Main Menu
User Menu
Reklama

Kulik, Grigorij Ivanovič

Kulik, Grigoriy Ivanovich

Григорий Иванович Кулик

     
Příjmení:
Surname:
Kulik
Jméno:
Given Name:
Grigorij Ivanovič
Jméno v originále:
Original Name:
Григорий Иванович Кулик
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Sovětského svazu
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.11.1890 Dudnikovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.08.1950 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 4. gardové armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- obět stalinské represe
- v roce 1957 rehabilitován
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kulik-Grigorij-Ivanovic-t31425#570491Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kulik
Jméno:
Given Name:
Grigorij Ivanovič
Jméno v originále:
Original Name:
Григорий Иванович Кулик
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.11.1935 sborový velitel
14.06.1937 armádní velitel 2. stupně
08.02.1939 armádny veliteľ 1. stupňa
07.05.1940 maršál Sovětského svazu
17.03.1942 generálmajor (degradovaný)
15.04.1943 generálporučík
19.07.1945 generálmajor
28.09.1957 maršál Sovětského svazu posmrtně
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1932-DD.11.1935 Velitel : 3. střelecký sbor
DD.11.1935-DD.05.1937 Velitel : 3. střelecký sbor
13.07.1940-DD.06.1941 Velitel : Hlavní dělostřelecká správa Rudé armády
02.09.1941-25.09.1941 Velitel : 54. armáda
17.04.1943-20.04.1943 Velitel : 24. armáda
20.04.1943-22.09.1943 Velitel : 4. gardová armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
-

11.05.1921

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
-

13.02.1930

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

03.01.1937

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

22.02.1938

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

21.03.1940

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
-

21.03.1940

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

02.09.1940

Hvězda maršála Sovětského svazu
Marshal's Star
Маршальская Звезда
-

DD.MM.1943

Medaile Za obranu Leningradu
Medal For Defence of Leningrad
Медаль За оборону Ленинграда
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
- za výsluhu rokov v armáde

21.02.1945

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
- za výsluhu rokov v armáde

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kulik-Grigorij-Ivanovic-t31425#570492Verze : 3
MOD
Maršál Sovětského svazu Grigorij I. Kulik

(1890 – 1950)


Narodil se 28. října (9. listopadu) 1890 v chutoru Dudnikovo u Poltavy v rodině ukrajinského rolníka. V roce 1912 vstoupil do armády jako řadový dělostřelec. Bojoval v první světové válce a po uchopení moci bolševiky se stal Rudogvardějcem. Již v listopadu 1917 zformoval v Poltavě rudogvardějský oddíl, který bojoval na Ukrajině proti Němcům a hajdamákům hetmana Skoropadského. V dubnu 1918 vstoupil se svým oddílem do 5. ukrajinské armády pod velením K. V. Vorošilova. Vyznamenal se zejména při obraně Caricynu, byl několikrát raněn. Od června 1920 pak velel dělostřelectvu 1. jízdní armády S. M. Buďonného.

Po skončení občanské války se stal významným vojenským činitelem Rudé armády. V roce 1921 byl jmenován velitelem dělostřelectva Severokavkazského vojenského okruhu a zároveň se stal zástupcem a od roku 1926 náčelníkem dělostřelectva Rudé armády. Získal si důvěru vůdce strany J. V. Stalina, a v 30. letech patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům.

V letech 1937 – 38 byl vyslán do Španělska jako vojenský poradce republikánské vlády pod pseudonymem „generál Kupera“. Po svém návratu byl v roce 1939 jmenován náměstkem ministra obrany SSSR. Zúčastnil se bojových operací v sovětsko-japonské válce u Chalchyn-golu v roce 1939 a sovětsko-finské války na přelomu let 1939/40. Po jejím skončení mu byla udělena v březnu 1940 udělena Zlatá hvězda Hrdiny SSSR a byl povýšen do hodnosti maršála Sovětského svazu. V témže roce byla agenty NKVD zatčena a poté bez soudu zavražděna Kulikova druhá žena Kira Simonič-Kulik. Jak vyšlo najevo z archívů o padesát let později, důvodem byla pouze její fyzická krása, která velice dráždila L. P. Beriju. Kulik sám tehdy v kruhu svých přátel řekl: „Toho maršála mi dali jako náplast za moji ženu.“

Na počátku války jako velitel 54. armády Volchovského frontu padl do obklíčení a jen s velikým úsilím se mu podařilo uniknout. Byl postaven před vojenský tribunál a v březnu 1942 degradován na general-majora. Od dubna do září 1943 velel 4. gardové armádě, se kterou se neúspěšně pokusil o prolomení blokády Leningradu. V lednu 1944 byl jmenován náčelníkem odboru pro formování a sestavování vojsk při Hlavním velitelství Rudé armády.

Po válce se stal zástupcem velitele Povolžského vojenského okruhu a v roce 1946 byl propuštěn do zálohy. V roce 1950 byl zatčen a po zinscenovaném procesu 24. srpna zastřelen. Následně mu byly mu odejmuty všechny řády a vyznamenání. Mezi argumenty k takovému postupu použil soud i jednu z Kulikových předválečných statí, ve které se snažil dokázat nepoužitelnost samopalů pro vojenské účely, když je označil za čistě „policejní zbraň“.

Po 20. sjezdu KSSS byl v roce 1957 plně rehabilitován, byly mu navráceny všechny vojenské řády a vyznamenání a znovu přiznána hodnost maršála Sovětského svazu.

ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Kulik-Grigorij-Ivanovic-t31425#113448Verze : 4