Main Menu
User Menu

Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo)

     
Název:
Name:
Bergepanzer 38(t)
Originální název:
Original Name:
Bergepanzer 38(t)
Kategorie:
Category:
vyprosťovací tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR B.M.M., Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.05.1944-DD.04.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
181 (?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13000 kg
Celková délka:
Overall Length:
4870 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2630 mm
Celková výška:
Overall Height:
1970 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
380 mm
Pancéřování:
Armour:
čelo - 60 mm (30 mm - 2/1945)
boky - 20 mm
zadok - 20 mm
strop motorového priestoru - 8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga AE (vodou chladený zážihový 6-valec objemu 7.754 cm3)
Výkon:
Power:
118 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
15 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
180 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
130 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
25 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,3 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,65 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,9 m
Nástavba:
Superstructure:
-
Výzbroj:
Armament:
guľomet MG 34 (600 nábojov)
samopal MP 38/40 (192 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Thomas L.Jentz, Hillary L.Doyle - Bergepanzerwagen - Bergepanzer 38 to Bergepanther-, Panzer tracts no.16, ISBN: 0-9744862-5-6
Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, rok vydania 2001, ISBN: 80-902238-9-3
URL : https://www.valka.cz/Bergepanzer-38-t-vyprostovacie-vozidlo-t31393#428131Verze : 3
MOD
Po zavedení stíhačov tankov Jagdpanzer 38(t) vznikla potreba ľahkého vyprosťovacieho vozidla, ktoré malo slúžiť k odťahovaniu poškodených, či inak znehybnených vozidiel. Preto sa v lete 1944 začalo vo firme BMM pracovať na takomto stroji, ktorý vychádzal z konštrukcie Hetzera. Predpokladalo sa, že ku každej rote so 14 stíhačmi tankov, bude pridelené jedno vyprosťovacie vozidlo.
Konštrukcia nebola vybavená žiadnou kanónovou výzbrojou okrem organickej výzbroje dvojčlennej posádky a jedným guľometom MG 34, ktorý sa dal pripevniť na hornú hranu panciera. Korba bola znížená a otvorená. Na zadný pancier bola priskrutkovaná mohutná traverza s okom a čapom, do ktorého sa uchytávalo lano, alebo ťažná tyč. Dve ťažné tyče boli nesené na pravom boku vozidla. Stroj bol vybavený 2-tonovým skladacím žeriavom, ktorého tri trubkové časti spolu s výložníkom boli umiestnené na ľavej strane stroja. Žeriav slúžil na manipuláciu s ťažkými časťami stíhačov tankov, napr. pri výmene motora. Stroj mal na mieste lafetácie kanóna umiestnený silný naviják od firmy Baumgarten z Neurupinu, poháňaný prevodom od hnacej tyče. Prvá verzia mala vývod lana smerom cez predný pancier, neskoršie verzie mali vývod dozadu cez motorový kryt, kde sa nachádzala i oporná kladka. Súčasťou výbavy na zdvíhanie celého stroja bol i zdvihák.
V 1/1945 bol testovaný bergepanzer, ktorý mal v zadnej časti na dvoch čapoch namontovanú mohutnú opornú ostruhu, ktorá sa pri presune zdvíhala hore pomocou lana navijáka. Tento vzorový kus mal sériové číslo "322519" a na konci vojny bol nájdený v meste Zálužany, kde sa odstavený nachádzal ešte i v roku 1948.
Podľa plánu sa malo do konca roka 1944 postaviť 170 ks Bergepanzerov 38(t) a od 1/1945 mesačne 70 ks. Aby sa naplnili počty vyprosťovacích tankov v jednotkách, bolo rozhodnuté prvé kusy prebudovať z už postavených stíhačov tankov. Či boli takéto vyprosťovacie vozidlá ponechané s pôvodnou vysokou nadstavbou zo stíhača tankov alebo boli upravované je mi neznáme. Faktom však je, že existujú fotografie Bergepanzer 38 (t), ktoré majú vysokú nadstavbu.
Od 2/1945 mali mať tieto vozidlá čelný pancier hrubý len 30 mm (pôvodne 60 mm). Tento tenší pancier malo vzorové vozidlo "322519" z 1/1945. Tento vzorový voz mal namiesto predných ťažných ok na predĺžených bočniciach navarené dva "U" profily. Tieto profily mali byť zavedené v 3/1945. Vzhľadom na absolútny nedostatok fotografií Bergepanzerov 38(t) sú tieto modifikácie zachytené len na vzorovom vozidle.

