Main Menu
User Menu

Bombardovací brigáda [1939-1939]

Brygada Bombowa/Bombardment Brigade

     
Název:
Name:
Bombardovací brigáda
Originální název:
Original Name:
Brygada Bombowa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
Bombardovací uskupení Leteckého pluku 1 [1938-1939]
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-17.09.1939 Vrchní velitelství letectva a protiletecké obrany
18.09.1939-18.09.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-09.09.1939 Varšava, Filtrowa ulice č. 57 /
10.09.1939-11.09.1939 Brest nad Bugem, ? /
12.09.1939-14.09.1939 Włodzimierz Wołyński, ? /
14.09.1939-15.09.1939 Włodzimierz Wołyński-Łuck-Młynów, přesun /
15.09.1939-16.09.1939 Młynów-Tarnopol-Biała, přesun /
16.09.1939-17.09.1939 Biała-Trembowla-Czortków-Zaleszczyki, přesun /
17.09.1939-18.09.1939 Zaleszczyki-Kossowo-Kuty, přesun /

Velitel:
Commander:
31.08.1939-18.09.1939 Heller, Władysław Eugeniusz (pułkownik dyplomowany obserwator)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
31.08.1939-17.09.1939 Młynarski, Edward (major obserwator)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-DD.09.1939 Kurýrní četa č. 12
24.08.1939-04.09.1939 Kurýrní četa č. 4
31.08.1939-18.09.1939 55. samostatná bombardovací letka (lehká)
31.08.1939-11.09.1939 II. bombardovací peruť (lehká)
31.08.1939-18.09.1939 VI. bombardovací peruť (lehká)
31.08.1939-17.09.1939 X. bombardovací peruť
31.08.1939-18.09.1939 XV. bombardovací peruť

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Štáb brigády byl vytvořen už 09.08.1939 rozkazem Náčelníka štábu letectva, generála Ujejského.
Zdroje:
Sources:
Bernád, Denes, Braniewski, Bogdan, Cynk, Jerzy B., Glass Andrzej, Kopański, Tomasz J.: PZL P.37 Łoś, Gdańsk 2006
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, WIH, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991

URL : https://www.valka.cz/Bombardovaci-brigada-1939-1939-t31733#414321Verze : 2
MOD
Brygada Bombowa - Bombardovací brigáda
Vytvořená koncem srpna 1939 z perutí a letek různých leteckých pluků a byla v podřízena Vrchnímu veliteli jako jeho dispoziční letecká jednotka


Velitelm brigády byl:
płk dypl.obs. Władysław Heller
Zástupcem velitele brigády byl:
ppłk pil.Michał Bokalski
Náčelníkem štábu byl:
mjr.obs.Edward Młynarski
Štáb brigády:9 důstojníků,3 poddůstojníci,16 vojínů.
2 kurýrní RWD 8


Složení
do 31.8.1939 210 Dywizjon Bombowy(Bombardovací peruť) (211 a 212 Eskadra Bombowa - bombardovací letka)
Od 31.8.1939 (0.00 hod) X Dywizjon Bombowy ( 11 a 12 Eskadra Bombowa)
Velitel X DB - ppłk pil.Józef Werakso
Taktický důstojník X DB - kpt obs.Marian Dydziul
Navigačně-bombardovací důstojník X DB- por obs.Tadeusz Rylski
Technický důstojník X DB - ppor tech.Jerzy Unger
11 Eskadra Bombowa
Velitel 11EB - kpt obs.Franciszek Omylak
Taktický důstojník 11 EB - por obs.Alfons Miondlikowski
Technický důstojník 11 EB - sierż pchor.rez.tech.Stanisław Madeyski
Výzbroj - 9 PZL P.37B a P.37Abis "Łoś", 2 Fokker F. VII/3m
12 Eskadra Bombowa
Velitel 12 EB - kpt pil.Stanisław Taras-Wołkowiński
Taktický důstojník 12 EB - kpt obs.Jan Baliński
Technický důstojník 12 EB - sierż podch.rez.tech.Jan Sikorski
Výzbroj - 9 PZL P.37B a P.37Abis "Łoś" 1 Fokker F.VII/3m
Do 31.8.1939 0.00 hod.215 Dywizjon Bombowy (216 a 217 Eskadra Bombowa)


