Main Menu
User Menu
Reklama

Bayerlein, Fritz

     
Příjmení:
Surname:
Bayerlein
Jméno:
Given Name:
Fritz
Jméno v originále:
Original Name:
Fritz Hermann Michael Bayerlein
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.01.1899 Würzburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.01.1970 Würzburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Inštrukčnej tankovej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bayerlein
www.tracesofwar.com
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Bayerlein-Fritz-t31732#404855Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bayerlein
Jméno:
Given Name:
Fritz
Jméno v originále:
Original Name:
Fritz Hermann Michael Bayerlein
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.06.1917 praporečný junker
13.09.1918 praporeční junker-poddůstojník
24.07.1919 praporčík
01.01.1921 nadpraporčík
01.01.1922 poručík
01.01.1927 nadporučík
01.03.1934 kapitán
01.06.1938 major
01.09.1940 podplukovník
01.04.1942 plukovník
01.03.1943 generálmajor
01.05.1944 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.08.1942-01.09.1942 Velitel : Německý africký sbor
07.12.1942-22.02.1943 Náčelník štábu : Německo-italská tanková armáda
22.02.1943-01.03.1943 Náčelník štábu : Skupina armád Afrika
25.10.1943-05.01.1944 Velitel : 3. tanková divize
10.01.1944-08.06.1944 Velitel : Tanková instrukční divize
DD.09.1944-15.01.1945 Velitel : Tanková instrukční divize
24.03.1945-15.04.1945 Velitel : LIII. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.08.1918

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

31.08.1918

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

29.12.1934

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

16.08.1938

Maďarská pamětní medaile na světovou válku
Hungarian War Commemorative Medal
Magyar Háborús Emlékérem
-

13.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

27.09.1939

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

16.12.1941

Odznak za tankový boj stříbrný
Tank Battle Badge Silver
Panzerkampfabzeichen Silber
-

26.12.1941

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.12.1941

Vojenský savojský řád - rytíř
Military Order of Savoy - Knight
Ordine militare di Savoia - Cavaliere
-

07.05.1942

Medaile za vojenskou statečnost stříbrná
Medal of Military Valor Silver
Medaglia al Valor Militare d'argento
-

23.10.1942

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

06.07.1943

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
258. držiteľ Dubových ratolestí.

11.01.1944

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

26.06.1944

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

20.07.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí a meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
81. držiteľ Mečov.

DD.MM.1944

Odznak za zranění 1939 stříbrný
Wound Badge 1939 Silver
Verwundetenabzeichen 1939 in Silber
-

