Main Menu
User Menu

Jindřich

Henry

Henrich

Heinrich

     
Příjmení:
Surname:
Pruský
Jméno:
Given Name:
Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
Albert Wilhelm Heinrich von Preußen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
velkoadmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
princ
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.08.1862 Berlin
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.04.1929 Barkelsby
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Mladší bratr císaře Viléma II.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-t31719#114428Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pruský
Jméno:
Given Name:
Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
Albert Wilhelm Heinrich von Preußen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.08.1872 námořní podporučík
18.10.1881 námořní poručík
18.10.1884 kapitánporučík
18.10.1887 korvetní kapitán
27.01.1889 námořní kapitán
15.09.1895 kontradmirál
05.12.1899 viceadmirál
13.09.1901 admirál
04.09.1909 velkoadmirál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1894-14.09.1895 Velitel lodi : S.M.S. Wörth

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-t31719#686538Verze : 0
MOD
Bol to tiež syn cisára Fridricha III. a vnuk cisára Wilhelma I.. Jeho matka, cisárovná Viktória, bola dcérou britskej kráľovnej Viktórie. Oženil sa 24. mája 1888 s princeznou Irene Luise Maria Anna von Hessen.


Po skončení štúdia na gymnáziu v Kasseli vstúpil v roku 1877 do námorníctva. Tam dostal výcvik dôstojníka. K výcviku patrila dvojročná cesta okolo sveta (1878 - 1880), skúška námorného dôstojníka (1. 10. 1880) a neskôr (1884 - 1886) štúdium na námornej akadémii, ktorú absolvoval popri vlastnej službe predovšetkým v zimných mesiacoch.
Velil viacerým lodiam: 1887 torpédovému člnu a zároveň 1. divízii torp. člnov, 1888 cisárskej jachte Hohenzollern, 1889 - 1880 ľahkému krížniku Irene, pobrežnej pancierovej lodi Beowulf a bitevnej lodi Wörth a pancierovej korvete Sachsen.
Od 1897 bol tiež veliteľom viacerých lodných zväzov, medzi inými improvizovanej eskadry, ktorá sa spolu s Východoázijskou eskadrou podieľala na potlačení nepokojov v čínskom regióne Ťiau-čou a na zabratí prístavu Čching-tao pre nemecké cisárstvo. Jeho úspechy však boli skôr diplomatického ako vojenského rázu. Tak napr. bol prvým európskym činiteľom, ktorý bol prijatý na čínskom cisárskom dvore. Od roku 1889 bol oficiálne veliteľ Východoázijskej eskadry, neskôr bol veliteľom eskadry bitevných lodí a od 1903 veliteľom námornej základne Ostsee (Baltské more). V rokoch 1906 - 1909 bol princ Henrich najvyšším veliteľom Hochseeflotte a v r. 1909 bol povýšený na Großadmiral (veľkoadmirál).
Na začiatku 1. sv. vojny bol vymenovaný najvyšším veliteľom síl na Baltskom mori. Hoci sily, ktorým velil boli menšie a slabšie ako ruské, podarilo sa mu zatlačiť protivníka do defenzívy a nedovoliť výpady na nemecké pobrežie. Po skončení bojov s Ruskom po revolúcii v r. 1917 jeho úloha skončila a fakticky sa stiahol z aktívnej služby v námorníctve. Po skončení vojny a zrušení monarchie v Nemecku vystúpil z námorníctva.


- v roku 1898 bol pod jeho patronátom založený Deutscher Flottenverein, ktorého cieľom bola propagácia nem. námorníctva.


Zdroj: www.netzwelt.de
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-t31719#114599Verze : 0