Celkovo bolo postavených 181 ks Bergepanzerov 38(t).

Počty vyrobených kusov:
Dátum výroby
Počet vyrobených vozidiel
5/1944
8
6/1944
2
7/1944
0
8/1944
8
9/1944
14
10/1944
50
11/1944
19
12/1944
0
1/1945
39
2/1945
19
3/1945
19
4/1945
3
5/1945
0


Celkovo teda bolo vyrobených 181 ks.

Na platforme Bergepanzer 38(t) vznikol prototyp prieskumného stroja s 2 cm Flak 38, protilietadlového stroja s 3 cm MK 103 a koncom vojny vznikla myšlienka použiť stroj na nesenie infrareflektoru z Sd.Kfz.251/20 "UHU". Zamýšľaná verzia mala niesť názov "UHU II".
Koncom vojny mali vzniknúť dve vozidlá v podobe Flammpanzer 38(t). Využitá mala byť práve konštrukcia Bergepanzer 38(t).
Vo firemnej dokumentácii BMM figuruje pod týmto názvom zaujímavá zmienka o desiatich stredných obrnených transportéroch Mittlerer Schützen Panzerwagen-Jäger 38(t), ktoré mohli, podľa autora publikujúceho túto informáciu, využívať platformu Bergepanzer 38 (t).
Sú známe zábery vozidla z konca roku 1944, ktoré malo pokusne namontovaný 12-valcový vznetový motor Tatra 103.

Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Hetzer, vydavateľstvo MBI, ISBN 80-902238-9-3
Thomas L.Jentz, Hillary L.Doyle - Bergepanzerwagen - Bergepanzer 38 to Bergepanther-, Panzer tracts no.16, ISBN: 0-9744862-5-6
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.20-2 Paper panzers (Aufkaerungs-, Beobachtuns-, and Flak-Panzers), rok vydania 2002, ISBN 0-9708407-7-2

Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Plzeň 1945

Plzeň 1945
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Bergepanzer 38 bol v počte 10 ks používaný i v povojnovej československej armáde.

Bergepanzer 38 bol v počte 10 ks používaný i v povojnovej československej armáde.
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Toto je vzorové vozidlo pre sériovú výrobu, no sériové vozidlá neboli touto radlicou vybavené. Vozidlo bolo vyrobené v 1/1945. Dožilo sa konca vojny a až do 10/1948 stálo opustené v českej obci Zálužice.

Toto je vzorové vozidlo pre sériovú výrobu, no sériové vozidlá neboli touto radlicou vybavené. Vozidlo bolo vyrobené v 1/1945. Dožilo sa konca vojny a až do 10/1948 stálo opustené v českej obci Zálužice.
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Maďarsko 1945

Maďarsko 1945
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Vzorový bergepanzer výrobného čísla 322519 s opornou ostruhou z 1/1945. Ak dobre vidím, tak vozidlo má 30 mm čelný pancier.

Vzorový bergepanzer výrobného čísla 322519 s opornou ostruhou z 1/1945. Ak dobre vidím, tak vozidlo má 30 mm čelný pancier.
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Vzorový bergepanzer výrobného čísla 322519 s opornou ostruhou z 1/1945. Ak dobre vidím, tak vozidlo má 30 mm čelný pancier.

