějších stěnách skříně nad blatníky byly vezeny plátěné vaky se zdravotnickým materiálem a se skládací plátěnou sedačkou pro sedící raněné a zdravotníka.

HU441-M-AMB-2 se skříní účelové nástavby 1C5 byla vlastně jen zateplenou („arktizovanou“) verzí 1C3 pro přepravu raněných v zimních podmínkách. Podle specifikace OA99 byla vybavena ohřívačem motoru a oleje, kapalinovým topením v kabině, dodatečnou izolací stěn, stropu a podlahy nástavby, zástavbou vzduchového benzinového topení „Southwind“ firmy Stewart-Warner.

Konečnou verzí měla být AMB-3 se skříní 1C6, s klasickými vzdušnicovými pneumatikami a držákem rezervy v místě pravých bočních dveří. Verze se vzhledem k ukončení války nedostala do sériové výroby.

Chevrolety C8A HUA byly ekvivalentem britskému Humber 8-cwt 4x4 FA (field ambulance) a proto většina C8A HUA byla zařazena u Královského kanadského zdravotnického sboru. Bohužel, nevíme kolik HUA bylo vyrobeno, jejich počet však byl ve srovnání s ostatními typy relativně malý. V rámci kontraktu S/M 2563 byly Chevrolety C8A HUA AMB-2 dodány Královským britským ozbrojeným silám již v roce 1942, vozidla byla jistě dodána i dalším armádám protihitlerovské koalice.

V polním parku v Deelen u Arnhemu zůstalo mezi tisíci jiných vozidel CMP jen něco více než 10 ks HUA. Vzhledem k tomu, že počet Chevroletů C8A HUP a HUW se v tomto parku pohyboval mezi 400 až 650 ks, lze HUA považovat za raritu.

Zpracováno podle článků v časopise Wheels and track a z dalších veřejně dostupných zdrojů
URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#115568Verze : 2
Tak, v příloze jsou fotografie k "problematice" Chevroletů C8A.
V prvním "balíku" jsou to fotky a obrázky "obecného charakteru"...
CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#115627Verze : 0
V Druhém "balíku" příloh k problematice Chevroletů C8A jsou fotografie na verze HUP...
CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#115629Verze : 0
A pokračujeme variantou ambulance, tedy Chevrolet C8A HUA...
CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#115631Verze : 0
Další varianta Chavroletu C8A HUP - tedy radiovůz s označením HUW nebo také WIRE-1 nebo 2 a s různou "náplní" účelové nástavby...
CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#115634Verze : 0
A na závěr tu máme "valníček" na podvozku C8AX .... Ty byly dodávány v rozebraném stavu, tzv. CKD (Completely Knocked-Down) a bez koreb, k montáži docházelo až u uživatele, v továrně poblíž Wellingtonu (NZ).
Vzhledem k tomu, že s podvozky nebyly dodávány korby, pro typ byla zkonstruována a na místě vyráběna od ostatních General Service (GS) koreb mírně odlišná korba, která je snad (krom dalších drobností) spolehlivým rozpoznávacím znakem "Kanad" C8AX...
CAN - Chevrolet C8A varianty HUP, HUW HUA -


URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#115644Verze : 0
Na Novém Zélandu působily spolu s ostatními CMP trucky i méně známé a spíše raritní C8AX, nazývané ' Puddle Jumper '. C8AX 4X4 byly vyrobeny v GM of Canada v roce 1943 na chassis C8A 4X4 Heavy Utility. C8AX byly vyrobeny výhradně na export jen jako podvozek s kabinou. Pravděpodobně výroba proběhla v květnu a červnu 1943, protože všechny dochované vozy mají datum dodání mezi 5.5.1943 a 5.6.1943. Výrobní záznamy C8AX nebyly nalezeny, ale podle dochovaných strojů a jejich výrobních čísel muselo vzniknout alespoň 800 kusů, takže se odhaduje výroba cca 1000 kusů.


C8AX má shodně s ostatními C8A ( HUP, HUW, HUA atd. ) 101" rozvor a převodovku bez redukce. Specifikace je obdobná s klasickými 15 cwt 4X4 ( C15A a F15A ). Pro rozpoznání od C15 na první pohled znalci využívají šestišroubových menších kol a lehčích náprav z C8A. Spolu s modelem C8A má C8AX také lehčí rám a menší pružiny. Specialitou verze C8AX je rám s tažným zařízením ve tvaru A na zádi rámu, tento díl nesla jen tato verze.


Celá produkce C8AX byla dodána v rozmontovaném stavu (CKD) na Nový Zéland a kompletována v závodě GM nedaleko Wellingtonu. Proč vláda Nového Zélandu objednala zrovna C8AX a ne C15, kterých jezdilo v Austrálii nepočítaně a bylo proto snadné zajistit k nim náhradní díly, je dodnes záhadou.


Protože vozy byly dodávány bez korby, byly korby vyrobeny ve státních železničních dílnách. Zřejmě z nedostatku strojního vybavení byly řešeny velice jednoduše kombinací oceli a dřeva. Málo známou skutečností je, že na chassis C8AX bylo postaveno i cca 50 kusů radiovozů se skříňovou nástavbou.

Kde všude C8AX sloužily se neví, ale fotograficky je doloženo jejich nasazení během 2.SV na Šalamounových ostrovech v řadách 3.divize NZ a RNZAF.
C8AX byly vyřazovány od armády v šedesátých letech a odprodávány soukromníkům, poslední kusy sloužily v armádě ještě v roce 1968. V rukách sběratelů se dochovalo několik kusů, cca 15 je jich v Austrálii, ovšem neví se jak do Austrálie dorazily, protože tamní armáda tuto verzi nikdy neměla.


Stručný výcuc z článku C8AX History od Mika Kellyho.
URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#194043Verze : 0
Neviem nakoľko je to správna a pre záujemcov zaujímavá informácia (v tejto problematike sa nevyznám), ale mám dojem, že stroj práve tohoto typu pôsobil v automobilovom parku Československého rozhlasu alebo Československej televízie. Kedysi som ho zahliadol v nejakom dobovom dokumente zo 60.(70.) rokov minulého storočia. Jednalo sa o skriňový prenosový voz.


Ak je to nerelavantná a chybná informácia, prosím veci znalého moderátora o vymazanie.
URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#278875Verze : 0
MOD
Nejsem si zcela jist, ale myslím že Rozhlas používal vozy postavené na podvozku 30CWT a navíc to myslím byly Fordy. Poslední byly rušeny až někdy koncem 60´let.
URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#278878Verze : 0
pridam se se svym Troskou do mlyna, foceno v Normandii 2004
URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#279852Verze : 0
MOD
Brano má zcela pravdu, rozhlasová C8A nebyla zdaleka jedna, jsou k vidění již těsně po válce, třeba na fotkách z dobových leteckých dnů a vydržely dlouho. Později byly snahy dodat podobný vůz naší produkce, tak vznikla speciální nástavba na podvozku T-805, kolem patnácti kusů. Jednu jsem kdysi málem koupil.
URL : https://www.valka.cz/CAN-Chevrolet-C8A-varianty-HUP-HUW-HUA-t31995#284214Verze : 0