Main Menu
User Menu

Preußen, Albert Wilhelm Heinrich von

Großadmiral Albert Wilhelm Heinrich von Preußen - Prinz Heinrich


Oberbefehlshaber der Ostsee


* 14. August 1862, Berlin
† 20. April 1929, Hemmelmark, Schleswig-Holstein


Mladší bratr císaře Viléma II.Postupně:
Chef des Ostasiengeschwaders
Chef des Linienschiffgeschwaders
Chef der Marinestation Ostsee
Chef der Hochseeflotte
Oberbefehlshaber der Ostsee
URL : https://www.valka.cz/Preussen-Albert-Wilhelm-Heinrich-von-t31719#114428Verze : 0
MOD
Bol to tiež syn cisára Fridricha III. a vnuk cisára Wilhelma I.. Jeho matka, cisárovná Viktória, bola dcérou britskej kráľovnej Viktórie. Oženil sa 24. mája 1888 s princeznou Irene Luise Maria Anna von Hessen.


Po skončení štúdia na gymnáziu v Kasseli vstúpil v roku 1877 do námorníctva. Tam dostal výcvik dôstojníka. K výcviku patrila dvojročná cesta okolo sveta (1878 - 1880), skúška námorného dôstojníka (1. 10. 1880) a neskôr (1884 - 1886) štúdium na námornej akadémii, ktorú absolvoval popri vlastnej službe predovšetkým v zimných mesiacoch.
Velil viacerým lodiam: 1887 torpédovému člnu a zároveň 1. divízii torp. člnov, 1888 cisárskej jachte Hohenzollern, 1889 - 1880 ľahkému krížniku Irene, pobrežnej pancierovej lodi Beowulf a bitevnej lodi Wörth a pancierovej korvete Sachsen.
Od 1897 bol tiež veliteľom viacerých lodných zväzov, medzi inými improvizovanej eskadry, ktorá sa spolu s Východoázijskou eskadrou podieľala na potlačení nepokojov v čínskom regióne Ťiau-čou a na zabratí prístavu Čching-tao pre nemecké cisárstvo. Jeho úspechy však boli skôr diplomatického ako vojenského rázu. Tak napr. bol prvým európskym činiteľom, ktorý bol prijatý na čínskom cisárskom dvore. Od roku 1889 bol oficiálne veliteľ Východoázijskej eskadry, neskôr bol veliteľom eskadry bitevných lodí a od 1903 veliteľom námornej základne Ostsee (Baltské more). V rokoch 1906 - 1909 bol princ Henrich najvyšším veliteľom Hochseeflotte a v r. 1909 bol povýšený na Großadmiral (veľkoadmirál).
Na začiatku 1. sv. vojny bol vymenovaný najvyšším veliteľom síl na Baltskom mori. Hoci sily, ktorým velil boli menšie a slabšie ako ruské, podarilo sa mu zatlačiť protivníka do defenzívy a nedovoliť výpady na nemecké pobrežie. Po skončení bojov s Ruskom po revolúcii v r. 1917 jeho úloha skončila a fakticky sa stiahol z aktívnej služby v námorníctve. Po skončení vojny a zrušení monarchie v Nemecku vystúpil z námorníctva.


- v roku 1898 bol pod jeho patronátom založený Deutscher Flottenverein, ktorého cieľom bola propagácia nem. námorníctva.


Zdroj: www.netzwelt.de
URL : https://www.valka.cz/Preussen-Albert-Wilhelm-Heinrich-von-t31719#114599Verze : 0