Vzorový bergepanzer výrobného čísla 322519 s opornou ostruhou z 1/1945. Ak dobre vidím, tak vozidlo má 30 mm čelný pancier.
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Bergepanzer-38-t-vyprostovacie-vozidlo-t31393#113269Verze : 24
MOD
Pokusná montáž 12-valcového vznetového motoru Tatra 103 do Bergepanzer 38(t) vo firme Tatra, 9/1944.

https://www.valka.cz/topic/view/6375
Digitálny archív Zemského archívu v Opavě

Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Bergepanzer je vozidlo v pozadí.

Bergepanzer je vozidlo v pozadí.
URL : https://www.valka.cz/Bergepanzer-38-t-vyprostovacie-vozidlo-t31393#614577Verze : 6
MOD
Bergepanzer 38 (t) vyrobený zo štandardnej korby určenej pre stíhač tankov ? Vzhľadom na to, že ide o fotografie z konca vojny, predpokladám, že výroba prebehla v závere produkcie tohoto typu techniky.


www.lovecpokladu.cz
www.criticalpast.com

Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Berge alebo štandardný stíhač bez kanóna ?

Berge alebo štandardný stíhač bez kanóna ?

Web autora : https://www.criticalpast.com/video/65675055605_German-civilians_Soldiers-holds-guns_Czech-civilians-cheers_armored-vehicles-and-tanks

Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Berge alebo štandardný stíhač bez kanóna ?

Berge alebo štandardný stíhač bez kanóna ?
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Berge alebo štandardný stíhač bez kanóna ?

Berge alebo štandardný stíhač bez kanóna ?
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Bergepanzer 38 (t) vyrobený zo štandardnej korby určenej pre stíhač tankov. Havlíčkův Brod 5/1945

Bergepanzer 38 (t) vyrobený zo štandardnej korby určenej pre stíhač tankov. Havlíčkův Brod 5/1945

Web autora : https://www.lovecpokladu.cz/home/osvobozeni-havlickova-brodu-v-kvetnu-1945-5259

Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) - Bergepanzer 38 (t) vyrobený zo štandardnej korby určenej pre stíhač tankov. Havlíčkův Brod 5/1945

Bergepanzer 38 (t) vyrobený zo štandardnej korby určenej pre stíhač tankov. Havlíčkův Brod 5/1945
URL : https://www.valka.cz/Bergepanzer-38-t-vyprostovacie-vozidlo-t31393#629784Verze : 9
MOD
Bergepanzer 38(t) v československej armáde
Podľa zdrojov uvedených nižšie mala mať povojnová československá armáda celkovo 10 vozidiel tohoto typu. Vozidlo sa malo označovať ako "Praga-Bergen".

Evidenčné číslo
Výrobné číslo
Výrobca/opravca
Dátum dodania
Jednotka
Presun k jednotke
Poznámka
49.316
?
Škoda
1946
Tankové učilište


64.910
322860
Škoda
23.8.1947
Tankové učilište


64.911
325022
Škoda
23.8.1947
Tankové učilište


64.912
322863
Škoda
23.8.1947
Tankové učilište


64.935
?
Škoda
1946
22.tanková brigáda
1949 - 1.tankový pluk, 1950 - 23.tanková brigáda

67.389
?
Škoda
1946
Tankové učilište


67.390
?
Škoda
1946
Tankové učilište


67.391
?
Škoda
1946
Tankové učilište


67.392
?
Škoda
1946
Tankové učilište


75.95532????Škoda1. poľná tanková rota, neskôr (10/1945) 22.tanková brigáda1949 - 1.tankový plukÚV 204
URL : https://www.valka.cz/Bergepanzer-38-t-vyprostovacie-vozidlo-t31393#659015Verze : 18
MOD
Interview, alebo spomienky možno posledného vodiča Bergepanzer 38(t) (Praga-Bergen)

Priateľ na facebooku mi poskytol kontakt na pána Jiřího Němce. Bol to vojak základnej vojenskej služby, ktorý (hoci neoficiálne) jazdil na vyprosťovacích vozidlách tohoto typu. Na moju prosbu mi napísal svoj príbeh a poslal ojedinelé raritné fotografie.