Od 31.8.1939 0.00 hod. XV Dywizjon Bombowy(16 a 17 EB)
Velitel XV DB - kpt.pil.Stanisław Cwynar
Taktický dłstojník XV DB - kpt obs.Jan Stąpor
Navigačně-bombardovací důstojník XV DB - kpt pil.Piotr Łaguna
16 Eskadra Bombowa
Velitel 16 EB - kpt.obs.Władysław Dukszto
Taktický důstojník 16 EB - por.obs.Kazimierz Przykorski
Technický důstojník 16 EB - ppor.tech.Władysław Wygonowski
Výzbroj : 9 PZL P.37B a 2 Fokker F.VII/3m
17 Eskadra Bombowa Velitel 17 EB - kpt.obs.Eugeniusz Prusiecki
Taktický důstojník 17 EB - por.obs.Alojzy Szkuta
Technický důstojník 17 EB - ppor.tech.Aleksander Rubiński
Výzbroj : 9 PZL P.37B a 2 Fokker F.VII/3m


Do 31.8.1939 0.00 hod II/2 Dywizjon (21 a 22 Eskadra Liniowa - frontová letka).
Od 31.8.1939 0.00 hod II Dywizjon Bombowy Lekki - lehká bombardovací peruť ( 1 a 2 Eskadra Bombowa Lekka - lehká bombardovací letka).
Velitel II DBL - mjr.pil.Jan Biały
Taktický důstojník II DBL - kpt.obs.Jerzy Kranz
Navigačně- bombardovací důstojník II DBL - ppor.rez.obs.Zygmunt Mazur
Technický důstojník II DBL - ppor.tech.Ludwik Kurowski
1 Eskadra Bombowa Lekka
Velitel 1 EBL - kpt.obs.Jan Buczma
Taktický důstojník 1 EBL - kpt.obs.Stefan Alberti
Technický důstojník 1 EBL - ppor.rez.tech.Jan Rothe-Rotowski
Výzbroj : 10 PZL P.23B a 1 Fokker F.VII/3m a 1 RWD 8
2 Eskadra Bombowa Lekka
Velitel 2 EBL - kpt.pil.Kazimierz Słowiński
Taktický důstojník 2 EBL - por.obs.Bolesław Nowicki
Technický důstojník 2 EBL - ppor.tech.Stanisław Harasymowicz
Výzbroj : 10 PZL P.23B a 1 Fokker F.VII/3m a 1 RWD 8


Do 31.8.1939 0.00 hod. VI/6 Dywizjon ( 64 a 65 Eskadra Liniowa - frontová letka)
Od 31.8.1939 0.00 hod. VI Dywizjon Bombowy Lekki ( 4 a 5 Eskadra Bombowa Lekka)
Velitel VI DBL - mjr.obs.Alfred Peszke
Taktický důstojník VI DBL - kpt.pil.Jan Gaździk
Navigačně-bombardovací důstojník VI DBL - por.obs.Jerzy Preiss
4 Eskadra Bombowa Lekka
Velitel 4 EBL - kpt.pil.Mieczysław Pronaszko
Taktický důstojník 4 EBL - kpt.obs.Kazimierz Jaklewicz
Technický důstojník 4 EBL - ppor.tech.Tadeusz Łukaszewicz
Výzbroj : 10 PZL P.23B a 1 F.VII/3m a 2 RWD 8
5 Eskadra Bombowa Lekka
Velitel 5 EBL - kpt.pil.Maciej Piotrowski
Taktický důstojník 5 EBL - por.obs.Kazimierz Werbowski,
Technický důstojník 5 EBL - ppor.tech.Adam Adamczak
Výzbroj : 10 PZL P.23B a 1 F.VII/3m a 2 RWD 8


Do 31.8.1939 55 Eskadra Liniowa - frontová letka
Od 31.8.1939 0.00 hod 55 Samodzielna Eskadra Bombowa - samostatná bombardovací letka
Velitel 55 SEB - kpt.obs.Józef Skibiński
Taktický důstojník 55 SEB - kpt.obs.Adam Szpak
Technický důstojník 55 SEB - ppor.tech.Zdzisław Guranowski
Výzbroj : 10 PZL P.23B a 1 F.VII/3m a 1 RWD 8
URL : https://www.valka.cz/Bombardovaci-brigada-1939-1939-t31733#114532Verze : 0
MOD