06.03.1945

Armádní spona cti
Army Honour Roll Clasp
Ehrenblattspange des Heeres
-

DD.MM.RRRR

Stříbrná Pamětní medaile italsko-německého polního tažení v Africe
Silver Commemorative Medal of Italian-Germany Field Campaign in Africa
Silbern Medaille für den italienisch-deutschen Feldzug in Afrika
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bayerlein
www.tracesofwar.com
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Bayerlein-Fritz-t31732#422195Verze : 0
MOD
Fritz Hermann Michael Bayerlein se narodil 14. ledna 1899 ve Würzburgu. 5. července 1917 vstoupil jako kadet do služby k 9. bavorskému pěšímu pluku "Wrede" a po absolvování základního výcviku se zapojil do bojů na západní frontě. Začátkem roku 1918 byl převelen k 4. bavorskému pěšímu pluku. Za odražení britského útoku byl 30. srpna 1918 byl vyznamenán Železným křížem 2. třídy. Následující den byl raněn střepinou granátu a odeslán k rekonvalescenci do Německa. V polovině září byl převelen do kadetní školy ve Freisingu a po uzavření příměří se vrátil ke svému 9. pluku. V květnu roku 1919 pak byl přijat do Reichswehru k 45. pěšímu pluku. Během 20. a 30. let sloužil u 21. pěšího pluku a absolvoval řadu pěchotních a štábních kurzů. V dubnu 1935 byl už v hodnosti kapitána přidělen ke štábu Artillerieführer V, který byl v říjnu téhož roku transformován ve štáb 15. pěší divize. Jako velitel 2. roty 6. kulometného praporu se zúčastnil vpádu do Rakouska. 1. června 1938 byl povýšen na majora, 10. listopadu byl převelen do štábu XV. armádního sboru a od 1. dubna 1939 působil jako operační důstojník ve štábu 10. tankové divize, se kterou absolvoval polské tažení. 27. září 1939 mu byl propůjčen Železný kříž 1. třídy.
Během západní kampaně byl zařazen ve štábu XIX. armádního sboru, 1. září 1940 byl povýšen na podplukovníka generálního štábu a počáteční fázi operace Barbarossa strávil jako operační náčelník Tankové skupiny 2. Po skončení Kyjevské operace byl koncem srpna 1941 odvolán z východní fronty a 5. října 1941 byl jmenován do funkce náčelníka štábu Německého afrického sboru. Za velitelské výkony během bojů u Sidi Rezegh a ústupu do El Agheily v listopadu 1941 obdržel 26. prosince 1941 Rytířský kříž Železného kříže. 1. dubna 1942 následovalo povýšení do hodnosti plukovníka generálního štábu a 23. října 1942 propůjčení Německý kříž ve zlatě. Od 7. prosince 1942 působil jako náčelník štábu Tankové armády Afrika. 1. března 1943 byl povýšen do první generálské hodnosti a o týden později byl jmenován náčelníkem štábu 1. italské armády. Krátce před kapitulací německých sil v Africe byl generálmajor Bayerlein letecky evakuován pro onemocnění svalovým revmatismem a žloutenkou do Německa. 31. května 1943 byl zařazen do zálohy OKH a 6. června mu byla za zásluhy během africké kampaně udělena dubová ratolest k Rytířskému kříži.
V říjnu 1943 se vrátil na východní frontu, kde velel 3. tankové divizi během obranných bojů na Ukrajině. V rozporu s Hitlerovými rozkazy se mu podařilo divizi vyvést z obklíčení u Kirovogradu, za což byl později oceněn v denní zprávě Vrchního velení Wehrmachtu.
10. ledna 1944 se stal prvním velitelem nově zformované Tankové instrukční divize. Divize byla v březnu 1944 přesunuta z Francie do Maďarska kvůli obavám ze zrady tamní Horthyho vlády. Bayerlein podporoval kardinála Serédiho v jeho úsilí zabránit deportaci maďarských Židů. Později byly v kardinálově deníku nalezeny pochvalné zmínky o generálově humanitě. V květnu se divize vrátila do Francie a v oblasti Le Mans očekávala spojeneckou invazi.
6. června 1944 ve dvě hodiny ráno obdržel generálporučík Bayerlein informaci, že přes Kanál přeplouvá invazní loďstvo. Teprve v pět hodin odpoledne dostal rozkaz přesunout divizi na sever ke Caen. Jeho žádost počkat s přesunem do setmění byla zamítnuta. Divize tedy vyrazila za denního světla, jak bylo nařízeno, a do večera ji spojenecké letectvo připravilo o dvacet až třicet vozidel. Přesunout se 150 kilometrů k pobřeží trvalo divizi 2 dny a do bojů se mohla zapojit až 8. června, oslabená a dezorganizovaná neustálým bombardováním.
V následujících týdnech se divize účastnila těžkých bojů u Bayeux, Tilly-sur-Seulles a Saint-Lô. Po ústupu bojem z Normandie utrpěla těžké ztráty v kapse u Falaise. Když se konečně zdecimovaná divize stáhla přes řeku Seinu, byla odeslána k odpočinku a přeskupení do Německa. Bayerleinovo velitelské umění v Normandii bylo (již podruhé) zmíněno v denní zprávě Vrchního velení Wehrmachtu a 20. července oceněno meči k Rytířskému kříži.
Bayerlein velel Tankové instrukční divizi i během poslední velké německé ofenzivy v Ardenách. V polovině ledna 1945 předal velení generálu Niemackovi a koncem března převzal LIII. armádní sbor, kterému velel až do jeho obklíčení v ruhrském kotli. Po těžkých bojích se rozhodl vyjednat se Spojenci kapitulaci a 15. dubna 1945 odvedl své jednotky do amerického zajetí. Zbytek německých vojsk v ruhrském kotli se vzdal o den později.
Během pobytu v zajetí až do propuštění 2. dubna 1947 spolupracoval se spojeneckými vojenskými historiky. Tím, a také kapitulací v ruhrském kotli, si vysloužil nepřátelské reakce od bývalých kolegů mezi německými důstojníky. Po válce se věnoval publikační činnosti, nadále spolupracoval s historickým oddělením US Army a jako odborný poradce se účastnil natáčení filmu „Děla z Navarone“.
Fritz Bayerlein zemřel 30. ledna 1970 v rodném Würzburgu na následky onemocnění prodělaných v severní Africe.


Zdroje:


http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bayerlein
de.wikipedia.org
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://en.ww2awards.com/person/1812
www.geocities.com
deutsches-afrikakorps.blogspot.cz
Hubáček, Miloš: Invaze
URL : https://www.valka.cz/Bayerlein-Fritz-t31732#506636Verze : 0
MOD