Citace :

Vážený pane Juhász.
V roce 1957 jsem nastoupil vojenskou službu u pěšího pluku v Janovicích nad Úhlavou poblíž Klatov. Po základním výcviku jsem byl zařazen jako automechanik u dopravní čety, u které jsme měli automobily Gaziky, Tatra 111, Praga V3S a Tatra 805. Vedle nás měli garáže ,řidiči a mechanici kteří měli na starosti samohybné děla SD-75 (stíhače tanků). Nebo ve válce Pz-t 38 (Hetzer). Já jsem se s nimi skamarádil, chodil jsem se k nim přiučit, co je třeba všechno udělat než se vyjede do terénu a když jsme už v terénu byli tak mě kamarádi nechali i několikrát tento stroj řídit. Byl jsem i přítomen při natáčení filmu "Tenkrát o Vánocích", který se natáčel na ve vojenském prostoru na Šumavě. Poslední rok ve vojenské službě jsem byl přeložen k útvaru "Vojenský prostor Mimoň", který měl na starosti tankovou střelnici, kde naše četa měla za úkol svařovat terče na kolejové vozíky tažené lanem v úvoze, do těchto terčů se střelci tanku učili trefovat redukovaným střelivem. Byli jsme ubytováni ve vsi Hvězdov, kde byl i útvar PTP, u kterého byl i menší autopark a v něm na okraji stály dva celkem kompletní vyprošťováky na podvozcích SD-75, avšak zrušené a trvale vyřazené z vojenské služby. Po směnách jsme měli dost času a některý náš spolubojovník, který se dozvěděl ,že dělám mechanika do automotorů přišel za mnou a ještě si s sebou vzal pár kamarádů, aby mě přesvědčili, jak dobrý nápad to je mít aspoň ve volný čas trochu zábavy v tom jednotvárném vojenském životě. Šlo o to zjistit jestli vůbec půjde spojízdnit aspoň jeden vyprošťovák a potom ve volném čase si v prostoru zajezdit a dělat trampské výlety po velkém vojenském prostoru. Slíbil jsem, že se se na to podívám, nebude to žádný problém, potřebné znalosti jsem měl.
Na jaře 1959 ve svém osobním volnu jsem několikrát oba vyprošťováky prohlédl a jeden, který se mi jevil jako v lepším technickém stavu jsem si vybral ke spojizdnění. To však nebylo jednoduché, u vozidla nebyly baterie a také benzín. Vojáci, kamarádi mi slíbili, že potřebné věci seženou a do té doby abych připravil motor do chodu. Vyčistil jsem rozdělovač, karburátor, benzinový filtr, zkontroloval všechny oleje atd. a čekal na slíbené věci nutné k nastartováni motoru. Benzín mi přinesli v několika 20 litrových kanistrech, ale baterii zatím nesehnali. Trvalo to dost dlouho (teď si nevzpominam, ale mám dojem, že byly zapotřebí dvě baterie 12 V -150 Ah) než mi přivezli baterii jednu, která byla z polovice vybitá a nakonec vyndali jednu baterii z Tatry 805. Baterie ten startér neutáhly, tak nám zbyla ještě jedna možnost, naš Pz.vypr. nechat roztáhnout nákladním autem Praga V3S, k čemuž také pak došlo. Odšrouboval jsem benzinovou hadici od nádrže, ta se pak zasunula do 20 litového kanistru, který musel držet i z hadici můj kamarád od čety. Po krátkém roztahováni v autoparku se motor rozběhl a u všech přihlížejících nastala veselá pohoda. Při jízdě v autoparku nám překážela velká opěrná lžíce, tak jsem jí odmontoval aby nikomu nepřekážela. To bylo v sobotu. Hlavní jízdu jsme naplánovali na neděli, kdy všichni důstojnicí byli mimo útvar. Po nedělním snídaní se naše parta a houf diváku z útvaru PTP dostavila k našemu již oblíbenému stroji Pz.vypr. a po roztažení a odpojení lana jsme vyrazili na zkušební jízdu do prostoru tankové střelnice a malého okolí. Tyto výletní jízdy se konaly pouze o nedělích a státních svátcích pro ty, kteří s sebou přinesli dvacku benzínu.
