Main Menu
User Menu

CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice)

     
Název:
Name:
vz. 14/19
Originální název:
Original Name:
vz. 14/19
Kategorie:
Category:
lehká houfnice
Výrobce:
Producer:
Škodovy závody, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1921-DD.MM.1935
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2000+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1919
Obsluha:
Crew:
7
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
1548 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
2937 kg
Ráže:
Calibre:
100 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
2400 mm
Celková délka:
Overall Length:
5490 mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
1118 mm
Náměr:
Elevation:
-8° - +50 °
Odměr:
Traverse:
±6 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
10 km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
9800 m -
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
6 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
395 m/s -
Uživatelské státy:
User States:








Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#534990Verze : 2
MOD
Lehká houfnice vz. 14/19 ráže 10 cm


Zbraň systému Škoda se zákluzem hlavně, vyráběná Akciovou společností, dříve Škodovy závody, Plzeň, modernizovaná modifikace lehké houfnice vz. 14 ráže 10 cm. Modernizace proběhla během let 1919 až 1921, výroba z let 1921 až 1934 dala přes 2 000 kusů, z nichž více jak 600 bylo určeno pro domácího zákazníka a ostatní pro export do oblasti jihovýchodní Evropy.
Zbraň byla vybavena ocelovou hlavní, vodorovným klínovým závěrem, kapalinovou zákluzovou brzdou a zpruhovým vratníkem, hlaveň byla umístěna na chobotové lafetě se štítem.
Houfnice byla přepravována hipicky (šestispřeží) spolu s kolesnou, nebo byla jako celek spolu s obsluhou naložena na dělostřelecký automobil vz. 24.
Od poloviny třicátých let byla postupně nahrazována lehkou houfnicí vz. 30 ráže 10 cm, ale ještě na podzim 1938 se nacházela u téměř všech pluků divisního dělostřelectva.



Takticko-technická data
hmotnost přepravní – 2 937 kg, hmotnost bojová – 1 548 kg, ráže – 100 mm, délka hlavně – 2,40 m (24 ráží), náměr – +50° až -8°, odměr – ±6°, hmotnost náboje – až 16 kg, úsťová rychlost – 395 m/s, maximální dostřel – 9 800 m, kadence – 6 ran za minutu.


Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#175415Verze : 0
MOD
Tato houfnice byla prvním dělem po 1. světové válce, které Škodovka dodala pro československou armádu. Zbraň pod označením 10cm houfnice vz. 14/19 se zlepšeným výkonem byla brzo žádaná i jinými armádami, byla exportována např. do Řecka, Maďarska, Polska a Jugoslávie. Itálie také získala část modernizovaných děl a značila je Modello 14s. Československá armáda adaptované houfnice jako vz. 14/19 vedla jako standardní polní zbraně. Houfnice vz.14/19 se stala jednou z nejdůležitějších dělostřeleckých zbraní ve středoevropském prostoru, v roce 1939 jich zde sloužilo více než tisíc.


Tato robustní zbraň snášela dobře nešetrné zacházení. Mnoho italských modelů bylo vybavené koly s pneumatikami pro motorovou trakci, ale často u těchto kol z důvodu drátěného výpletu docházelo k utržení, proto na ně montovaly zpět loukoťová kola.


V Polsku probíhaly před vypuknutím 2. světové války úpravy a modernizace děla. Po roce 1940 vstoupilo dělo do služeb Wermachtu pod označením LeFH 14/19(t). Děla byla hojně používana v květnu a červenu 1940 ve francouzské kampani. Je dobré si uvědomit, že zde byly používány i polské kořistní houfnice pod označením LeFH 14/19(p). Děla ale byla nejvíce používána na začátku tažení proti Sovětskému svazu, potom byla houfnice vz. 14/19 přeřazena k týlovým útvarům. Od těchto jednotek putovaly do budovaného Atlantického valu, kde se používály až do vylodění Spojenců.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#115436Verze : 1
Při bojích v Tobruku používali českoslovenští vojáci italské ukořistěné houfnice proti jejich původním majitelům. Jednalo se prý o jeden z mála případů, kdy byla zbraň ukořistěná na Ose použita proti ní. A i to jen díky tomu, že je naši vojáci znali z domova.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#153068Verze : 0
Muniční bedna i se střelivem.
CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#190240Verze : 0
Pár fotografií zachycující sedm kusů náplní do uvedené zbraně. Prachové náplně jsou očíslovány čísly 1-7 a z druhé strany je přesné určení střelného prachu včetně prachové gramáže. Náplně jsou proti poškození a vlhku zatavené v mikroténovém obalu.
Přepravní muniční bedna je určená pro dva kusy nábojnic z vyrobní produkce pro německý wermacht.
CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#194323Verze : 0
Fotografia tohto dela z múzea SNP v Banskej Bystrici (máj 2007)
CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#225913Verze : 0
Fotografie ľahkej húfnice vz. 14/19 v službách slovenských delostrelcov v ZSSR


Zdroj: Časopis Vojenská história 2/2006
CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


CZK - vz. 14/19 (10cm lehká houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#318572Verze : 0
Houfnice tohoto typu byla užita k převozu ostatků T. G. Masaryka v roce 1937 a 21. 12. 2011 ji VHÚ zapůjčil k témuž účelu, pro převoz ostatků Václava Havla. Houfnice, na jejíž lafetě spočívá rakev, byla tažena šestispřežím kladrubských vraníků. Byla vyrobena v roce 1921.


Dnešní průvod doprovázející rakev vezenou na lafetě vyjel z kasáren Hradní stráže v Loretánské ulici a přes Hradčanské náměstí projel Bránou gigantů do Pražského hradu, kde přes první, druhé a třetí nádvoří byla rakev převezena do Starého královského paláce. Zde je rakev vystavena ve Vladislavském sále.


Zdroj:
www.rozhlas.cz
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-14-19-10cm-lehka-houfnice-t31967#420321Verze : 1
MOD