Main Menu
User Menu

Jellicoe, John Rushworth

Admiral John Rushworth Jellicoe, 1st Earl Jellicoe, Viscount Jellicoe of Scapa, Viscount Brocas of Southampton


- britský admirál, vrchný veliteľ Grang Fleet a Prvý námorný lord
- generálny guvernér Nového Zélandu


Narodil sa 5. decembra 1859 v Southamptone. Do námorníctva vstúpil v roku 1872 a v r. 1882 slúžil počas Egyptskej vojny. V roku 1888 nastúpil do admirality. V roku 1891 bol povýšený na Commander a stal sa 1. dôstojníkom na HMS Victoria. V r. 1897 bol povýšený na Captain. V r. 1900 sa zúčastnil potlačenia Povstania boxerov v Číne.


V rokoch pred 1. sv. vojnou bol v rokoch 1905 - 1907 riaditeľom organizácie zaoberajúcej sa výzbrojou Royal Navy a v 1908 - 1910 vrchným kontrolórom Royal Navy. V novembri 1911 bol vymenovaný druhým vo velení Grand Fleet. Jellicoe bol dlhoročným spolupracovníkom admirála Fishera pri jeho modernizácii RN. Bol tiež jeho dlhodobou voľbou aby viedol Grand Fleet vo vojnových časoch a z tohoto dôvodu bol 4. augusta 1914 vymenovaný za vrchného veliteľa Grand Fleet.


Jeho defenzívny a opatrný prístup k vedeniu námornej vojny výrazne kontrastoval so širokou verejnosťou očakávanou veľkou námornou bitkou v Severnom mori. V tomto ohľade bol nepriaznivo porovnávaný s jeho možným následníkom admirálom Beattym, ktorý sa vyznačoval agresívnejším prístupom k vedeniu námornej vojny. Keď ho však vo vedení Grand Fleet nahradil, správal sa podobne opatrne. Hlavným cieľom RN bolo však udržať ekonomickú blokádu Nemecka v čom bol úspešný. Udržal strategickú výhodu nad Hochseeflotte, aj keď do značnej miery z dôvodu jej neochoty riskovať stratu svojich ťažkých lodí.


Jellicoeho výkon v Jutskej bitke mnohých sklamal, špeciálne kritizovali jeho rozhodnutie obrátiť lode späť ako preventívne opatrenie proti očakávaným torpédovým útokom uprostred bitky. Bol vyvíjaný silný tlak na jeho rezignáciu. Samotný Churchill sa vyjadril, že to bol jediný muž na oboch stranách, ktorý mohol za jedno odpoludnie prehrať vojnu. Namiesto toho bol ku koncu roka 1916 vymenovaný za Prvého námorného lorda - v podstate bol najvyšším veliteľom RN (formálne bol najvyšším veliteľom kráľ Juraj V.).


Na svojej pozícii sa však necítil dobre, nerozumel jej politickým rozmerom. Bol proti zavedeniu konvojového systému pre obchodné lode, namiesto toho pracoval na iných návrhoch protiponorkového boja. Z dôvodu jeho nesúhlasu s konvojovým systémom bol premiérom Davidom Lloydom Georgem na Vianoce 1917 náhle odvolaný. Po svojom odvolaní odišiel z aktívnej služby, v roku 1918 bol menovaný vikomtom, a od septembra 1920 do novembra 1924 bol generálnym guvernérom Nového Zélandu. Pri svojom návrate do Anglicka v roku 1925 bol menovaný grófom.


Sir John Jellicoe zomrel 20. novembra 1935 a je pochovaný v katedrále Sv. Pavla.
URL CZ: https://www.valka.cz/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#113840Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#113840Version : 0
www.reddit.com

URL CZ: https://www.valka.cz/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#600143Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jellicoe-John-Rushworth-t31523#600143Version : 0
MOD