Při jedné nedělní vyjížďce dojíždím na stanoviště, kde ti vojáci, kteří se již svezli sportovně z Pz.Vypr. vyskákali a ti noví zájemci se k nám vyšplhali, všiml jsem se, že jeden voják je v civilním oblečení, on to nebyl žádný civil ale náš velitel npor. Drašar, který přijel na kontrolu, do terénu čím se v neděli zabýváme. Předpokládal jsem, že z naší zábavy bude pěkný průšvih a budou se udělovat tresty za nepovolenou a utajenou činnost. Bohudík, nic se nedělo, náš velitel měl pro naší nedělní zábavu pochopení a na vojáky z útvaru PTP odkud mi přinášeli benzin neměl chuť na konflikt. Ježdění se trochu omezilo, ale ke konfliktu stejně jednou došlo a to mojí vinnou. Při poslední jízdě jsem nejel po proježděné trase, ale jel jsem jinde, dále k Mimoni kde byla mokřina, kterou bych určitě neprojel. Byl jsem nucen vyjet na asfaltovanou cestu, po které jsem se vracel zpátky do Hvězdova. Ovšem nevšiml jsem si, že asfalt je jarním teplem tak měkký, že se mi místama začal lepit na kovové pásy a tak poškozoval povrch silnice. Všimli si toho mí spolujezdci a začli křičet až jsem se polekal a zastavil. Prohlédl jsem si cestu za Pz. a věděl jsem co mě čeká. Sjel jsem z cesty zpátky do terénu.
Zajel jsem do autoparku a byl jsem z toho moc smutný. Prohlédl jsem si pásy i kola, vše obaleno asfaltem a představa, že bych měl všechno očistit a opravit i cestu, tak jsem si myslel, že budu muset zůstat na vojně o rok déle. Po prošetření celé akce jsem dostal 10 dnů prosté vazby a návrat zpět ke svému útvaru, což byl pro mě ten trest nejhorší. Jinak řečeno, všechno pro mě dopadlo docela dobře. Tak to je všechno co jsem si zapamatoval a velice rád na ty dávné časy vzpomínám. Rád si vzpomenu i na spolu bojovníky, kamarády ze Slovenska, Szentandrášiho, Richarda Filipa a spoustu jiných. Také náš pluk měl jméno po Pavlu Orzságu Hviezdoslavovi.
Zdravím Vás a přejí Vám hodně úspěchu ve Vaší práci. Němec Jiří.
URL : https://www.valka.cz/Bergepanzer-38-t-vyprostovacie-vozidlo-t31393#661495Verze : 3
MOD
Po prvotnom preskúmaní je viac než pravdepodobné, že na fotografiách je vzorové vozidlo výrobného čísla "322519", ktoré bolo vyrobené v 1/1945. Toto vozidlo je mne jediné známe so štvorcovým poklopom (?) na čelnom pancieri pod priezorom vodiča a vozidlo na fotografii má tento detail. Vozidlo je neskoršej výroby s čelným pancierom hrubým len 30 mm a namiesto predných ťažných ok tvorených predĺžením bočných pancierov má navarené "U" profily. Výstroj, naviják i oporná radlica však vozidlu už chýba. Vozidlo má tlmič výfuku staršieho prevedenia. Ako spomína pána Němec, radlicu odmontoval sám pri oprave vozidla. Na ďalších fotografiách vozidla, ktoré mi zaslal pán Němec vidieť, že napínacie koleso na ľavej strane nie je pôvodné. Na vzorovom vozidle z vojny bolo iného typu.


(C) Jiří Němec
Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergepanzer 38(t) (vyprosťovacie vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Bergepanzer-38-t-vyprostovacie-vozidlo-t31393#661493Verze : 7
MOD