Main Menu
User Menu

Krupská, Naděžda Konstantinovna

Nadezhda Konstantinovna Krupskaya

Надежда Константиновна Крупская

Naděžda K. Krupská - komunistická politička a pedagožka


(1869 - 1939)- narodila se 14. února 1869 v Petrohradě
- 1895 - vstoupila do petrohradské podzemní marxistické organizace
- 1896 - zatčena a vypovězena do vyhnanství
- 1898 - vstoupila do SDDSR a provdala se za V. I. Lenina, se kterým sdílela vyhnanství i pozdější emigraci
- 1905 - 1907 - účastnice první ruské revoluce, tajemnicí zahr. byra ÚV SDDSR v Petrohradě
- 1912 - tajemnicí redakce časopisu Jiskra
- 1917 - členka kolegia lidového komisariátu (úřad vlády)
- 1920 - v čele Hl. politického osvětového výboru při lidovém komisariátu osvěty (ministerstvo školství)
- 1924 - členka ústřední kontrolní komise VKS(b)
- 1927 - členka ÚV VKS(b)
- 1929 - náměstkyně lidového komisaře osvěty RSFSR
- 1937 - poslankyně Nejvyššího sovětu SSSR
- 1938 - členka prezídia Nejvyššího sovětu SSSR
- zemřela 27. února 1939 v Moskvě


Pro neshody s J. V. Stalinem byla již v roce 1936 odstavena od možnosti reálně ovlivňovat politiku strany.
URL : https://www.valka.cz/Krupska-Nadezda-Konstantinovna-t31686#114260Verze : 0
Když jí bylo 70 let, dostala na narozeniny dort přímo z kremlu od stalina. Byla překvapená. Nikdo se o ní dlouho nezajímal. Dort snedla a za chvíli ji museli odvést do namocnice kde zemřela. Pitva prokázala, že požila jed.
URL : https://www.valka.cz/Krupska-Nadezda-Konstantinovna-t31686#124136Verze : 0