Kulik, Grigorij Ivanovič

Kulik, Grigoriy Ivanovich
Григорий Иванович Кулик
     
Příjmení:
Surname:
Kulik Kulik
Jméno:
Given Name:
Grigorij Ivanovič Grigory Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Григорий Иванович Кулик
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Sovětského svazu Marshal of the Soviet Union
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.11.1890 Dudnikovo /
09.11.1890 Dudnikovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.08.1950 Moskva /
24.08.1950 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 4. gardové armády - Commander of the 4th Guards Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- obět stalinské represe
- v roce 1957 rehabilitován
- victims of Stalinist repression
- rehabilitated in 1957
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kulik-Grigorij-Ivanovic-t31425#570491 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kulik Kulik
Jméno:
Given Name:
Grigorij Ivanovič Grigory Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Григорий Иванович Кулик
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.11.1935 sborový velitel
14.06.1937 armádní velitel 2. stupně
08.02.1939 armádny veliteľ 1. stupňa
07.05.1940 maršál Sovětského svazu
17.03.1942 generálmajor (degradovaný)
15.04.1943 generálporučík
19.07.1945 generálmajor
28.09.1957 maršál Sovětského svazu posmrtně
20.11.1935 Corps Commander
14.06.1937 Army Commander 2nd Class
08.02.1939 Army Commander 1st Class
07.05.1940 Marshal of the Soviet Union
17.03.1942 Major General (degraded)
15.04.1943 Lieutenant General
19.07.1945 Major General
28.09.1957 Marshal of the Soviet Union post mortem
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kulik-Grigorij-Ivanovic-t31425#570492 Verze : 3
Maršál Sovětského svazu Grigorij I. Kulik

(1890 – 1950)


Narodil se 28. října (9. listopadu) 1890 v chutoru Dudnikovo u Poltavy v rodině ukrajinského rolníka. V roce 1912 vstoupil do armády jako řadový dělostřelec. Bojoval v první světové válce a po uchopení moci bolševiky se stal Rudogvardějcem. Již v listopadu 1917 zformoval v Poltavě rudogvardějský oddíl, který bojoval na Ukrajině proti Němcům a hajdamákům hetmana Skoropadského. V dubnu 1918 vstoupil se svým oddílem do 5. ukrajinské armády pod velením K. V. Vorošilova. Vyznamenal se zejména při obraně Caricynu, byl několikrát raněn. Od června 1920 pak velel dělostřelectvu 1. jízdní armády S. M. Buďonného.

Po skončení občanské války se stal významným vojenským činitelem Rudé armády. V roce 1921 byl jmenován velitelem dělostřelectva Severokavkazského vojenského okruhu a zároveň se stal zástupcem a od roku 1926 náčelníkem dělostřelectva Rudé armády. Získal si důvěru vůdce strany J. V. Stalina, a v 30. letech patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům.

V letech 1937 – 38 byl vyslán do Španělska jako vojenský poradce republikánské vlády pod pseudonymem „generál Kupera“. Po svém návratu byl v roce 1939 jmenován náměstkem ministra obrany SSSR. Zúčastnil se bojových operací v sovětsko-japonské válce u Chalchyn-golu v roce 1939 a sovětsko-finské války na přelomu let 1939/40. Po jejím skončení mu byla udělena v březnu 1940 udělena Zlatá hvězda Hrdiny SSSR a byl povýšen do hodnosti maršála Sovětského svazu. V témže roce byla agenty NKVD zatčena a poté bez soudu zavražděna Kulikova druhá žena Kira Simonič-Kulik. Jak vyšlo najevo z archívů o padesát let později, důvodem byla pouze její fyzická krása, která velice dráždila L. P. Beriju. Kulik sám tehdy v kruhu svých přátel řekl: „Toho maršála mi dali jako náplast za moji ženu.“

Na počátku války jako velitel 54. armády Volchovského frontu padl do obklíčení a jen s velikým úsilím se mu podařilo uniknout. Byl postaven před vojenský tribunál a v březnu 1942 degradován na general-majora. Od dubna do září 1943 velel 4. gardové armádě, se kterou se neúspěšně pokusil o prolomení blokády Leningradu. V lednu 1944 byl jmenován náčelníkem odboru pro formování a sestavování vojsk při Hlavním velitelství Rudé armády.

Po válce se stal zástupcem velitele Povolžského vojenského okruhu a v roce 1946 byl propuštěn do zálohy. V roce 1950 byl zatčen a po zinscenovaném procesu 24. srpna zastřelen. Následně mu byly mu odejmuty všechny řády a vyznamenání. Mezi argumenty k takovému postupu použil soud i jednu z Kulikových předválečných statí, ve které se snažil dokázat nepoužitelnost samopalů pro vojenské účely, když je označil za čistě „policejní zbraň“.

Po 20. sjezdu KSSS byl v roce 1957 plně rehabilitován, byly mu navráceny všechny vojenské řády a vyznamenání a znovu přiznána hodnost maršála Sovětského svazu.

ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Kulik-Grigorij-Ivanovic-t31425#113448 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více